Eesti Suuhügienistide Liit

ESHL ( Eesti Suuhügienistide Liit ) loodi 1998 aastal.

Liidu eesmärgiks on liidu liikmete ühendamine kutseorganisatsiooniks, nende huvide kaitsmine ning suuhügenistide töö kvaliteedi tõstmine. Liit juhindub oma tegevuses seadustest ja teistest õigusaktidest ning põhikirjast

ESHL tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa:
-liidu liikmete erialaste teadmiste ja kvalifikatsiooni tõstmisele
-liidu liikmete kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas ja eetilise töössesuhtumise kasvatamisele;
-oma kutseala edasiarendamisele;
-uute stomatoloogiaalaste diagnostika ja ravivõtete propageerimisele;
-rakenduslike meditsiiniuuringute planeerimisele, läbiviimisele ja kirjastamisele

-tõlgib ja annab välja erialast kirjandust;

-teeb koostööd vabariigi kõigi organisatsioonide, ühenduste ja nõukogudega, kelle eesmärgiks on eesti rahva tervise kaitsmine, edendamine, hoidmine ning tervishoiupoliitika elluviimine;
-arendab koostööd Rahvusvaheliste erialaseltside, ühingute ja liitudega;
-võtab osa Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) Euroopa
regiooni suuhügienistide tegevusest

Asutuse andmed on muutunud? Teata meile sellest