oklusaalne

hammaste mälumispindadesse puutuv, mälumispindadega seotud