Implantaatide tulevik

Anders Holmen hambaravi meditsiinijuht (Astra Tech)
25. mai 2006


Viimaste aastakümnete jooksul on implantatsiooni alal toimunud suur progress, eriti seoses hiljutise arenguga materjaliteaduse ja implantatsiooni meetodite vallas. Kuid millised väljakutsed ootavad ees?

Viimaste aastakümnete jooksul on implantatsiooni alal toimunud suur progress, eriti seoses hiljutise arenguga materjaliteaduse ja implantatsiooni meetodite vallas. Kuid millised väljakutsed ootavad ees? Selle väljaselgitamiseks rääkis Marita Kritzinger Dr. Anders Holméniga, kes on hambaravi meditsiinijuht Astra Tech’is Rootsis.

„Me peame rohkem teada saama,” ütles Dr. Anders Holmén, seletades, et implantaatide ebaõnnestumisriski vähendamisel ja nende muutmisel ümbritsevate kudede suhtes toetavamaks on veel arenguruumi. Holmén arvab, et seda võib saavutada riskipatsientide kindlaks määramisel ja seejärel nende ravi kohandamisel vastavalt konkreetsele patsiendile.

„Erivajadustega patsientide, nagu näiteks osteoporoosihaigete jaoks uute raviplaanide arendamisel võivad implantaadid muuta rohkem elusid,” ütleb ta.

Olles liikunud edasi esimestest implantaatidest, mis olid loodud ainult funktsiooni eesmärgil, on nüüdseks implantaatide oluliseks osaks esteetika. „Implantaatidele tänapäeval arendatud uued materjalid ja meetodid on järjest enam oma hinda väärt, kuna on täiustunud bioloogilised ja biomehhaanilised omadused parema funktsiooni ja esteetika saavutamiseks,” sõnab ta. Holmén lisab, et digitaaltehnoloogia tõusuga muutub implantoloogia tõhusamaks. „Kõiges selles on võtmeks lihtsus,” ütleb ta seletades, et komplikatsioonidevaba lähenemine implantatsiooni lahendustele pakub soovitud tulemuse.

Põhinedes esimestele uurimustele implantoloogias professorite André Schroederi ja Per-Ingvar Brånemarki poolt 1970ndatel ja 1980ndatel, keskendub Astra Tech peensusteni viidud implantatsioonile. Meditsiinijuhina vaatab Dr. Holmén üle kõik prekliinilised ja kliinilised raviplaanid ning uurimuste dokumentatsiooni. „Kõik Astra Tech’i tooted turustatakse koos ulatuslike kliiniliste tõestusmaterjalidega kindlal teaduslikul baasil ja koos tõestatud raviplaanidega, mis on osa kvaliteedi tagamise protsessist,” seletab ta.

„Kui lihtsus, usaldusväärsus ja esteetika on kvaliteedi tunnuseks, on Astra Tech’i implantaatidel 97-100% edukus ka kompromiteeritud juhtudel,” väidab ta. Dr. Holmén omistab selle protsessi täiustamisele lihtsamaks raviks koos ennustatava tulemusega. „Meie lähenemisviisiks on töötada käsikäes koos loodusega selle asemel, et sundida viimast teatud viisil käituma,” ütleb ta seletades, et biomehhaanilise mõtlemise tutvustamine implantaatide juures pakub edukamat osseointegratsiooni.

Implantaadi kaela mööda üles jooksva unikaalse MicroThread (mikrokeermestik) disaini areng koos mikrokaredusega pinna topograafiaga kogu implantaadil osutus stimuleerivat luukasvu. „Uurimused näitasid, et see mitte ainult ei säilitanud luukudet, vaid koguni intensiivistas seda, takistades seega tavalist luuresorbtsiooni,” ütleb Holmén.

Eelistatud implantaadi materjaliks on tänapäeval titaan. Heade mehhaaniliste omaduste ja suure biosobivuse tõttu tekib sellele materjalil otsene kontakt luukoega ehk osseointegratsioon. Astra Tech on arendanud uusi täiustusi titaanile, muutes implantaadi pinna topograafiat ning hiljuti ka pinnakemikaale.

Äsja tutvustatud implantaadi pind OsseoSpeed on keemiliselt modifitseeritud titaaniga esimene uues implantaadi pinna generatsioonis. Sellel on karestatud titaanoksiidi kiht, millele on liidetud märkimisväärselt luuparanemist soodustavad fluoriidi ioonid.


OsseoSpeedi fluoriidiga töödeldud pind stimuleerib luu paranemist,
mille tulemuseks on suurem kokkupuute ulatus luu ja implantaadi vahel.

„Tulemus on kiirem ning luuparanemine parem ja tugevam implantaadi ja luu vaheline side. See on kasulik kõikidele patsientidele, kuid eriti oluline neile, kelle luu on kahjustatud, ja kui implantaadi koormamine toimub kohe või varases paranemisperioodis,” seletab ta.

Holmén jätkab: „Meie implantaatide areng on olnud loogiline evolutsioon. Me oleme pidevalt rajanud oma arengu hästi kujundatud dokumentatsioonile ning oleme olnud võimelised kaasama uusi väärtusi.”

Ta kirjeldab implantoloogiat kui multidistsiplinaarset ala, mis hõlmab endas aspekte meditsiinist, hambaravist, mehhaanikast, keemiast, molekulaarbioloogiast, biomehhaanikast, materjaliteadusest ja füüsikast. „Samuti tuntakse huvi käitumisteaduste ja sotsiaalmajanduse vastu, et hinnata implantaatidega ravi üldist kasu patsientide heaolule.”


Implantatsiooni esteetiline tulemus. Kontroll 5 aasta möödudes, mis näitab stabiilset limaskesta kuju ilma „mustade kolmnurkadeta” hammaste vahel.

Terve ja stabiilne limaskest on eelduseks eduka esteetilise tulemuse saavutamisele.


„Implantaatide funktsionaalset aspekti peetakse tänapäeval endastmõistetavaks. Peamine rõhk on esteetilisel kvaliteedil ja lihtsustatud meetoditel,” ütleb ta. Selle tulemusena on täiustunud proteetika materjalid ja meetodid. Abutmentid on kohandatud ning toodetud keraamikast, mis annab naturaalsema väljanägemise võrreldes tavaliste titaanist abutmentidega.

Proteetika laborimeetodeid on samuti viimaste aastate jooksul viimistletud. Astra Tech’i Cresco kindlustab täpse sobivuse implantaadi ja proteesitöö vahel, muutes seega minimaalseks pinge struktuuril ja pakkudes suuremat painduvust. Selle tulemuseks on etteaimatavamad lahendused igale juhtumile, muutes ravi seega kulusid kokkuhoidvamaks.

Astra Tech’i jätkuvad uurimused ja areng on suunatud nii kindlaksmääratud probleemidele täpsemate lahenduste leidmisele kui ka alternatiivsete raviplaanide väljatöötamisele, et suurendada patsiendi rahulolu ravi jooksul. Neid pingutusi toetavad andmed prekliinilistest in vitro ja in vivo uuringutest ning kinnitavad kliiniliste uuringute projektid.

„Kirurgilised juhid, mis on toodetud CAD/CAM tehnoloogiat ja kirurgilise piirkonna 3D informatsiooni kasutades, suurendavad turvalisust ja hõlbustavad kirurgilisi protseduure,” seletab ta. „See on erilise tähtsusega kvaliteedi ja turvalisuse tagamisel, eriti kui implantatsiooni teostavad väiksema kogemusega hambaarstid.”

Minevikus olid tulemused vähem ennustatavad ja patsientidel esines tõsine luuresorptsioon koos järgneva implantaadi kaotamisega, mistõttu ümbritseb implantoloogiat teatav vastuolu ning paljud hambaarstid on endiselt skeptilised selle tõhususe ja ohutuse suhtes. Dr. Holmén tunnetab, et üle maailma on toimumas arusaamade muutus.

„On äärmiselt oluline, et hambaarste mitte ainult ei koolitataks adekvaatselt implantaate asetama, vaid et nad pigem suudaksid hinnata oma piire ning vajadusel suunaksid patsiendi spetsialisti juurde. Suurfirmad nagu Astra Tech mängivad olulist rolli koostöös ülikoolidega, kuna nad pakuvad hambaarstide koolitamiseks teaduslikul tõestusmaterjalil põhinevat kliinilist materjali,” lõpetab ta.
----

Tõlge ajalehest DPR Europe (aprill 2006): Meelis Rajasalu