Õhkabrasiooni seadmete võrdlus

Clinical Research Association
2. nov 2001


CRA poolt 1999.a läbi viidud uuringu tulemuste põhjal on parimatel õhkabrasiooni seadmetel stabiilne osakestejuga, mugav jalapedaal, hästimärgatav pulbrinäidik, suur õhusurve jne. Kahjuks on eri tootjatel neis parameetrites suuri erinevusi...

1999. aastal sõltumatu uurimisasutuse CRA poolt korraldatud uuringu kohaselt on hambaarstidel õhkabrasiooni seadmete hindamiseks kaks põhikriteeriumit:

  • lõigata võimalikult kiiresti, ilma et patsiendile oleks vaja teha anesteesiat
  • teha võimalikult konservatiivne preparatsioon

CRA andmed näitavad, et nende kriteeriumite rahuldamiseks liigub õhkabrasiooni seadmete tööstus teatud kindlate rõhkude, pulbri koguste ja otsiku diameetrite poole. Enamik seadmeid annab suurima lõikekiiruse ja parima preparatsiooni, ilma anesteesia vajaduseta järgmistel tingimustel:

  • suruõhu rõhk 80-100 psi,
  • pulbri pihustamise kiirus 3-4 g/min
  • otsiku diameeter 0,014-0,015

Rõhu, pulbri koguse ja otsiku diameetri suurendamine võimaldavad küll kiiremini lõigata, kuid patsient tunneb ebamugavust, tekib pulbri ülepihustamine ning preparatsioon ei ole enam piisavalt hambakude säilitav. Eelnimetatust väiksemate rõhkude korral väheneb lõikamise kiirus, kuid patsiendi tundlikkus on sama suur kui suurtel rõhkudel. Väiksemate pulbri koguste ja otsiku diameetri korral väheneb pulbri ülepihustamine ning lõikamine on konservatiivsem.

Ülepihustamise esinemine on õhkabrasiooni üks määravaid tegureid ning mida väiksem see on, seda parem. CRA võttis "suurepärase" hinnangu andmisel (vt tabel 1) aluseks järgmised faktorid: hamba pinnale ei kogune lahtist pulbrit; patsiendi suust ei paisku pulbrit; pulbri olemasolu ei tunneta ei arst, abiline ega patsient.

Ülepihustamise vältimiseks ning pulbri ja õhu koostise stabiliseerimiseks on parematel masinatel lahendatud see nn EPI-meetodiga (electronic powder injection), mis võimaldab õhuga seguneva pulbri hulka kontrollida elektriliselt. Sisuliselt sarnaneb see automootorites kasutatava kütuse elektrilise sissepritsesüsteemiga. Nimetatud meetodi kasutamine võimaldab teostada peaaegu kõiki vajalikke operatsioone ainult ühe otsiku abil. Seevastu pulbrivoolu kontrollita aparaatidel on sageli kaasas kuni 5 erineva diameetriga otsikut, mille vahetamine töö kestel on ebamugav. EPI-meetod võimaldab ka kasutada suuremaid suruõhu rõhke - sel juhul lendavad pulbri osakesed kiiremini ning neid on sama efekti tekitamiseks vähem, kui väikestel rõhkudel töötavates aeglaste osakestega aparaatides.

MicroPrep Producer

Kuna hambaarstid peavad kasutama oma töös paralleelselt mitmesuguseid jalapedaale, siis seadme kehv pedaal võib hakata oluliselt tööd segama. Hinnangu andmisel (tabel 1) peeti suurepäraseks pedaali, mis seisab stabiilselt seal, kuhu ta paigutati, on tundlik ka õrna vajutuse suhtes, mida on lihtne vajutada ilma et peaks pedaali poole vaatama ning mis ei jää arsti liikumisteele ette. Mõnel pedaalil on jäik, osal painduv juhe.

Tabel 1:Ülepihustamise, pedaali ja otsiku kasutusmugavuse ja disaini, pulbri näidiku ning töökiiruse võrdlus

Seade

Üle- pihustamine

Pedaal

Otsik

Pulbri näidik

Lõikekiirus

Abradent

****

***

**

-

**

AirBrator

*

-

**

****

**

AirDent II

**

***

***

***

***

AirPrep

**

***

**

-

**

AirTouch desk

***

****

***

**

****

AirTouch Tower

****

****

***

**

****

CP-1

***

***

****

-

***

Exact-Air

***

**

****

-

****

Mach 5.0 plus

**

**

***

***

***

Micadent 2

**

**

***

-

**

MicroPrep Director

****

****

****

-

***

MicroPrep Producer

****

**

****

***

***

PrepStart + Booster

***

***

****

-

***

Whisperjet KCP 1000

****

****

***

***

***


Hinnangu tasemed: suurepärane=****, hea=***, rahuldav=**, kehv=*

 

Otsiku ja käepideme kasutusmugavus on samuti olulised õhkabrasiooni poolt pakutavate võimaluste maksimaalseks ärakasutamiseks. Käepide peab olema käes mugav, see ei tohi käest libiseda ning see peab olema hõlpsasti kättesaadav ka ilma tema poole vaatamata. Otsik peab ulatuma ka suu kaugemate osadeni, see peab võimaldama osakestejuga täpselt sihtida ning kasutada peaks saama vähemalt kahte eri suurusega otsikut, mida on võimalik seada vähemalt kahe erineva nurga all.

Parematel aparaatidel sisaldab õhkabrasiooni otsik ka valguskõvastavat lampi.


MicroPrep Director


KCP WhisperJet 1000

Hea õhkabrasiooni seade sisaldab ka pulbri näidikut, mis on vajalik selleks, et uut pulbrit ei peaks hakkama paigutama keset protseduuri. Näidik peab olema hästi märgatav (suur, ere, vali jne), et see suudaks arsti pulbri vähesusest õigeaegselt hoiatada. Näidik peaks olema hästi nähtava kogu tööpiirkonnas nii, et arst ei peaks end info saamiseks patsiendilt näidiku poole pöörama.

Tabel 2: Lõikamise püsivus

Seade

Hinnang

Märkused

Abradent hea suur purse alguses, lõigetugevus väheneb aja jooksul
AirBrator rahuldav lõike põhi on konarlik ning lõikamine jätkub ka pärast välja lülitamist
AirDent II suurepärane
AirPrep rahuldav lõike põhi on konarlik
AirTouch desk suurepärane
AirTouch Tower suurepärane
CP-1 suurepärane
Exact-Air hea lõiketugevus suureneb aja jooksul
Mach 5.0 plus hea lõiketugevus suureneb aja jooksul
Micadent 2 rahuldav lõike põhi on konarlik
MicroPrep Director suurepärane
MicroPrep Producer suurepärane
PrepStart + Booster suurepärane
Whisperjet KCP 1000 suurepärane


Hinnangu tasemed: suurepärane=4, hea=3, rahuldav=2, kehv=1

"Suurepärase" hinnangu kriteeriumid:

  • lõige on sujuv ja sile, omamata väiksemaidki püsivuse katkestusi ning tugevuse muutusi;
  • lõike alguses ei teki pulbri purtsatust
  • lõige katkeb koheselt pärast pedaali vabastamist

Lisaks eelnimetatule omavad paremad õhkabrasiooni seadmed kahekambrilist pulbrihoidjat - väiksemaid kasutatakse lõikamiseks, suuremaid pindade karestamiseks.

NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.