Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused.

Toimumisaeg 6.sept 2019
Toimumiskoht LAKI PÕIK 2, II korrus - TALLINN, Harjumaa
Lektorid Koolitaja: Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.
Korraldaja TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu Koolituse maksumus: 101€+km
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: EHL tunnistus
Lisainfo info@taienduskeskus.ee
telefon: 509 4137
www.taienduskeskus.ee
Veebileht https://taienduskeskus.ee/events/psuhhosotsiaalsed-ohutegurid-nende-hindamine-ja-toetavad-tegevused
Alates 1. jaanuarist 2019 jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest oluliseim on tööandjate kohustus hinnata töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid.

Sellest tulenevalt tuleb tööandjal hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele. Tööandjal on vaja rakendada abinõusid ja meetmeid ennetamaks ning vähendamaks tervisekahjustusi näiteks tööstressi, depressiooni, läbipõlemise osas ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks. Viide: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, §91 .

Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, -nõukogu liikmed, ettevõtte juhid, personalijuhid ja teised antud teemast huvitatud inimesed.

Käsitletavad teemad:

  1. Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – ühiskonna muutuste mõju psühhosotsiaalsetele teguritele;
  2. Tööaeg  psühhosotsiaalse tegurina – s.h. paindlik tööaeg, kaugtöö, öötöö, mitme tööandja juures töötamine
  3. Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine ja hindamine teoorias ja praktikas;
  4. Riskianalüüsi läbiviimine – töötajate küsitlused jms. meetodid;
  5. Töötaja tervisekontroll psühhosotsiaalsete ohutegurite korral;
  6. Töötaja juhendamine psühhosotsiaalsete ohutegurite maandamiseks

Koolituse lõpus õppija:

– saab ülevaate õiguslikest alustest
– mõistab kuidas tuvastada ja hinnata erinevaid psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas
– rakendab erinevaid abinõusid ja meetodeid ohutegurite ilmnemisel
– oskab määrata riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite tasemeid
– saab toetavate tegevuste juhiseid töötajate juhendamiseks

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Viimati muutis: Hambaarst.ee #1 19.11.2019

Vaata ka neid koolitusi

8.okt 2019
Harjumaa
Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon
Lektorid: Koolitaja: Helle Kahro on teinud koolitaja tööd 19 aastat. Stressijuhtimist ja eneseregulatsiooni viimased 15 aastat. Helle Kahro on NLP Master Practitioner ja Master Coach.
Korraldaja: TK Täienduskeskus OÜ
13.sept 2019
Tallinn
Психология общения с клиентами (Klienditeeninduse psühholoogia)
Lektorid: Helle Kahro on omandanud kõrghariduse filoloogias Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning täiendhariduse psühholoogias Kanada Ericksoni Ülikooli Peterburi osakonnas. 17-aastase koolitaja- ja konsultatsioonikogemusega Helle Kahro on õppinud ka neuro-lingvistilist programmeerimist (NLP) ning läbinud erinevaid suhtlemisalaseid koolitusi. Helle Kahro on aastaid koolitanud klienditeenindajaid ning oskab läbi intensiivse koolituse klienditeeninduse taset tõsta igas osalejas.
Korraldaja: TK Täienduskeskus OÜ