Sügiskonverents-näitus 2012. Juurekanalite irrigatsioon, keemiline töötlemine, instrumenteerimine. CBCT röntgen endodontias.

Toimumisaeg 26.nov 2012
Toimumiskoht Swissotel, Tornimäe 3, Tallinn
Lektor Prof. Philippe Sleiman, Dr. Simon Cunnington
Korraldaja Prodent OÜ
Osavõtutasu 45-60 EUR
Lisainfo tel: 6565982, prodent@prodent.ee
Veebileht http://www.prodent.ee

Programm:

  • 09.00 - 10.30 Prof. Philippe Sleiman
  • 10.30 - 11.15 Kohvipaus
  • 11.15 - 13.15 Prof. Philippe Sleiman
  • 13.15 - 14.30 Lõunasöök
  • 14.30 - 15.45 dr. Simon Cunnington
  • 15.45 - 16.30 Kohvipaus
  • 16.30 - 17.45 Dr. Simon Cunnington

Philippe W. Sleiman Kõverates kanalites avaldavad endodontilisele viilile kaks pinget: paindumine ja väändumine. Paindumisest tingitud pinge tekib siis, kui viil läbib kanali kõverusi ja talle lasuvad kaks võrdsel tasemel pinget – üks, mis venitab viili sulami struktuuri kõveruse välimisel küljel ja teine, mis surub kokku kõveruse sisemisel küljel. Selline stress ei murra veel viili puruks, kuid vähendab viili vastupanu väändumispingele vähemalt 30% juba esimestel sekunditel, kui viil kanalis aktiivselt töötab.
Teine pinge, mis viilile mõju avaldab, on väändumispinge, mis on kõige ohtlikum instrumendile. Põhjalikult läbiviidud uuringu ülesandeks oli muuta kristallilist struktuuri ning saavutada kahe-faasiline struktuur säilitades tähtsamad omadused. Seda tuntakse kui ”R faasi”  või pre-martensiitset faasi. Selle faasi eeliseks on suurenevatele survetele vastupanu jõumomendi suurenedes. Selline R-faasiline sulam on kõverate juurekanalite kujundamine oluliselt lihtsam ja ohutum, kuna sellisest metallist valmistatud viilid on palju painduvamad kui mõni teine samamõõtmeline viil. Kuum-obturatsioon mõne muu materjaliga kui gutapertś võimaldab sulgeda kõik välimised ja sisemised lekked. Kliinilise rakenduse osas esitleb lektor edumeelseid lahendusi endodontias, kus otsus võeti vastu patsiendi parima heaolu nimel.
1. Ni-Ti roteeruvad instrumendid on põhivahendid juurekanali mehaanilisel töötlemisel: erinevate viilisüsteemide ülevaade ja järjestus kanalite preparatsioonil, eriti apikaalses kolmandikus. Ni-Ti sulami teine generatsioon. Juurekanali preparatsiooni bioloogia, mehaaniline biofilmi lõhustamine, apikaalse diameetri laiendamine vastavalt UNC standarditele ja sõltuvalt juure geomeetriast ning kanali anatoomiline keerukus.
2. Juurekanali süsteemi irrigatsioon ja keemiline töötlemine: ülevaade erinevatest loputuslahustest ja järjestustest erinevate kliiniliste juhtude puhul. Teaduslik alus uuendusliku irrigatsiooni protokolli taga ning võrdlevate uuringute tulemused.
3. Adhesiivne obturatsioon ja monobloki® moodustamine Resiloni® abil asendamaks gutapertśi ja tavapärast siilerit: värskeimate uuringute tulemused ning tavapäraste ja state-of-the-art obturatsioonimaterjalide võrdlus erinevate obturatsioonitehnikate korral. Loengul osalejad saavad selge pildi Ni-Ti sulamite ja viilide uuest generatsioonist, kuidas kasutada desinfektante, uue obturatsioonimaterjali eelised gutapertśi ees  kuum-vertikaalset obturatsioonitehnikat kasutades.

Dr. Simon Cunnington
1. Irrigatsiooni roll apikaalse periodontiidi ravis Apikaalse periodontiidi endodontiline ravi seisneb peamiselt juurekanali süsteemi biomehaanilises töötlemises. Paralleelselt efektiivsete instrumenteerimistehnikate väljatöötamisele on enam hakatud tähelepanu pöörama preparatsiooni ”bioloogilisele osale”.
See on viinud parema arusaamiseni juurekanali loputusprotseduuride efektiivsusest ning on parandanud juurekanali süsteemi desinfektsiooni võimalusi. See omakorda suurendab meie võimalusi ravida endodontilise päritoluga infektsioone, suurendab meie enesekindlust ning tõstab endodontilise ravi väärtust patsiendi heaoluks. Loeng annab ülevaate enim kasutatavatest irrigatsioonilahustest ning nende viimisest juurekanali süsteemi parimal moel. Samuti räägitakse loengus nende efektiivsusest ja toimest ning uutest äsja turule tulnud irrigatsioonilahustest, mis aitavad arstil täiustada ja luua oma loputusmeetod.
• Apikaalse periodontiidi patogenees
• Endodontilised loputuslahused
• Loputuslahuste kanalisse viimise süsteemid
• Loputusreźiimid
• Iatrogeenilised probleemid
• Tavapäraste endodontiliste loputuslahuste omadused
• Parim viis loputuslahuste toime tõhustamiseks ja kanalisse viimiseks
• Kliiniliselt efektiivse loputusreźiimi välja arendamine

2. 3D röntgen (Cone Beam kompuuter tomograafia - CBCT) endodontias CBCT on väga atraktiivne tehnoloogia, võimaldades ruumilist hinnangut:
• odontogeensed kui mitte-odontogeensed kahjustused
• juurekanali morfoloogia
• luuline reaktsioon juure murdude puhul
• resorbtsiooni kahjustused
• anatoomiliste keerukuste hindamine enne kirurgilist protseduuri
• ravitulemuse hinnang Loeng annab ülevaate 3D tehnoloogia alusprintsiipidest ning parimate seadmete kohta, mis käesoleval ajal on asjakohased endodontia praksises.
• Ristläbilõigete töötlus
• Kujutise tõlgendamine
• Artefaktide hindamine
• Selliste süsteemide puudused
• Loengu lõpuks peaksid osalejad olema võimelised:
• Aru saama CBCT printsiipidest
• Tõlgendama ja töötlema rö-pilte
• Kirjeldama CBCT tehnoloogia kasutamise eeliseid ja usaldusväärsust

* * *

Philippe W. Sleiman, PhD on sündinud 23.11.1965 Beirutis.
Kraadid:
Lõpetanud hambakirurgina Liibanoni Ülikooli Hambaravikooli 1989. aastal.D.U.A (Bioloogia Magistratuur)
Liibanoni Ülikoolis 1996-1997DESE (Endodontia Magistratuur)
St.Joseph Ülikoolis 1997-1999 Doktorantuur (PhD)
Leiutised:
R.C.P.SL (Root Canal Plugger Sleiman) käsipluggerid ja kuumpluggerid (Hu-Friedy, Chicago, USA)
Foto-video kujutise analüüsimise süsteemIrrigatsiooni seade (Sybron Endo, California, USA)
Liikmelisus:
Põhja Carolina Ülikooli Rahvusvahelise Programmi õppejõud Rahvusvahelise Hambaravikolleegiumi (FICD) liige
Ameerika Endodontide Seltsi liige
Endodontilise Nõuandva Kolleegiumi (ACE, USA)  liige
Hu-Friedy ja Pentron ettevõtete arvamusliider
Bulgaaria Endodontide Seltsi auliige
Liibanoni Hambaarstide Liidu teadusliku komitee liige 2005 ja 2006
Miami Masters 2008 kohtumise teadusliku rühma vastutav isik
Reality Endo Magazine toimetuse juhatuse liige
Põhja Carolina Ülikooli Hambaravikooli Endodontia osakonna abiprofessor
Liibanoni Ülikooli Hambaravikooli Endodontia osakonna juhataja (aastatel 2002-2003 pälvinud parima õppejõu tiitli, aastal 2005 Qana auhind Liibanoni Hambaravi Liidu poolt).
Publikatsioonid:
The photo-video system (Le chirurgien dentiste de France 1994)
The Irrigating Solutions (Lebanese Dental Association 2000)
The Use of a chleating agent in the retrieval of broken ni-Ti files (Dental News 2001)
Torsional properties of Ni-Ti rotary filesFailure of Profile instruments used with air, high torque control, and low control motorsGrowth inhibition of Enterococcus Foecalis bu differents types of Endodontic sealerBactericide bacteriostatic properties of the endodontic sealersSequence of irrigation in Endodontics (Oral health May 2005).
The trap of the Mesial roots in lower molars (LDA September 2005)
The use of the OO in the pulpectomy of primary teeth The use of a chelating agent and ultra sonic tips in the retrieval of broken Rotary Ni-Ti (Oral health May 2006)
Following an irrigation sequence (Endodontic practice May 2006)
Shaping the mesial roots in lowar molar (Italian Endodontic Journal) .
The use of Orifice opener in pedodontic root canal treatment (Oral Health Canada May 2007)
The 2nd generation of Ni-Ti Alloy the TF files (Roots magazine August 2008)
The effect of robotic stress on the torsional properties of ni-ti rotary files (Oral health 2008)
Andnud loendamatul hulgal loeguid ja praktilisi kursuseid rahvusvahelistel konverentsidel kogu maailmas. Omab erakliinikut Beirutis ja Dubais.

* * *

Dr. Simon Cunnington,
BDS (Hambaraviteaduse bakalaureus),
LDS (Litsenseeritud hambaravi kirurg),
RCS (Kirurgide Kuninglik Kolledź, UK),
Magister (Chicago)
Ameerika Endodontide Juhatuse Diplomaat
Endodontia spetsialist Inglismaal (arvatud UK nimekirja aastal 1999).
ESE üliõpilaskoolitaja Guy Kliinikus
Chicago Ülikooli magistriõppe õppejõud, Endodontia Osakonna kaasprofessor enne Inglismaale naasemist
Olnud õigepealt 10 aastat Eastman´i Hambaravikliiniku kliiniline lektor ja seejärel vanemlektor kuni aastani 1996.
Esimene Eurooplane, kes pääses läbi Ameerika Endodontide Juhatuse eksamitest ja teine mitte-ameeriklasest Ameerika Endodontide Juhatuse liige. Alates 1989. aastast omab Endodontia erapraksist, kus veedab oma peamise aja. Olnud 6 aastat Inglismaa ESE esindaja. Asutas Langham Endodontis Study Group´i, mis teenindab endodontiale spetsialiseerunud arste ning mis on siiani üks kõige aktiivsemaid ja hinnatumaid õpingurühmitusi Euroopas. Olles seotud ligi 25 aastat Briti Endodontide Seltsiga ja väljavabanduste otsakorral, nõustus vastu võtma Presidendi ametikoha aastaks 2012. Uhke kahe täiskasvanud lapse isa. Tahaks veeta rohkem aega oma köögiviljaaias ja lugeda rohkem raamatuid. Kahetsusega lõpetas regulaarse golfimängu, kuid on avatud veenmistele...

* * *

Osavõtutasud:
kuni 30.09  45,-
kuni 31.10. 54,-
alates 01.11.  60,-
Osavõtutasus sisaldub rikkalik lõunabuffee, kohvipausid ja EHL sertifikaat.

Prof. Philippe Sleimani praktiline kursus 27.11.2012 - Juurekanalite laiendamine roteeruvate TF failidega ja täitmine RealSeal materjaliga (resilon) 3D vertikaal-obturatsioonitehnikas. Osavõtutasu 36,- Töö toimub ekstraheeritud hammastel ja plastikplokkidel.

Kohtade arv piiratud.

Viimati muutis: Ellen Lepasaar 13.12.2012

Vaata ka neid koolitusi

26.nov 2012
Tallinn
27.nov 2012
Tallinn
Dr. Philippe Sleimani praktiline endokursus
Lektor: Prof. Philippe Sleiman, Dr. Simon Cunnington
Korraldaja: Prodent OÜ
26.-27.nov 2012
Tallinn
Sügiskonverents koos dr. Sleimani praktilise endokursusega
Lektor: Prof. Philippe Sleiman, Dr. Simon Cunnington
Korraldaja: Prodent OÜ
3.nov 2012
Tallinn
Piezokirurgilised augmentatsiooni protseduurid hambaravis koos praktilise kursusega.
Lektor: Dr. Till Gerlach (Saksamaa)
Korraldaja: Prodent OÜ
12.okt 2012
Tallinn
Endokonverents
Lektor: Dr. Marco Martignoni, Dr. Veiko Vengerfeldt
Korraldaja: Prodent OÜ
12.okt 2012
Tallinn
Endokonverents koos dr.M. Martignoni praktilise kursusega
Lektor: Dr. Marco Martignoni, Dr. Veiko Vengerfeldt
Korraldaja: Prodent OÜ
12.okt 2012
Tallinn
Dr.M. Martignoni praktiline endokursus.
Lektor: Dr. Marco Martignoni
Korraldaja: Prodent OÜ
18.jaan 2013
Tallinn
Indirect Bonding
Lektor: Dr. Fredrik Bergstrand
Korraldaja: Eesti Ortodontide Selts
8.dets 2012
Tallinn
Class III ravi
Lektor: Prof. Dr. Nazan Kücükkeles (Türgi)
Korraldaja: Eesti Ortodontide Selts
30.nov 2012
Tallinn
Lihtsustatud ja prognoositav endodontia (teoreetiline ja praktiline seminar)
Lektor: Laura Andriukaitienè DDS
Korraldaja: DAB Eesti OÜ