mediaalne

keha kesktasandi poolne (selle vastand on lateraalne)