Kaviteedi preparatsioon

Marek Vink
17. okt 2002


Milliseid instrumente kasutada erinevate kaviteetide preparatsiooniks, kuidas teostada sügava kaariese ravi ning pulbiruumi perforatsiooni ravi...

Black’i kaviteetide klassifikatsioon on põhimõtteliselt veel kasutusel, kuigi preparatsiooni ulatus seoses moodsate täidismaterjalide kasutuselevõtuga on tunduvalt vähenenud. Black põhjendas oma “extension for prevention” õpetust (kaviteedi serva ulatamisest isepuhastuvale hambapinnale) sekundaarkaariese riski tunduva vähenemisega. Tänapäevaste hügieenivahendite (eelkõige hambaniidi) ja adhesiivsete materjalide kasutamisel ei ole see enam määrav. Tänapäeval prepareeritakse nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik.

II ja III klassi kaviteedi serva võib laiendada puhastatavale pinnale, kui esteetika seda võimaldab. Kui aga patsient suudab aproksimaalpinda hoida puhtana (hambaniidi abil), on kaviteedi liigne laiendamine tarbetu. Black’i järgi: II ja III klassi kaviteedi serva võib laiendada puhastatavale pinnale, kui esteetika seda võimaldab. Kui aga patsient suudab aproksimaalpinda hoida puhtana (hambaniidi abil), on kaviteedi liigne laiendamine tarbetu. Black’i järgi ulatus kaviteedi serv aproksimaalselt igemetaskusse, et see oleks (tänu igemetaskuvedeliku immuunkaitsemehhanismidele) sekundaarse kaariese eest paremini kaitstud. Kaasaegse preparatsiooniõpetuse järgi prepareeritakse kaviteeti tservikaalsele minimaalselt, et säilitada maksimaalselt hambatugikudede tervist.

V klassi kaviteedi puhul on preparatsiooni ulatuse muutus tänu kaariese remineraliseerimise võimalustele olnud suurim. “Prevention before extension” tähendab siis, et plombeerima hakatakse alles kaariese remineraliseerimise (ürituste) järgselt, mil kaviteedi mõõtmed jäävad väiksemaks, sest konservatiivse raviga on kaaries paranenud (kaariese protsess seiskunud) suuremal osal hambaemailist.

 

Preparatsioonil kasutatav instrumentaarium

“Puurimisel” tekkiva soojuse elimineerimiseks ja pulbi kaitsmiseks kasutatakse prepareerimisel vesijahutust. Emaili prepareerimiseks mõeldud turbiini (umbes 400 000 pööret/minutis) “põhipuuriks” on sirge (M - keskmise karedusastmega) teemantfissuur (ISO 009-010). Suuremaid puure (musta rõngaga SC-super course, rohelise rõngaga C-course) läheb vaja vaid erijuhtudel: näit. vana täidist välja puurides.
Komposiittäidise kaviteedi puhul vajalik emailiserva kaldlihv ja täidise viimistlus sooritatakse mikromootori sinise rõngaga nurkotsikus (40 000 pööret) sametteemandiga (F-fine karedusaste). Lõplik viimistlus tehakse SF (super fine -kollase rõngaga) ja UF (ultra fine -valge rõngaga) teemantiga.
img420a.gif (5519 bytes)Proksimaalsetel pindadel kasutatakse (naaberhamba säästmiseks) prepareeritava hamba seinte murdmiseks ning emailiservade ja võimalike retensioonide prepareerimseks käsiinstrumente: emailimeisleid ja-kirveid.

Kui terve dentiini sisse on vaja prepareerida retensiooni (amalgaamtäidise puhul), kasutatakse kas väikest kerapuuri või käsiinstrumenti. Varem laialt kasutatud äraspidikoonuspuure peetakse hambaseina hilisemale murdumisele kaasaaitajaks ja pole seepärast soovitatavad.

Sügava kaariese ravi
Kaariest eemaldades toimitakse etapi kaupa: kõigepealt eemaldatakse kaaries emaili-dentiini piirilt ja kahjustuse lateraalsetelt seintelt ja alles viimasena pulbi poolsest seinast. Nii on suurem osa infektsiooni poolt kahjustatud dentiinist juba eemaldatud (kaviteet valmis), kui jõutakse pulbi lähedale kriitilisse tsooni. Kui nüüd tekibki pulbiruumi perforatsioon, siis on traumakohast pulbi poolele sattunud materjal pulbi paranemise seisukohast vähem ohtlik, kui juhul, mil perforatsioon tekiks otse kaariesekoldest. Pehme, “niiske”, heleda aktiivse kaariese edenedes ilma vastupanuta pulbini, on ka pulp pöördumatult kahjustunud ning ka katmine ei suuda seda enam päästa. Sel juhul tuleb ravida selle hamba juur(ed).

Pulbiruumi perforatsiooni ravi
Põhimõtteliselt tuleks perforatsiooni puhul läbi viia primaarne ehk vahetu pulbihaava hermeetiline sulgemine Ca(OH)2 sisaldava pasta abil. Ka hambasse lõpliku (hermeetilise) täidise asetamine võib aset leida samal visiidil. Katmine Ca(OH)2 sisaldava pasta abil põhineb kaariese kahjustuse stabiliseerimisel ja võimalikul remineraliseerimisel ning reparatiivse dentiini moodustumisel. Ca(OH)2 indutseeritud dentiinisilla moodustumine võib kesta nädalaid, isegi kuid. Seepärast ei tohi perforatsiooni kohta sondeerida, vaid katmise õnnestumise kontroll tuleb teostada muude vahenditega.

Pea meeles:

  • verehüüve haava pinnal häirib Ca(OH)2 mõjule pääsu
  • kliinilised sümptomid ja pulbi põletikuprotsess ei ole korrelatsioonis: valu või selle puudumine ei näita kas ravi on õnnestunud või mitte (70% pulpiitidest kulgeb valusümptomita)
  • Ca(OH)2 ei paranda põletikulist pulpi: põletik ja reparatiivse dentiini moodustumine võivad jätkuda samaaegselt.

 

Lokaalsed fluoriidi aplikatsioonid (osa “konservatiivsest ravist”)

Kaariese ravikuuri kuulub vähemalt üks hammaskonna F-lakiga katmine. Selleks kulub 0,3-0,5 ml F-lakki või geeli (Duraphat, Fluoridin). Lakk viiakse puhastatud ja kuivatatud hambapindadele selleks sobiva pintslikesega ja hambavahedesse hambaniidi abil. Lakki viiakse korraga 2-4 hambale, mille järel seda niisutatakse (sülg, vesi), mil lakk kinnitub ja jääb püsima. “Lakitakse” hambapinda igemeserva lähedalt, aproksimaalseid pindu ja fissuure ehk suurima kaariesriskiga hambapindasid. “Lakkimise” järel peab patsient vältima kõva toidu närimist ja hammaste harjamist 24 tunni jooksul.