infiltratsioon

rakkude ja vedelike imbumine kudedesse