Küsimus nr 6056

Reet küsis (4. nov 2012)
Tere!

Millal esitab Ortodontide Selts Haigekassale taotluse, et ka Angle II 0,7 mm lõhega laste ravi hakkaks Haigekassa kompenseerima? Praegu on 0,9 mm alates ja kõik ülejäänud lapsed jäävad ravita.

Lugupidamisega, Reet
Kirsten Nigul vastas (2012-11-12 10:28)
Ortodontiline ravi kompenseeritakse alla 19-aastaste isikutel järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

EOS esitas 2009 ja 2010 aastal Eesti Haigekassale taotluse tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepaneku,

Taotlus hõlmas järgmiseid diagnoose:

1) sügavhambumus, millega kaasneb palatinaalne või labiaalne pehmete kudede trauma,

2) külgmine risthambumus kolme ja enama hambapaari ulatuses.

Ettepanek lükati tagasi seoses rahalise ressurssi puudumisega.
Kirsten Nigul Kirsten Nigul, ortodont

Töötab Kliinik 32-s ortodondina. Lõpetanud 1998.a Tartu Ülikooli. 2004. a sooritasin erialal eksami The Royal College of Surgeons of Edinburghi juures. Ta on Eesti Ortodontide Seltsi koolitusjuht, Euroopa Ortodontide Seltsi liige.

Seotud asutusega:
· Kliinik 32 Tornimäe 5, Tallinn