Tavalise ja Biotene hambapasta toime võrdlus - 2.osa

J. B. Epstein, jtTõlkinud:Meelis Rajasalu
20. dets 2004

Vaata lisaks:
Biotene tooted

Loe artikli 1.osa

3. Tulemused

19 patsienti (14 meest, 5 naist) said kiiritusravi vähi vastu; 3 patsiendil sooritati kombineeritud kirurgia ja kiiritusravi. Kõik 19 patsienti lõpetasid ülemineku katse. Keskmine vanus oli 58,2 aastat. Keskmine saadud kiirituse doos oli 6044 cGy. Enne uuringut oli keskmine puhkeoleku süljeeritus 0,04 ml/min ja stimuleerituna 0,16 ml/min. Pärast ravi esimest katset oli see puhkeolekus 0,06 ja stimuleerituna 0,1 ml/min ning pärast teist katset vastavalt 0,05 ja 0,21 ml/min. Uuringu perioodi vältel polnud märgata erilisi muutusi puhkeoleku või stimuleeritud sülje koguses (P=0,65). Puudus erinevus geeli kasutamise sageduses (P=0,80), samuti puudus erinevus kasutatud geeli hulgas mõlemas uuringu osas (P=0,69). Oli erinevus hambapasta kasutamise sageduses (P=0,05), kuid puudus erinevus kasutatud hambapasta koguses (P=0,17). Ei olnud märgata ka erilisi muutusi S. mutansi, Lactobacilleuse ja Candida liikide juures. Üldiselt võis märgata Laclede toodete subjektiivse efekti paranemist (P=0,08).

Ülaltoodud anmded arvutati eeldades, et kummagi ravi jaoks pole ülemineku efekte ning et ravi vaheliste ülemineku efektide vahel puudub erinevus. Analüüsiti ülemineku efekti andmeid ja märgati märkimisväärseid erinevusi suu kuivusel ärkamisel (P=0,02) ja muutunud maitsel (P=0,02). Stimuleeritud süljeeritusel võis märgata erinevust ülemineku efektides (P=0,04) ja puhkeoleku süljeerituse kalduvus (P=0,07) nagu oli arvata, kuna kõneall olev ravi ei pidanud mõjutama sülje eritust. Ilmnes erinevus ülemineku efektil S. mutansil (P=0,06). Rohkem märkimisväärseid muutusi ülemineku efektides ei ilmnenud. Kui hinnati ravi efekte, kasutades esimest raviperioodi (ja mitte hinnates iga patsiendi ülemineku perioodi), leiti Laclede tooted olevat tõhusamad kui kontrolltoodetel (P=0,04) ja Laclede toodete kasutajad kinnitasid vähenenud suu kuivust ärkamisel (P=0,05). Rohkem statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud.

4. Arutelu

Tõhus tegelemine suu kuivusega eeldab, et see oleks võimalusel alati suunatud suu kuivuse põhjusele. Kuid kui suu kuivuse põhjust ei saa ravida ja näärmete residuaalfunktsiooni stimuleerida, tuleks üritada sümptomaatilist ravi. Võib pakkuda suud niisutavaid vahendeid.

Kõige kommertslikumad sülje asendajad põhinevad karboksümetüültselluloosil. Seda kasutatakse viskoossuse pakkumiseks, kuid see ei stimuleeri sülje mittenjuutonlikke omadusi. See uurimus, võrreldes karboksümetüültselluloosi, mutsiini ja polüetüleenoksiidi, leidis, et patsientide vahendi kasutamise jätkamine sõltus määrdeomadustest, toime kestvusest, maitsest ja tootel kasutatud toime saavutamise mehhanismidest. Leiti, et toote hinnal on oluline roll ning et paljud eelistavad pidevat vee lonksude võtmist sülge asendava toote ostmisele. Osad patsiendid valisid toote kasutamise õhtul enne magama minemist toote pikenenud toimeaja tõttu, kuid vähesed jätkasid toote kasutamist regulaarselt päeva ajal.

Suu kuivusega patsientidel on proovitud mitmeid erinevaid vahendeid. On võrreldud mitmeid erinevaid suuloputusvahendeid. On soovitatud glütseriini, kuid see võib põhjustada limaskesta ärritust ja hammaste demineralisatsiooni. Kuigi paljud uuringud on näidanud, et mutsiin võib olla patsientide poolt eelistatud, ei jätka patsiendid selle kasutamist. Mutsiini sisaldavate toodete uuringul täheldati nihet mikroflooras. Antud uuringus eelistati Laclede tooteid karboksümetüültselluloosi sisaldavale geelile ja tavalisele hambapastale.

Antud katses olid patsientidel märkimisväärsed kaebused seoses kserostoomiaga, millel oli ilmselge mõju elukvaliteedile. Suurim kaebus oli seotud suu kuivusega, mis oli suurim öösel või ärkamisel, kuid jätkus päeva jooksul ja süües. Märgati mõõdukat toimet rääkimisele, neelamisele ja maitse muutumisele. Hammaste tundlikkus temperatuurile ja magusale olid vähem esinevad kaebused. Patsiendid eelistasid tavatoodetele Laclede tooteid. Praktiliselt kõikide sümptomite korral oli märgata paranemist Oral Balance geeli ja Biotene hambapasta kasutamisel ja statistiliselt märkimisväärset paranemist esines suu kuivusel puhkeolekus, maitses ja konsistentsis. Testitud toodete üleüldisel hinnangul näitas uuring Laclede toodete eelistamist, millel oli statistiliselt märkimisväärne (P=0,08).

Selles uuringus ei märgatud Laktobatsillide, S. mutansi ja Candida liikide keskmistes kolooniate arvus suuremat muutust kui 1 log. Seega ei saa toimet seostada tootega. Mikrofloora muutuse väike ulatus võib olla tingitud uuringu piiratud kestvusest (2 nädalat), proovi väiksest kogusest või vahendite väiksest mõjust floorale. Võimalik, et organismide bioloogilise aktiivsuse vähenemine on suurema tähtsusega kui kolooniate arv.

Kserostoomia ravi on oluline patsiendi mugavustunde jaoks ja võib ennetada suuõõne haigust. Võimalusel tuleks kasutada süljenäärmete residuaalfunktsiooni stimuleerimist. Kui ei saavutata adekvaatset süljeproduktsiooni, tuleks kaaluda suuloputusvahendite kasutamist. Võrdlevates katsetes suuloputusvahendite subjektiivsel valikul näivad tähtsana järgmised tegurid: maitse, kasutusviis, viskoossus ja kserostoomia raskusaste. Antud uuringus eelistasid patsiendid Oral Balance geeli ja Biotene hambapastat võrreldes karboksümetüültselluloosi sisaldava geeliga ja tavalise hambapastaga toodete maitse ja konsistentsi tõttu ning toime tõttu kserostoomiaga seotud sümptomitele suus.


Seda uuringut toetas osaliselt Laclede Professional Products Inc., Gardena, CA poolt antud stipendium.

NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.