apeks

üldjuhul: tipp (kasutatakse ka keeletipu, juurekanali tipu jmt sünonüümina)