Küsimus nr 6215

Elle-Vera küsis (8. märts 2013)
\"2013. aastal võetakse kutse taotleja dokumente vastu alates 20.aprillist\"
Ja KUIDAS võib olla, et \"mõned\" juba said hügienisti kutsetunnistust?? USKUMATU!!

Suuhygienist
suuhügienist Terje Altosaar vastas (12. märts 2013)
Terje Altosaar Tere Elle-Vera

Tänan küsimuse eest.

Väike, kuid oluline täpsustus, Eesti Vabariigis ei ole hügienisti kutset ega eriala.

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalfikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga, aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Kusesüsteemi osadeks on kutsestandard ja kutse andmine. Kogu seda tegevust reglementeerib Eesti Vabariigis Kutsekoda. (vt. http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem)

Kutse on omistatud suuhügienistidele kes on 2 aasta jooksul on tõendanud oma kutsealast pädevust järgmiste dokumentide väljatöötamise käigus:
- kutse andmise aluseks oleva suuhügienisti kutsestandardi, mis kinnitati 2011 a.dets.
- kutse andmise korra
- kompetentsuse hindamise juhendid ja -materjalid ning kõik kutse andmiseks vajalikud dokumendid
- kutse eksami olulise osana ravijuhtumi analüüsi vormi

Nimetatud põhjalik ja mahukas töö sai edukalt kaitstud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu ees.

Kaunist päeva soovides
Terje Altosaar
Esita talle oma küsimus
Vaata, mida Terje Altosaar on vastanud teistele küsimustele
Terje Altosaar
Lõpetanud 2003 Helsingin Ammattinkorkeakoulun Sdati, 1995.a Helsingin IV Terveydenhuolto Oppilaitos. Täiendused ka Soomes, Rootsis, Saksamaal, Austrias jne. Töötanud suuhügienistina ja lektorina. Töötanud välja hambaarstiabide ja suuhügienistide kutseoskusnõuded. Hetkel töötab AS ODE Hambakliinik suuhügienistina. Projektimeeskonnas "Laste hammaste tervis"
Seotud asutustega:
· Dukan & Korrovits Hambaravi Kitsas 8, I korrus, Tartu, Tartumaa
· ODE AS Riia 11, Tartu, Tartumaa