Kodus läbiviidava hammaste valgendamise teostamine

8. jaan 2003


Kuidas hinnata hamba värvi muutust ja sensitiivsuse muutust, mis tekivad seoses erinevate vesinikperoksiidide kasutamisel hamba valgendamise käigus.

Ajakirjast Quintessenz refereerinud TÜ hambaravitudeng Raili Isotamm
---------

Objekt: hinnati hamba värvi muutust ja sensitiivsuse muutust, mis on seoses erinevate vesinikperoksiidide kasutamisel. Vesinikperoksiidide lahuseid oli 10%, 15%, 20% -seid ja neid kasutas patsient 6 kuu jooksul igal öösel.

Meetodid ja materjalid: 59 inimesele näidati, kuidas aplitseerida kahe erineva konsentratsiooniga vesinikperoksiidide lahuseid valgendus- pleegitus kapedesse. 6 kuu jooksul pidid patsiendid panema kaped lahustega ööseks suhu. Samuti tulid nad esimesel ja teisel nädalal ning iga kuu jooksul 9 kuu pikkusel perioodil värvi hindamise visiidile. Värvi hinnati subjektiivselt värvi valikute proovidega ja fotograafia abil. Eraldi toodi välja pehmete ja kõvade kudedega kaasnev tundlikkus.

Tulemused: 52 osalenust käis enamal kui 90% kohustuslikel visiitidel. Kasutati värvimõõtjat (colorimeter), et tagada varjude täpne leid CIELAB abil. Kõige kiirem valgendav efekt leiti esimesel kuul. Kolmandal ja üheksandal kuul vastavalt siis 91% ja 85% katses osalejatest olid vähemalt natuke rahul pleegitus tulemustega. Professionaalide hinnangul oli 90% hammastest kas siis suurepärase või rahuldava esteetilise tulemusega. Mida kõrgem oli peroksiidi konsentratsioon, seda kiiremini tuli heledus ja värvi muutus. Igeme tundlikkusele ei olnud erinevat mõju erinevatel konsentratsioonidel. Patsiendid tõid välja, et 10% geeli kasutades oli vähem hamba tundlikkust kui 15% ja 20% vesinikperoksiidi kasutamisel.

Järeldus: valgendamine 10, 15 või 20% vesinikperoksiidiga on efektiivne eemaldades tetratsükliini tõttu tekkinud hamba kõvakoe värvimuutusi. 10% konsentratsioonil on kõige enam tasakaalus positiivne valgendav efekt ning võimalikud kõrvalmõjud.

 

Kliiniliselt oluline info

Tetratsükliini tõttu tekkinud laigud hammastel on eemaldatavad, kasutades pleegitavaid aineid pika perioodi vältel. Kõige ulatuslikum värvimuutus leiab geeli kasutades aset esimese kuu jooksul.

Pleegitamine on tunnustatud kui standardmeetod ravides mitteesteetiliselt värvunud hambaid. Tõusnud populaarsus koduses valgendamises on seotud esteetiliste tulemustega, mida saab ka kodus teha geeli kasutades, sama moodi nagu hambaarsti kabinetis, tehes seda ohutult professionaalsete toodetega. Pleegitamist peetakse kõige konservatiivsemaks lähenemiseks värvimuutustega hammastele, vastandudes laminaatide ja kroonidega.

Tetratsükliinide kasutamine hamba formeerumise käigus põhjustab hammaste tumedalaiguliseks muutumist. See on valdav maades, kus antibiootikumi kasutamise määrab tema hind.

Haywood et al teatas, et 6 kuu jooksul kasutades 10% vesinikperoksiidi geeli katsealustel, kel olid tetratsükliini laigulised hambad. 54 kuune järgnev uuring näitas, et ei olnud silmanähtavat värvi muutust või siis väga kerge tumenemine, mida teised ei märganud. Fiedler ja Reichl teatasid, et on edukas kasutada professionaalset ja kodus läbi viidavat pleegitamist tetratsükliini tõttu värvunud hammastel.

Selle kahekordselt pimeda uuringu eesmärk oli hinnata kolme erineva konsentratsiooni (10%, 15%, 20%) pleegitamise efektiivsust hammastel. Värvimuutuse astet, igasugune tagasilöögi efekt soses pleegitamise katkestamisega ja hammaste ning igemete tundlikkusega nende konsentratsioonide juures, hinnati.

bleach1.jpg (25895 bytes)
Vitalesence Esthetic Restorative Masters Shade Guide
koos lisatud värvide C6, C7, C8, C9.

 

Meetodid ja materjalid

Inimesi valiti uuringusse järgnevate kriteeriumite alusel:

 1. suus on kõik ülemised kuus esihammast.
 2. ei ole suuri täidiseid (rohkem kui 1/6 haaratud) esihammaste labiaalpinnal.
 3. tahe ja informeeritud nõusoleku kinnitamine Indiana-, Purdue Indianapolise ülikoolis, Hubei meditsiini ülikooli stomatoloogia kolledzis ja haiglas.
 4. vanus vähemalt 18 aastat.
 5. on võimeline käima läbivaatusel kokku lepitud ajal.
 6. tahe loobuda tubaka toodetest uuringu perioodi ajaks.
 7. hammastel on tetratsükliini etioloogiaga laigud.

Patsienti ei valitud, kui tal oli vähemalt üks alltoodud faktor:

 1. ükskõik, millise taustaga haigus, mis võib mõjutada uuringut.
 2. tubakatoodete tarvitamine viimase 30 päeva jooksul.
 3. viimase kolme aasta jooksul on kasutatud professionaalset valgendamist või ordineeritud hamba valgendajaid.
 4. kui intsisiivid olid heledamad, kui toon A3.
 5. suuõõnes esines patoloogia (sealhulgas kaaries).
 6. Gingival Index suurem kui 1,0.
 7. rasedus või rinnaga toitmine.

Kapede valmistamine

59 uuritavat osales uuringus. Võeti jäljendid alginaadiga ülalõuast. Eesmiste hammaste ja premolaaride mudelitel isoleeriti (kasutati LC Block- Out Resin, Ultradent Products) umbes 1,0 mm ulatuses igeme servast lõikeserva suunas ja samamoodi ka mesiaalsetest ja distaalsetest külgedest. Sellega loodi reservuaar valgendavale geelile. Tsentraalsete intsisiivide mesiaalseid külgi ei isoleeritud, sellega tagati erinevate konsentratsioonidega geelide mittesegunemine. Valmistati ülalõua kape vaakumi protsessi abil 0,35 tollistest (1 toll= 2,54 cm) vinüüllehtedest (Soft Tray, Ultradent Products). Labiaalsele ja lingvaalsele pinnale tehti igeme kaitseks geeli eest vall. Ulatuslikud plekid hammastel eemaldati profülaktilise visiidi ajal vähemalt 1 nädal enne aktiivse raviuuringu algust.

Preoperatiivne hindamine

 1. määrati Löe et Silnessi Gingival Index.
 2. fotografeeriti Ectachrome Elite 100, kasutati 35-mm Kodaki filmi ja Nikon kaamerat (Model N6006) koos välguga (Vivitar 550 FDN).
 3. värvi alatoonide hindamiseks kasutati Vitalescence Esthetic Restorative Masters Shade Guide (Ultradent Products). Lisati värvid C6, C7, C8, C9, et saaks määrata tumedaid laike hammastel. Need nn. shade guide tabsid saadi metallioksiidide segamisel suurenevate proportsioonide põhimõttel.

Preoperatiivne hindamine teostati ülemistel eeshammastel ja nende ümbritsevatel kudedel, Gingival Index arvutati kõikide hammaste tulemuste järgi.

bleachtab1.gif (15692 bytes)

Chroma Meteriga määrati tumedam shade guide tab (Sgt) mõõtes iga tabsi kohta väärtused L, a, b. Sgt-d paigutati neutraalsesse hallile taustale. Kolorimeeter asetati kõige paksema Sgt kohale, mis oli 3 mm paksune. Keskmised tulemused on antud tabelis nr. 1. Erinevad andmed võeti igast Sgt-st. Alatoonid arvutati ümber L, a ja b väärtusesse, mis on rahvusvahelise värvi standardi kohaselt omaks võetud väärtused. Määrati alatoonide erinevused ka C6, C7, C8 ja C9 kohta.

bleach2.jpg (13772 bytes)
CIELAB heleduse hindamine: vertikaalne suund valge ja must; a mõõdab punase- rohelise spektrit; b mõõdab kollase- sinise spektrit.

Need värvi vahed on kindlaks määratud Commission Internationale de l’Eclairage poolt 1978 aastal ja refereeritud CIALAB poolt. Sümbol L näitab heledust, kusjuures arv 100 näitab valget tooni ja must on 1. a väärtus märgib punast-rohelist, positiivne a väärtus näitab suunda punasele poolele ja negatiivne orientatsiooni rohelises suunas. b väärtus näitab kollase sinise vahekorda- positiivne b esindab kollast suunda ja negatiivne b näitab sinise tooni domineerimist (vt. Joonis 2). Täielikku värvi erinevust ehk siis kahe värvi vahelist vahemaa arvutamiseks kasutati valemit:

valem.gif (956 bytes)

--------
Järgmine osa