Kaariese ravi planeerimine - ravikuuri sisaldus

Marek Vink
16. okt 2002

Vaata lisaks:
Biotene tooted

I visiit (raskemal juhul võib olla vajalik jagada ka kahele visiidile)

 • patsiendi esialgne uurimine, patsiendi hambaravikaardi täitmine
 • üldanamnees, suu ja hammaskonna anamnees, üldine staatus
 • toitumisharjumuste väljaselgitamine (“Üldine toitumisharjumuste küsimustik”, dieedi kiiranalüüs, mille järel kirjalikud juhised patsiendile ning vastavad märked lühidalt ka patsiendi kaardile)
 • suuhügieeni harjumuste hindamine (harjamise sagedus, abivahendite kasutamine, nähtava katu registreerimine, gingiviidi-hambakivi esinemise registreerimine)
 • otsustatakse lisauuringute (röntgenülesvõtted, nelja päeva dieedianamnees, süljetestid jm) vajalikkuse üle ja kirjutatakse vastavad saatekirjad
 • kaarieseinfektsiooni riski hindamine ja vastavalt sellele tervishoiu programmi (tavaline või põhjalik) valik
 • suuhügieeni võtete õpetamine, (vajadusel) katu värvimine; (vajaduse korral võtab patsient hambaharja kaasa igale järgnevale visiidile, et harjutada harjamise õiget tehnikat))
 • hambakivi eemaldamine
 • vanade täidiste poleerimine-viimistlemine
 • vajadusel PKME
 • hammaskonna karioloogiline staatust on võimalik koostada vaid juhul kui suu on katust puhas(tatud) ja igemed terved (ei veritse); kui igemed veritsevad saab staatust märkida nende paranemise järel järgmisel visiidil
 • (enne patsiendi lahkumist) hammaskonna töötlus fluoriid-lakiga
 • vajadusel (põhjaliku tervishoiuprogrammi) korral antakse koju kaasa “Nelja päeva söömispäevik” toitumisharjumuste täpsemaks väljaselgitamiseks

Järgmised visiidid

 • iga visiidi algul koduse ravi (hügieeni) õnnestumise kontroll (visuaalselt), vajadusel hügieeniõpetuse kordamine - patsiendile peegel kätte ja õpitakse hambaid puhtaks saama
 • enne restauratiivse raviga alustamist peavad patsiendi kaardil  kirjas olema nii raviplaan ja orienteeruv ravi maksumuse kalkulatsioon nii ravikaardil kui eraldi dokumendina patsiendile andmiseks
 • nelja päeva dieedianamneesi analüüs (kui viidi läbi PTHP korral)
 • restauratiivse raviga võib alles siis alustada kui kaart on korrektselt täidetud ja õppejõu lubav märge hambaravikaardil olemas
 • (vajadusel kõigi aktiivsete kaarieskollete puhastamine ja täitmine ajutiste täidistega – “saneerimine”)
 • tavaliselt restauratiivne ravi sektorite kaupa (suunaga distaalselt mesiaalsele)

Viimasel visiidil

 • kaariese põhjused on elimineeritud
  • ei tohi koduse hügieeni tulemusena hammastel leiduda kattu, igemed ei tohi sondeerimisel veritseda
  • toitumisharjumused on hammastele sõbralikud (vajadusel hinnatakse süljetestidega)
 • kaariesekahjustused on parandatud

Ravikuuri lõppedes/katkedes esitatakse õppejõule kirjalik epikriis, milles hinnatakse

 • patsiendi hammaskonna karioloogilise ravikuurieelset ja -järgset seisukorda
 • antud ravi tervikuna (kirjeldades sooritatud protseduure)
 • koduse ravi efektiivsust (hügieen, dieet, fluoriidid)
 • karioloogilist prognoosi
 • järgmise kontrollvisiidi aega (recall)

Enne patsiendi lahkumist hammaskonna töötlus fluoriid-lakiga kui eelmisest korrast on möödunud üle 2 kuu