Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

Toimumisaeg 18.nov 2022
Toimumiskoht Zoom keskkond, Internet (online)
Lektor Eduard Gerškevitš
Korraldaja Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu 135€+km
Lisainfo registreeru@juunika.ee, tel. 7449600
Veebileht https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/kiirgusohutuse-koolitus-kiirgustootajale/?detail=1727

Sihtgrupp

Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) "Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded". Näiteks kui on vaja, et keskonnakaitseamet või loomaarstide selts aktsepteeriks; kui tegeletaradioaktiivsete allikatega, põlevkivitööstus, kus tehnoloogilises protsessis kasutatakse kiirgust. Cs-137 kasutajad sobivad kindlasti. Elektrikiirguse teemasid aga antud koolitus ei kata. Koolitaja võtab alati arvesse registreerunud osalejate tegevusvaldkonda ning räägib koolitusel sellest lähtuvalt. Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad

1. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

3. Kiirgusohutuse alused

4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

5. Tegutsemine avariiolukorras

6. Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Tunnistus

Koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus. Soovi korral väljastatakse hambaarstidele ka Eesti Hambaarstide Liidu poolt tunnustatud tunnistuse 4 TP-ga.

Lektor: Eduard Gerškevitš

MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas, rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Viimati muutis: Hambaarst.ee #1 22.06.2022

Vaata ka neid koolitusi

21.okt 2022
Internet (online)