Carisolv - keemilis-mehhaaniline, minimaalselt invasiivne meetod kaariese eemaldamiseks

12. märts 2003


Carisolv geel reageerib selektiivselt kahjustatud dentiini kollageenkiudega muutes viimased pehmeks massiks, mis on võimalik kiiresti ja efektiivselt eemaldada puuri kasutamata.

Carisolv - valikuline ja minimaalselt invasiivne meetod kaariese eemaldamiseks.

Kasutades geeli Carisolv teostate kaariese eemaldamise kiirelt ja säästlikult. Carisolv geel selektiivselt reageerib kahjustatud dentiini kollageenkiudega muutes viimased pehmeks massiks. Rahvusvahelised uuringud näitavad et Carisolv on ainuke vahend mis jätab terved koed täielikult puutumata.

Dentiini kaaries

Dentiin on mineraliseerunud kude, mis koosneb kollageeni võrgustikust. Dentiini tuubulid sisaldavad odontoblaste, mis suunduvad pulbist emaili suunas transportides ja deponeerides mineraale, mis osalevad dentiinikoe ülesehituses. Ligikaudu pooled dentiini mineraalidest on hüdroksüapatiidi kristallid (Mjör 1984). Kristallid on imeväikesed ja sisaldavad enam karbonaate kui seda on emailis.

Dentiini kaariese levik on protsess, milles aktiivselt osalevad bakterite poolt produtseeritavad happed, mis muudavad dentiinikoe struktuuri. Dentiinikaariese protsess algab bakterite produtseeritud hapete mõjuga dentiini mineraaliseerunud kristallidele. Kristallide struktuur, kuju ja suurus muutub ning toimub kristallidevaheline sidemete katkemine. Sidemete vahedesse toimub progesseeruv happe liikumine ja seega kristallide demineraliseerumine. Mineraalid järk-järgult lahustuvad, mille tagajärjel katkevad kollageenkiudude ühendused. Protsessi jätkudes jõuab lagunemise protsess nii kaugele, et koed lagunevad ja remineralisatsioon muutub võimatuks, s.t. protsess muutub pöördumatuks, dentiin nekrotiseerub ja haiguskoldes asuv kude on samahästi kui kadunud. Kaariese protsessi progresseerumise kiirus sõltub bakterite metaboliitilisest aktiivsusest.

Carisolv on värvitu ja lõhnatu viskoosne geel, mis sisaldab erinevaid aminohappeid, läbipaistev segamislahus sisaldab vähesel määral Na hüpokloriidi. Kokkusegatuna toimub keemiline reaktsioon, mis hambaravis kasutatuna toimib infitseeritud dentiini pehmendajana. Pakendist leiate viis komplekti paarissüstlaid, süstalde sisu peab enne kasutamist kokku segama pildil näidatud meetodil. Säilitada külmkapis temperatuuril 4-10 ºC.

Variatsioonina on saadav Carisolv gel multimix, mis lihtsustab ja kiirendab kokkusegamise protseduuri.

Carisolv kliiniline kasutamine

Geel ei reageeri kahjustamata dentiini ja hammast ümbritsevate pehmete kudedega. Carisolv on kasutatav kombinatsioonis tavapärase puurimisega.  Puurimist peab kasutama vaid kahjustatud emaili servade eemaldamiseks ja kaviteedi avamiseks või juhtudel kui on tegemist olukorraga, kus puurimise käigus ei kardeta põhustada pulbiruumi avamist või pehmete kudede kahjustusi. Carisolv võimaldab hoiduda tavapärase puuri kasutamisest sügava kaariesega juhtumitel.

Täitke kaviteet Carisolv geeliga ja oodake 30 sekundit selleks, et reaktsiooni käigus toimuks infitseeritud dentiini pehmenemine. Pehmenenud kude eemaldage kas tavapärase ekskavaatori või spetsiaalsete Carisolv instrumentidega. Vajadusel lisage kaviteeti geeli ja korrake protseduuri seni kuni olete veendunud, et kaviteet on puhas ja ei sisalda kahjustunud dentiini. Täitke kaviteet täitematerjaliga kasutades tavapärast tehnikat. Pikaajalised kliinilise uuringud on näidanud mitmeid Carisolv eeliseid võrrelduna tavapäraste kaariese eemaldamise meetoditega.

On alati oluline, et kogu karioosne kude saaks eemaldatud täielikult, seda ka emaili ja dentiini ülemineku piiril. Carisolv eemaldab vaid infitseeritud dentiini säilitades kaviteedi pinna topograafia tänu säästlikkusele, ei tekita n.n dentiinipuru (smear layer) kihti, mis võib halvendada sidusainete toimet ja kinnituvust dentiini pinnale. Carisolv ei põhjusta kokkupuutel pulbiga mingeid reaktsioone juhul kui kontakt jääb lühiajaliseks. Samuti ei põhjusta Carisolv suu limaskestaga kokku puutudes reaktsioone, mis võiksid põhjustada kahjustuse teket.

Carisolv on:

  • minimaalselt invasiivne,
  • säästlik,
  • täpne
  • valikuline (reageerib vaid kahustunud dentiiniga)
  • ei tekita valulikkust
  • mugav ja meeldiv patsiendile

Tellimine: Magnum Dental AS tel. 7 371 647, 06 501 945

Vaata lisaks:

kaaries