debris

viilmed, praht, sodi (nt juurekanalite puhastamise käigus tekkivad viilmed)