Taimi Kägo

hambatehnik, kutsekõrgharidus

Taimi Kägo on seotud asutusega:

Hambaravi Edent OÜ Pargi 9-1, Jõgeva, Jõgevamaa