Eesti Ortodontide Selts

Aadress: Raekoja plats 6, Tartu
Koduleht: https://eestiortodont.ee

MTÜ Eesti Ortodontide Selts (EOS) on Eesti ortodonte ühendav erialaliit. Paljud Eesti ortodondid on koos hambaarstidega esindatud Eesti Hambaarstide Liidus, kuid aegamööda tekkis vajadus kitsama erialaühenduse jaoks ning 30.01.2004 asutati Eesti Ortodontide Selts. Selts esindab enda liikmeskonda suhetes teiste erialaorganisatsioonidega, Eesti Haigekassaga, ortodonte koolitavate õppeasutustega, tööandjatega jne.