Parodondihaigused ja nende ravi

Online
registreerumine:

Registreerumine
on lõppenud
Toimumisaeg: 26.10.2005 (K) - 28.10.2005 (R)
Toimumiskoht:Tallinna Hambapolikliinik
Lektor: emer-prof Edvitar Leibur
Korraldaja: TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus 
Osavõtutasu:1500 kr
Lisainfo:Marika Rosenthal, tel 731 8109
Veebileht:http://meditsiiniteadused.ut.ee/et/taiendusope
Koolituse sisu:
Sihtgrupp: stomatoloogid Tsüklis käsitletakse parodondihaiguste etiopatogeneesi, eriti mikrofloora osatähtsust ja rakusiseste põletikumediaatorite ja tsütokiinide osa ülalnimetatud haiguste patogeneesis. Käsitletakse parodondihaiguste diagnostikat, kasutades nii kliinilisi kui ka röntgenoloogilisi jt. täiendavaid uurimismeetodeid. Antakse põhjalik ülevaade medikamentoosse (lokaalse ja süsteemse) ja kirurgilise ravi näidustustest ja metoodikast. Õppetöö toimub loengutena ning seminarides. Seminarides tutvustatakse parodondihaiguste raviks vajalikku instrumentaariumi. Käsitletakse ka näidustusi ja planeerimist hambaimplantatsiooniks ning meditsiinilisi lasereid ülalnimetatud haiguste raviks.

NB! Koolitusele registreerumine lõpeb reeglina 2 nädalat enne koolituse toimumist!


Vaata kõiki 2005.a koolitusi » Vaata koolitusi, mille piirkond on Tallinn »
Teised sarnased koolitused
24.10.2005 (E)-
26.10.2005 (K)
Tallinn
Hambaarstilt perearstile
Lektor(id): Dots. Silvia Russak
05.11.2005 (L)
Tallinn
Osteofix - kvaliteetne hambaimplantatsioon mõistliku hinnaga
Lektor(id): Dr. Hannu Pernu, Dr. Ykä Kumpula
05.11.2005 (L)
Tallinn
Loeng Septodondi anesteetikumidest
Lektor(id): Prof Stanley F. Malamed
28.10.2005 (R)
Tallinn
Kombineeritud ja totaalproteesid (vene.k) - JÄÄB ÄRA
Lektor(id): Olev Salum
27.10.2005 (N)
Tallinn
Trendid restauratiivses hambaravis
Lektor(id): Al Waning (Holland)
26.10.2005 (K)
Tartumaa
Trendid restauratiivses hambaravis
Lektor(id): Al Waning (Holland)
21.10.2005 (R)
Tartumaa
Hammaste traumad. EI TOIMU
Lektor(id): Mare Saag
18.10.2005 (T)
Tartumaa
Jäljendamine masinsegatavate jäljendmaterjalidega
Lektor(id): Marek Vink
17.10.2005 (E)
Tartumaa
Dentoalveolaarkirurgia ja implantatsioon hambaarstile
Lektor(id): Ülo Pintson
15.10.2005 (L)
Tartumaa
Röntgendiagnostika
Lektor(id): Mare Saag, Jana Olak, Maie Kuusmann