Hambaarst.ee › Naljad › Lood elust enesest › Eesti vanasõnu euroliidu keeles
 4 häält

Eesti vanasõnu euroliidu keeles

Eelmine

Talisõiduvahendi jalaseid kata plekiga kalendriaasta kolmandas kvartalis, hobuveoki rattaid kalendriaasta esimeses kvartalis. (Rege rauta suvel, vankrit talvel.)

Aja lineaarne kulgemine kõrvaldab kõik keha pinnale tekitatud valusad moodustised. (Aeg kõik haavad parandab)

Tungiva vajaduse olemasolu tingib kastreeritud isasveise maabumise tarbeveevõtukoha sisemusse. (Häda ajab härja kaevu)

Tööviljakuse eiramine on elimineeritud võimalusest omandada igapäevaseks eksisteerimiseks vajalikku energiakogust. (Kes ei tööta, see ei söö.)

Eakas pruunikarvaline imetajate esindaja ei omanda aeroobilist muusikalist liikumist (Vana karu tantsima ei õpi.)

Eksponentsiaalne treeningmanöövritel, lineaarne relvastatud konfliktis. (Raske õppustel, kerge lahingus)

Primaarne on väike lendav objekt esijäseme haardes, kui suurem aviaator hoonet katval moodustisel. (Parem varblane peos kui tuvi katusel)

a) Suleline olend pesitsuspaiga rajatises viibides lendama ei õpi.
b) Sulgedega kaetud lennuvõimeline olend ei omanda aviatsioonireegleid temale omases mikrokeskkonnas
(Ega lind pesas lendama ei õpi)

Lollusega inimopositsioonis olev inimisik läheb kriisiolukorras kompromissile. (Targem annab järele)

Osaline kodulinnu embrüo on eelistatud õõnsale lubjakivimoodustisele. (Parem pool muna kui tühi koor)

Esmaste seedenõrede eritamine tarvitatud tarbeveevõtukohta on ebasoovitav uue samalaadse valmimiseni. (Ära sülita vanasse kaevu enne kui uus valmis)

Elusorganismi üks kudedest on viskoossem kui lõhnatu värvitu maitsetu keemiline aine. (Veri on paksem kui vesi)

Hapnikku kandev kehavedelik on viskoossem kui lõhnatu värvitu maitsetu keemiline aine. (Veri on paksem kui vesi)

Hoia edaspidiseks vee ja teravilja segu küpsetatud kujul, aga mitte vaeva selle hankimiseks. (Homseks hoia leiba, aga mitte tööd)

Ega hageja seedekulgla alguspunkti peale ei avaldata lühiajalist mehhaanilist survet. (Küsija suu pihta ei lööda.)

Intelligentset õpisüsteemi valdav isik ei domineeri oma tahtmistes. (Targem annab järele)

Omandatud professioon ei taotle rukkijahul baseeruvat pagaritoodet. (Amet ei küsi leiba)

Enamarenenud ajurakkudega isend genereerib eelise eespoolnimetatud omadusteta isendile. (Targem annab järele)

Aegruumi neljas mõõde annab diskussiooni produkti. (Aeg annab arutust)

Järgmine