Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale (Veebikoolitus)

Toimumisaeg 17.märts 2022
Toimumiskoht Zoom keskkond, Internet (online)
Lektor Eduard Gerškevitš
Korraldaja Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu 124€+km
Lisainfo Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) "Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded". Näiteks kui on vaja, et keskonnakaitseamet või loomaarstide selts aktsepteeriks; kui tegeletaradioaktiivsete allikatega, põlevkivitööstus, kus tehnoloogilises protsessis kasutatakse kiirgust. Cs-137 kasutajad sobivad kindlasti. Elektrikiirguse teemasid aga antud koolitus ei kata. Koolitaja võtab alati arvesse registreerunud osalejate tegevusvaldkonda ning räägib koolitusel sellest lähtuvalt. Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad:

1. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk
2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud
3. Kiirgusohutuse alused
4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded
5. Tegutsemine avariiolukorras
6. Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas, rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Viimati muutis: Hambaarst.ee #1 05.01.2022