Minec Forum - Implantatsiooni ja Innovatsiooni konverents

Toimumisaeg 8.-9.nov 2019
Toimumiskoht Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn
Lektor Dr. Cristian Dinu, dr. Sam Omar, Dr. Laurent Sers, dr. Eric-Jan Royakkers, dr. Olev Põder, dr. Ragnar Ilp
Korraldaja ProImplant OÜ
Osavõtutasu Loengud: 2 päeva kuni 30.09.2019 – 250€ + km
alates 01.10.2019 – 270€ + km
(1 päeval osalemisel saab 50% soodustust)
Praktilised kursused: 100€/200€ + km
Lisainfo proimplant@proimplant.ee

MINEC Forum II - Suunatud Kirurgia (One-Day-Implant) ja Kompromissitu Esteetika

KONVERENTSIL ON SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE!

See koolitus on Sulle, kui soovid teada:

 • kuidas hinnata implantaatide esmast stabiilsust ja kuidas koheselt koormata teaduslike ja ohutute koormamiskriteeriumide alusel
 • millega tuleb kindlasti arvestada implantaadi väljaulatuvuse profiili puhul (One-Day-Implant kontseptsiooni eelised)
 • mis on raviplaneerimise 5 mõõdet
 • kuidas lugeda 3D röntgenpilti (nipid ja trikid)
 • millal ja millist augmenteerimistehnikat kasutada. Mida ütlevad uuringud?
 • kuidas kasutada videot hambaravis ja saada patsiendilt „jah“
 • millised tänapäeva tehnoloogiad aitavad meid kommunikatsioonis patsientide ja kolleegidega
 • miks ja kuidas kondenseerida luud Densah puuridega
 • IDR metoodika - kuidas vahetult implantatsiooni ajal luud taastada?
 • esteetika kuldsed reeglid kirurgiast proteetikani
 • veel palju enamat...

LOENGUD

REEDE, 8. NOVEMBER 2019

Dr Cristian Dinu: Alveolaarharja kõva- ja pehmete kudede augmentatsioon. Millist tehnikat kasutada?

Kaasaegne implantoloogia on püsiv väljakutse saavutamaks suurepärast esteetilist tulemust koos kaotatud funktsiooni taastamise ja hea prognoosiga. Selle eesmärgi saavutamisel on üks olulisemaid raviprotseduure alveolaarharja kirurgiline taastamine.

Kirjanduses on kirjeldatud mitmeid meetodeid alveolaarharja augmenteerimiseks vastavalt defekti morfoloogiale ja proteesi tüübile. Olenevalt olukorrast varieeruvad ka rekonstrueerimismeetodid: GBR-tehnika autoloogse luu ja biomaterjalidega, resorbeeruvad või titaanist mittesorbeeruvad membraanid, erinevad luuploki tehnikad - onlay, luuplaaditehnika (Khoury), horisontaalne või vertikaalne augmentatsioon intra- või ekstraoraalse luuga, autoloogsete luu plokkidega ja GBR’iga, alveolaarnärvi ümberpaigutamine, pehme koe juhtimine FGG-, CTG-tehnikas, korrigeerivad tehnikad implantaadi paljastumisel esteetilises piirkonnas jne.

Oma loengus toon teieni ravikontseptsioonid ning teaduslikult ja kliiniliselt tõenduspõhised augmentatsiooniprotseduurid vastavalt defekti tüübile ja rekonstrueerimismaterjalile. Käsitleme kõikvõimalikke defekte: luu taandumise defektid, fenestratsioonid, horisontaalse luu defitsiidiga kitsas luuhari, vertikaalne alveolaarharja defitsiit ning kombineeritud vertikaalsed ja horisontaalsed alveolaarharja defektid.

Dr Olev Põder: IDR metoodika ehk vahetu luu taastamine implantatsioonil, kui on hävinud bukaalne luulamell

IDR (Immediate Dentoalveolar Restoration) metoodika on vahetu luu taastamine implantatsiooni ajal, kui bukaalne luulamell on hävinud. Tihtipeale oleme olukorras, kus olemasolev luu on saanud kahjustada põletikulise protsessi vms tagajärjel ning hammas kuulub eemaldamisele.

Kuidas lahendada selline olukord nii, et toimuks kiire taastumine ja seda minimaalse invasiivsusega – see on alati paras väljakutse, seda eriti esteetilises piirkonnas. Tutvustan tehnikat, mida olen ise sellistel juhtudel edukalt kasutanud.

Dr Sam Omar: 1-päeva-implantaadid ja raviplaani 5 dimensiooni

Edukaks tulemuseks on implantaatidega ravi planeerimine muutunud hädavajalikuks. Nüüd on planeerimisprogrammide ja juhitud implantaadi paigutamise abil saanud võimalikuks ühe-päeva-implantaadid (One-Day-Implant kontseptsioon).

Siiski tuleb järgida planeerimise kriteeriume, mille tarvis on Dr Omar loonud ravi planeerimise kontseptsiooni 5 mõõdet. Raviplaani 5 mõõdet on eskiis, mida tuleks järgida implantaadi paigutamisel CBCT’l, võttes arvesse luu ja pehmete kudede taastavat positsiooni ja kättesaadavust.

Loengu jooksul käsitleme kõiki ravi planeerimise 5 mõõdet, mis keskenduvad Dimensioon #5’le. Selleks on luu tihedus ja koormamine ning kuidas uuenduslike digitaalsete vahendite abil hinnata luu tihedust tulevaste implantaatide piirkonnas. Kuidas hinnata implantaatide esmast stabiilsust ja kuidas tõlgendada sisestusmomendi ja ISQ numbreid ning kuidas koheselt koormata teaduslike ja ohutute koormamiskriteeriumide alusel.

LAUPÄEV, 9. NOVEMBER 2019

Dr Eric-Jan Royakkers: “The Missing Link” – Kuidas saada patsiendilt nõusolek?

Hambaravi on muutumas ühtpidi üha keerukamaks, aga samas prognoositavamaks. Koos keerukusega kasvab ka ravi hind mitte ainult patsiendile, vaid ka kliinikule. Kallis raviplaan võib põhjustada patsiendi keeldumist ravist. Varasemalt kasutasime tihtipeale pilte õnnestunud töödest, et patsientidele raviplaani selgitada ja neid veenda. Pilt suust/hammastest aga ei kanna edasi õiget emotsiooni.

Digital Smile Design kasutuselevõtuga aastaid tagasi muutus see oluliselt lihtsamaks. Tänaseks on aga palju uusi tehnoloogiaid ja lahendusi juurde tulnud. Dr Royakkers jagab teiega oma kogemust, kuidas oluliselt lihtsustada sõnumi edastamist patsiendile ning kolleegide vahel interdistsiplinaarsete juhtumite korral. Selle abil kasvatate oluliselt raviplaanide aktsepteerimist patsientide poolt.

Dr Ragnar Ilp: Densah puurid – minu esimene aasta

Loeng keskendub Densah osseodensifikatsiooni puuridele, nende kasutamise põhimõtetele ja rakendamisele erinevatel kliinilistel näidustustel.

Dr Ilp tutvustab osseodensifikatsiooni teooriat ja jagab enda kogemusi selle kasutamisel. Densah puurid võimaldavad ettevaatlikult tõsta siinuse põhja, tõsta implantaadi primaarstabiilsust, tihendada luud ja laiendada alveolaarharja nii üla- kui ülalõuas.

Dr Laurent Sers: Digitehnoloogia mõju esteetilise implantatsiooni ravis – kirurgiast proteetikani

Infotehnoloogia panus on toonud märgilised läbimurded eelkõige esteetilise implantoloogia täpsuses, kiiruses, info säilitamises, kommunikatsioonis, prognoositavuses kui ka töö individualiseerimises. Nii digitaalne wax-up, suunatud kirurgia kui ka CAD/CAM tehnoloogia on tänaseks täpselt määratletud, et pakkuda prognoositavalt edukaid tulemusi. Siiski peab digitaalne töövoog olema implantatsiooni bioloogia teenistuses.

Esteetika ning eduka luustumise kuldsed reeglid on sõnastatud juba varem. Digitaalsesse töövoogu integreeruvad uuenduslikud lahendused võimaldavad meil aga paremini mõista patsientide luu- ja pehmete kudede reageerimist. Infotehnoloogia areng aitab meil kiiremini ja täpsemini veenduda õiges raviplaanis ning ühtlasi turvalisuses pikas perspektiivis. Dr Sers kirjeldab, kuidas ette näha bioloogilist reaktsiooni esteetilise implantatsiooni ravi kõigis etappides – kirurgilisest etapist kuni lõpliku proteesini.

PRAKTIKUMID

REEDE, 8. NOVEMBER 2019

Kursused toimuvad paralleelselt

Dr Cristian Dinu: Horisontaalne luu rekonstruktsioon autoloogsete luuplaatidega (shell technique)

Hind: 200€ + km

2-3 tundi vältaval kursusel läbime esimeses osas teoreetilise presentatsiooni sellest protseduurist, k.a etioloogia, kliiniline ja kujutluslik diagnoos, kirurgiline ravi ja mõned kliinilised arutelud. Sea peadel saavad osalejad teostada autogeense luu korje (töötatakse Piezo-seadmega) ja horisontaalse luu rekonstruktsiooni, kasutades karbitehnikat (Khoury), paigaldada autogeensed luuviilmed või xenografti ning resorbeeruva membraani. Samuti õpime õmblustehnikaid ja passiivset lapi sulgu.

Dr Sam Omar: 1-päeva-implantaadid ja R2Gate tarkvara. Diagnoos, planeerimine ja kirurgia

Hind: 200€ + km

2-3 tundi vältaval kursusel räägib Dr Omar erinevatest proteetilistest võimalustest ning seletab kirurgilise instrumentaariumi kasutamist ja puurimisprotokolli. Seejärel demonstreerib ta ning osalejad teevad spetsiaalsetel mudelitel kaasa puurimise, implantaadi paigaldamise, ITV ja ISQ mõõtmise ning kohese koormamise.

LAUPÄEV, 9. NOVEMBER 2019

Kursused toimuvad paralleelselt

Dr Eric-Jan Royakkers: “The Missing Link” – Kuidas saada patsiendilt nõusolek?

Hind: 100€ + km

 • Ravi planeerimine ja tarkvara

 • Kuidas läheneda patsiendile digitaalselt

 • Video- ja fotograafia kasutamine hambaravis – DSLR’ist iPhone’i/Android’i

 • Emotsionaalse video loomine patsiendi jaoks (QuickTime)

 • Töötamine Apple Keynote’iga

Dr Laurent Sers: AnyRidge implantaatsüsteem

Hind: 100€ + km

AnyRidge implantaat on revolutsiooniline süsteem, mis sõltuvalt luu kvaliteedist pakub palju eeliseid.

 • Milline erinevus on puurimisprotokollis üla- ja alalõuas

 • Millest koosneb kirurgiline instrumentaarium

 • Puurimisprotokoll erinevates situatsioonides

 • Tugiposti paigaldamine

 • Scan-post ja skaneerimine intraoraalse skanneriga


OSAVÕTUTASUD

Loengud

2 päeva

 • Kuni 30.09.2019 – 250€ + km

 • Alates 01.10.2019 – 270€ + km

Osaleda saab ka ühel päeval, osavõtutasu on sel juhul 50%.

Hind sisaldab toitlustust, after party’t reede õhtul ja EHL sertifikaati.

MINEC liikmetele konverentsi soodustus -10%.

Praktikumid

 • Kursused #1 ja #2 – 200€ + km

 • Kursused #3 ja #4 – 100€ + km

Osavõtu tühistamine: kuni 30.09.2019 tasuta, kuni 31.10.2019 tagastatakse 50% osalustasust, alates 01.11.2019 osalustasu ei tagastata.


AJAKAVA

Reede, 8. november 2019

 • 9.30 - 11.00 Dr Cristian Dinu

 • 11.00 - 11.30 Kohvipaus

 • 11.30 - 12.30 Dr Cristian Dinu

 • 12.30 - 13.00 Dr Olev Põder

 • 13.00 - 14.00 Lõunasöök

 • 14.00 - 15.30 Dr Sam Omar

 • 15.30 - 16.00 Kohvipaus

 • 16.00 - 17.00 Dr Sam Omar

 • 17.30 - 20.00 Praktilised kursused paralleelselt

  Kursus #1: Dr Cristian Dinu

  Kursus #2: Dr Sam Omar

 • 20.00 - 23.00 After party

Laupäev, 9. november 2019

 • 9.30 - 11.00 Dr Eric-Jan Royakkers

 • 11.00 - 11.30 Kohvipaus

 • 11.30 - 12.30 Dr Eric-Jan Royakkers

 • 12.30 - 13.00 Dr Ragnar Ilp

 • 13.00 - 14.00 Lõunasöök

 • 14.00 - 15.30 Dr Laurent Sers

 • 15.30 - 16.00 Kohvipaus

 • 16.00 - 17.00 Dr Laurent Sers

 • 17.30 - 19.30 Praktilised kursused paralleelselt

  Kursus #3: Dr Eric-Jan Royakkers

  Kursus #4: Dr Laurent Sers


CV

Dr Cristian Dinu DMD, MD, PhD (Rumeenia)

Dr Dinu on abiprofessor ning suu- ja näo-lõualuukirurgia konsultant Rumeenia “Iuliu Hatieganu” Meditsiini- ja Farmaatsiaülikoolis. Ta on asutanud Med Artis Dent erakliiniku, mis on spetsialiseerunud suu implantoloogia, esteetilise hambaravi ja periodontoloogia valdkonnale. Ta on väga hinnatud lektor riiklikel ja rahvusvahelistel suu- ja näo-lõualuukirurgia ning implantoloogia-alastel kongressidel. Ta on üle 10 Euroopa ja riikliku teadusprojekti koosseisu kuuluv uurija ning omab viieteistkümneaastast kogemust suu implantoloogia valdkonnas. Ta on pälvinud mitmeid auhindu riiklikel ja rahvusvahelistel teadusüritustel. Ta on enam kui 40 publikatsiooni autor ja kaasautor riiklikes ja rahvusvahelistes ajakirjades, samuti 5 erialase raamatu kaasautor. Ta on Rumeenia Suu- ja Näo-lõualuukirurgia Ühingu peasekretär, maxillofacial kirurgia ühingu peasekretär, Euroopa Kranio-Maxillofacial Kirurgia Assotsiatsiooni liige, Rahvusvahelise Suu- ja Näo-lõualuukirurgia Assotsiatsiooni liige, Arbeitsgruppe für Ostheosynthesefragen AOCMF, Rahvusvahelise Implantoloogia Meeskonna liige jne.

Dr Sam Omar BDS (Egiptus)

Dr Omar on tipptasemel (parim Euroopas) R2Gate spetsialist, kelle juurest käivad läbi kõige keerukamad R2Gate tööd. Ta on nii implantoloog, proteesiarst kui ka hambatehnik ehk nn “kolm ühes spetsialist”, kes on lõpetanud kõik kolm eriala. Lisaks rahvusvahelisele R2Gate ja R2Keskuste treenerikutsele ning tööle erapraksises töötab ta ka Kairo Ülikoolis. Oma loengu ja praktikumi raames presenteerib Dr Omar teile, kuidas praktiseerida edukalt ja objektiivsetel alustel 1-päeva-implantatsiooni: õpite, kuidas hinnata röntgenpilti, paremini diagnoosida ravi, hinnata ette implantaadi potentsiaalset stabiilsust ning seeläbi uuringu tulemustele tuginedes koheselt koormata. Juhul kui kasutad suunatud kirurgiat ja soovid oma implantatsioonipraktikat paremini prognoosida ja operatsiooniaega lihtsustada, on Dr Omar just õige inimene seda õpetama.

Dr Eric-Jan Royakkers (Holland)

Dr Royakkers lõpetas Utrechti Rijksuniversiteit Hambaravikooli aastal 1985 ning magistriõppe Düsseldorfi IUZ’is (Initiative Umfassende Zahnerhaltung). Aastatel 1985-2006 on ta töötanud nii Dr Cheribio Mettmann’i käe all kui ka erinevates hambaravikliinikutes Saksamaal ja Hollandis. Aastal 2007 avas ta Hambaravikliiniku Tandheelkunde Maastrichtis. Royakkers on Saksamaa “Zahn und Mensch” asutaja ning NVOI ja NVGPT liige. Ta spetsialiseerub kogu suu rekonstruktsioonidele, nii funktsionaalselt kui esteetiliselt, kasutades selleks digitaalset printimist. 14 aasta jooksul on ta andnud hulganisti loenguid ja kursuseid digitaalse hambaravi teemal Hollandis, Saksamaal, Austrias ja Tšehhis. Teda teatakse kui arsti, kes ei tee esteetika osas mitte ühtegi kompromissi.

Dr Laurent Sers (Prantsusmaa)

Dr Sers on DGOI (German Society for Oral Implantology) näo- ja lõualuukirurgia ekspert. Ta on MINEC auliige, aktiivne DDS (Digital Dentistry Society) ja ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) liige. Samuti on ta CAI (Computer Aided Implantology Academy) juhatuse liige ja asepresident, ICOI (International Congress of Oral Implantology) ja AFI (Association Francaise d’Implantologie) liige ning Society Avenir Implantology Partners president. Dr Sers on ka mitmete suunatud kirurgia ja CAD/CAM tehnoloogia teemaliste teadusartiklite autor.

Viimati muutis: Hambaarst.ee #1 11.09.2019

Vaata ka neid koolitusi

16.okt 2019
Tallinn
R2Gate baaskoolitus: Kõik vastused R2Gate süsteemiga alustamiseks
Lektorid: Dr Kristina Saarepera ja R2Keskuse tehnik Kristjan Lank
Korraldaja: ProImplant OÜ
10.okt 2019
Tallinn
Proteetika koolitus: Erinevad proteesimistehnikad implantatsioonis
Lektorid: Dr Kristina Saarepera ja hambatehnik Kaido Rinaldo
Korraldaja: ProImplant OÜ
21.sept 2019
Tallinn
Implantoloogia baaskursus
Lektor: Dr Kristina Saarepera
Korraldaja: ProImplant OÜ
20.dets 2019
Tallinn
Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele
Lektorid: Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. On viinud läbi erinevate valdkonna esmaabi koolitusi, k.a hambaraviasutused. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.
Korraldaja: TK Täienduskeskus OÜ
13.dets 2019
Tallinn
Implant-supported final restorations in esthetic area
Lektor: Dr. Egle Vindasiute - Narbute
Korraldaja: Med Grupe OÜ
6.dets 2019
Tallinn
Kiirgustöötajate kiirgusohutuse koolitus TALLINNAS
Lektorid: Eduard Gerškevitš - litsentseeritud kiirgusekspert ja omab volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase)
Korraldaja: Juunika Koolitus OÜ
29.nov 2019
Tallinn
Minimaalselt invasiivse hambaravi (MI) uuemad suunad 21.sajandil
Lektor: Prof. Elmar Reich, University of Cologne
Korraldaja: Magnum Dental OÜ
28.nov 2019
Tallinn
Hambumuskõrguse tõstmine - süvakursus
Lektor: Dr. Adomas Auśkalnis (Leedu)
Korraldaja: Prodent OÜ
22.-23.nov 2019
Tallinn
Endodontiliselt ravitud hamba restaureerimine – kaasaegsed kontseptsioonid
Lektor: Prof. Joseph Sabbagh (Liibanon), DDS, MSc, PhD, FICD
Korraldaja: Prodent OÜ
18.nov 2019
Tallinn
Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele (vene k)
Lektorid: Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000 a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. On viinud läbi erinevate valdkonna esmaabi koolitusi, k.a hambaraviasutused. Tervishoiutöötaja registri number: N06609.
Korraldaja: TK Täienduskeskus OÜ