Kodus läbiviidava hammaste valgendamise teostamine (3.osa)

8. jaan 2003


Tulemused. Shade guide. Valgendamise efektiivsus. Tagasiside uuritavatelt. Tundlikkus

Eelmine osa | Järgmine osa

Tulemused

Uuringus osales 59 patsient-uuritavat. 10% vesinikperoksiidi kasutati 40 poolel ülemisel lõualuu hammastel. 15% ja 20% geeli 39 poolel.

46 uuritavat (78%) käisid kõigil 11 läbivaatuse sessioonil. Kuus inimest (10%) puudusid 1 korral. 52 juhul (88%) kasutati lõpuni algselt ordineeritud konsentratsiooni. Uuritavad kasutasid geeli igal öösel kuue kuu jooksul. Keskmine mitte geeliööde arv oli 7,6 esimese kolme kuu jooksul ja 3,4 järgneva kolme kuu jooksul. Kahel patsiendil olid hambad piisavalt valged, et katkestada valgendamine iga öiselt kolme kuu järel.

Shade guide

Baasläbivaatuses erinevusi ei leitud ei L ega a ega b väärtustele (vt. tabel 2). Keskmised L väärtused on näidatud graafikul 3 ja keskmised E väärtused on näidatud joonisel 4. 10% tootel oli keskmine L väärtus märikimisväärselt madalamal (samuti ka E muutus) võrreldes 20% vesinikperoksiidi lahuse näitajatega kõikide uuritavate hulgas. Ja samas ka iga ühe kohta eraldi vaadatuna. 10% lahus oli ka madalamate väärtustega kui 15% konsentratsioon keskmiselt läbi kõigi uuritavate. Aga ainus individuaalne läbivaatus, mis oli statistiliselt märkimisväärne oli esimene nädal. 15% lahus oli tunduvalt madalam L ja E kui 20% lahus keskmiselt läbi kõigi uuritavate ja teisel, kaheksandal, 12 ja 16 nädala läbivaatusel.

bleachtab2.gif (6837 bytes)

bleachgr1.gif (9747 bytes)
Joonis 3. Heleduse muutus kõigis kolmes konsentratsioonis vesinikkarbamiidi kasutamisel 6 kuu jooksul ja 3 kuul peale valgendamist.

bleachgr2.gif (12966 bytes)
Joonis 4. Täielik värvi erinevus kolmes konsentratsioonis vesinikperoksiidi kohta kasutades 6 kuu jooksul ja 3 kuul peale valgendamist.

Värvi helenemine kestis läbi 24 nädala kõigi nende kolme toote puhul. Värvi muutus stabiliseerus 2 kuu jooksul valgendamise järgselt nendel hammastel, mis olid ravitud 10% vesinikperoksiidi lahusega, 15% lahuse korral 1 kuu jooksul. Värvi muutus ei stabiliseerunud kolmandaks kuuks valgendamise järgselt nendel hammastel, mida raviti 20% lahusega.

Valgendamise efektiivsus

Hambad, mida valgendati 20% lahusega, olid silmapaistvalt heledamad nendest, mida raviti 10% lahusega esimesel nädalal ja teisel nädalal. Aga värv ei olnud silmapaistvalt heledam järgnevatel nädalatel. 15% lahusega ravitud hammaste värv ei olnud eriti erinev 10% lahusega või 20% lahusega tulemustest mitte ühelgil nädalal.

Olid 26, 7, 10 ja 9 uuritavat vastavalt tetratsükliinist põhjustatud plekkide tõttu: homogeenne, intsisaalne, tservikaalne ja vöökujuline. Subjektiivne hinnang esteetilistele tulemustele läbivaatajate poolt on näidatud tabelis 3.

bleachtab3.gif (11542 bytes)

Tagasiside uuritavatelt

5 uuritavat (9%) kolmel kuul ja 8 (15%) 9 kuu jooksul ei olnud rahul oma hammaste värviga. 17 (33%) inimest 52-st ei olnud rahul oma hammaste värviga piirkonnas, mis on lähim igemele 9 kuul.

Kolmandal kuul 49 (91%) uuritavatest olid vähemalt natukene rahul oma hammaste väriga. 9 kuul 44 (85%) olid vähemalt natuke rahul värviga ja 35 (67%) olid vähemalt natuke rahul värviga hammaste kaela piirkonnas.

Tundlikkus

52 (88%) kasutasid neile algselt antud konsentratsiooniga lahuseid. Isegi peale desensiteeriva geeli kasutamist 7 (12%) uuritavat nõudsid madalama konsentratsiooniga geeli kasutamist. Kolm uuritavat vahetasid 20% geeli 10% vastu ja 4 uuritavat 15% geeli 10% vastu. Üks uuringus osaleja kasutas 20% geeli edasi ühel pool, nõudis aga teise poole 15% geeli vahetamist 10% vastu.

Desensiteeriva geeli kasutamine oli pidev selliste patsientide gruppide hulgas: umbes 45% patsientidest, kes kasutasid 10% ja 15% geeli; 35% patsientidest, kes kasutasid 10% ja 20% geeli; 42% patsientidest, kes kasutasid 15% ja 20% konsentratsiooniga geeli. Nad nõudsid kaaliumnitraadi kasutamist vähemalt korra valgendamise ravi jooksul.

10% toode põhjustas tunduvalt vähem hammaste tundlikkust kui 15% konsentratsioon kõikide määratud aja perioodide lõikes. Tundlikkus oli silmapaistvalt erinev esimesel nädalal. 10% kasutamise tulemusena oli tunduvalt vähem tundlikkust kui 20% geeli kasutamise järgselt keskmiselt kõigi uuritavate hulgas. Sealjuures oli silmapaistvalt madalam 1, 5 kuni 8, 13- 16 ja 17- 20 nädalal. 15% ja 20% ei põhjsutanud tunduvalt erinevat hammaste tundlikkuse taset. Samuti ka võrreldes 10% ja 15% geeli omavahel, ei põhjustanud erinevat igemete tundlikkust. 20% geel põhjustas tuntavat kõrgenenud igemete tundlikkust kui 10% ja 15% vesinikkperoksiidi lahus kõikides aja perioodides. Aga ainus individuaalne erinevus, mil see erinevus oli silmapaisev, oli esimese nädala järgselt. Tabel 4 näitab maksimaalset tundlikkust, mida kogeti külgedel, kuhu pandi 10%, 15% ja 20% vesinikperoksiidi geeli.

bleachtab4.gif (11558 bytes)
1-tundlikkus puudus, 2-õrn tundlikkus, 3-keskmine tundlikkus,
4-arvestatav tundlikkus, 5-suur tundlikkus

bleachgr5.gif (11249 bytes)
Joonis5: Uuritavate kesmine hamba tundlikkus kolme erineva vesinkiperoksiidi kasutamisel 6 kuu jooksul ja 1 nädalal valgendamise järgselt.

bleachgr6.gif (13173 bytes)
Joonis 6: Uuritavate keskmine igeme tundlikkus kolme erineva vesinikperoksiidi kasutamisel 6 kuu jookslu ja 1 nädalal valgendamise järgselt.

Eelmine osa | Järgmine osa