Kohese implantatsiooni eelised

Dr. Márta Radnai, Dr. Eszter Szontágh
30. apr 2006


Kohese implantatsiooni kasutamine säilitab hammaste ümber olevaid bioloogilisi struktuure ja võib pakkuda suurepäraseid tulemusi.

Perfektse esteetika, funktsionaalsuse ja bioloogilise tulemuse saavutamiseks proteesitöödega on oluline säilitada võimalikult palju ümbritsevaid bioloogilisi struktuure. Implantaatide ja proteesitöödega ravi korral on hea võimalus paigaldada implantaat kohe pärast hamba eemaldamist. Proteesitöö kroonipoolse osa esteetika peaks olema kuju, suuruse, pinnaomaduste, värvi ja läbipaistvuse poolest sarnane patsiendi oma hambale. Lisaks sellele ei tohiks unustada „roosat esteetikat” ehk igeme serva ideaalset ehitust.

Ennustatavad tulemused

Neid nõudeid saab täita ainult kasutades implantaadisüsteeme, mis garanteerivad ennustatavad tulemused isegi üksikute kroonide puhul. Camlog implantaatide kasutamine võimaldab ennustatava „hammas hamba vastu” restauratsiooni pikaaegse prognoosi ilma kõrvalhammaste killustamiseta, kuna implantaadi ja abutmenti vahel on ohutu ja mittepöörlev ühendus.

Kroonidest kildude väljalöömise vältimiseks on vajalik säilitada regulaarse hambaniidi kasutamisega põhilisi hea suuhügieeni tingimusi. Abutmenti kolme nuki ja vastavate soonte abil implantaadi ülaosas saavutatakse kindel ühendus (Joonis 1). Abutmenti torupikendus soodustab võrdset koormuse jaotamist kogu implantaadi pikkuse ulatuses.

Teine süsteemi omapära on see, et ülekande posti sobivusmehhanism on sama täpne kui lõplik abutment. Seega on kliinilise situatsiooni jäljendamine töömudelil muudetud võimalikuks Camlogi süsteemi implantaadi/ülekande posti pöördstabiilsusega.
Kohese implantatsiooni peamine eelis on alveolaarluu kõrguse ja laiuse ning limaskesta seisundi säilitamine. Sedasi on luusse integreeritud implantaadi ja krooni vahelise pikkuse suhe optimaalne.

Ideaalset implantaadi asendit saab luua lihtsamalt kui hilise implantatsiooni korral, mil luu ja limaskesta olukord on muutunud. Veelgi enam saab säilitada hammaste vahelise papilli serva kuju. Selle meetodi veel üheks eeliseks on see, et patsienti saab säästa järjekordsest vahelesegamisest. Kohene implantatsioon on näidustatud, kui eemaldatava hamba ümber puudub akuutne või krooniline põletik.

Ravijuhtum

Järgmine juhtum illustreerib kuidas kohene implantatsioon võib pakkuda suurepäraseid tulemusi. 18-aastane meespatsient pöördus pärast õnnetust hambaarsti vastuvõtule. Tema ülemised keskmised intsisiivid olid tõsiselt kannatada saanud (Joonis 2). Hammaste endodontiline ravi polnud võimalik, kuna juurtel esines pikimurd, mistõttu need pidi eemaldama (Joonis 3). Juured eemaldati ettevaatlikult kohaliku tuimastusega, säilitades luustruktuuri ja limaskesta. 


Joonis 2. Ülemised keskmised intsisiivid olid trauma tõttu tõsiselt kahjustada saanud.

Joonis 3. Hambad eemaldati ettevaatlikult. Implantaadi pesa prepareeriti vastavate puuridega. Esmase stabiilsuse saavutamiseks prepareeriti implantaadi pesa ekstraktsioonitühikutest 3 mm pikemad.
Pärast implantaatide pesa valmis prepareerimist ekstraktsiooni kohtadesse sisestati kaks Camlogi implantaati. Implantaatide ja alveolaarluu vahele jäi väike tühimik, mis täideti puurimisel kogutud patsiendi oma luuga. Kuna paigaldati laia diameetriga implantaadid (ø 5 mm, pikkus 16 mm, Camlog Screw Cylinder Line), oli tühimik väga kitsas. Implantaatidesse kruviti igemekujundajad ja haav suleti nende ümber õmblustega (Joonis 5).
Joonis 4. Igasse pessa asetati laia läbimõõduga Camlogi implantaat (ø 5 mm). Kuna implantaadi ja alveolaarluu vaheline tühik oli väike, sai selle täita autogeense luuga. Limaskest suleti õmblustega paranemiskruvide ümber. Membraani kasutamine ei osutunud vajalikuks.

Joonis 5. Pilt igemekujundajatest pärast 4 kuulist paranemist.

Joonis 6. Röntgen implantaatidest 4 kuud pärast implantatsiooni.

Joonis 7. Paranemisperioodil kandis patsient tugibüügelproteesi.

Joonis 8. Implantaadi ümbrus oli põletikuvaba. Foto tehti jäljendi võtmise ajal kohe pärast igemekujundajate eemaldamist.

Joonis 9. Ülekande postid ja -katted võimaldavad ideaalset implantaadi asendi jäljendamist mudelil.

Joonis 10. Implantaatide asend kanti üle mudelile. Limaskest kanti mudelile kunstlikult, et võimaldada võimalikult täpset kroonide kuju.

Joonis 11. Hambatehniku poolt laboris valmistatud individuaalsed abutmentid implantaatidel.

Joonis 12. Implantaatide optimaalne asend võimaldab täiusliku anatoomilise kujuga kroonide valmistamist.

Paranemisperioodil kandis patsient tugibüügelproteesi, et tagada funktsioon ja esteetika samaaegselt osseointegratsiooniga (Joonis 7). 4 kuu möödudes valmistati kaks metallokeraamilist krooni ja tsementeeriti need abutmentide külge (Joonis 8-11). Nagu on näha joonisel 12, saavutati esteetiliselt suurepärane tulemus ainult algsituatsiooni säilitades ilma liigse luu ja limaskesta korrigeerimiseta.

See juhtum näitab, et sobiva meetodi valikul ja vastava implantaadi paigaldamisel võib kergesti saavutada ennustatavaid tulemusi. Tuleks lisada, et tänapäeval on see hambaarsti vastutusel – võib isegi öelda, et kohus – soovitada kohese implantatsiooni võimalust enne kahjustatud hamba või juure eemaldamist.
----

Tõlge ajalehest DPR Europe (aprill 2006): Meelis Rajasalu