distaalne

kaugmine, kehateljest v -punktist kaugemal asetsev (vastand: proksimaalne)