Hammaste staatuse uurimine

Marek Vink
15. okt 2002


Hammaste staatuse uurimisvahendid. Millele pöörata tähelepanu staatuse uurimisel. Proteetiline staatus. Sülje uurimine. Röntgenuuring.

Inspektsioon (vaatlus) on tähtsaim kaariese diagnostika meetod. Selleks peavad hammaste pinnad olema puhtad ja kuivad (eeldab vatirullide kasutamist suuesikus). Kui kaariese poolt kahjustatud hammas kuivatatakse, siis demineraliseerunud kohad muutuvad värvi ja läbipaistvuse muutuse tõttu silmaga paremini nähtavaks – kriitjasvalgeks. Eraldada tuleb algusjärgus olevad (mittepeetunud) remineraliseeritavad vaabakahjustused ja dentiinikahjustused, mis vajavad restauratiivset ravi.

Klassikaline kaariese diagnostika põhines paljus sondi kasutamisel: kui see jäi kinni kahjustatud kõvakoesse (dentiini), siis tuli hammas plombeerida. Algusjärgus emailikaariese ja primaarse fissuurikaariese sondeerimine aga ei ole soovitatav, sest sondile liiga tugevasti vajutades lõhutakse demineraliseerunud vaaba struktuur (ka orgaaniline maatriks), mis muudab võimatuks remineralisatsiooni.

Sellest hoolimata on sond keskne tööriist teatud olukordades:

 • kavitatsiooni otsimisel aproksimaalpinnalt;
 • pinna kareduse uurimisel (“pikikarva vedades”);
 • dentiini kõvaduse uurimisel (sekundaarse kaariese puhul ning prepareeritud kaviteedis mitte pulbipoolses seinas).

Hammaste staatuse uurimisvahendid

 • peegel ja igemetaskumõõtja (nüri sond)
 • süljeimur, vatirullid
 • hambaniit
 • vitalomeeter (provokatsioontestid)
 • kiudvalgus
 • rtg-ülesvõtted (BW, OPTG)

 

Kaariese põhjusi välja selgitades pööra tähelepanu

 • kaariese tõsidusele (määr, edenemine, väljanägemine, asukoht, muutused)
 • Dieet
 • Suuhügieen
 • Sülje omadused
 • Fluoriidide kasutamine

 

Registreeritakse

 • hambavärvus (pindmine värvimuutus, sisemine värvimuutus, dentiini kaaries?)
 • varem tehtud täidised (fraktuurid, äärelekked, ülemäärad, kuju)
 • kaariese kahjustuste uurimisel pööra tähelepanu
  • predilektsiooni kohad - fissuurid, aproksimaalpinnad, hambakaelad
  • ebaharilikud kohad - köbrud, siledad pinnad
  • algfaasis konservatiivset või täidisega taastavat ravi vajav kahjustus
  • primaarne kaaries - uued kahjustused
  • sekundaarne kaaries - varasem kaariese ravi, suus leiduvate täidiste olukord: ülemäärad, defektid
  • akuutne või krooniline infektsiooni kulg
 • kaariese aktiivsuse hindamine
  • kaariese edenemiskiirus (äge infektsioon –kahjustunud dentiin hele ja pehme, uued kahjustused)
  • kahjustuste välimus, sümptomid

 

Proteetiline staatus

Ka proteesid tuleb staatusesse ära märkida. On olemas mitmeid erinevaid moodusi. Sagedamini esinevad kroonid (Kr) ja tihvthambad (TH). Suuremad proteesid on mugavam skemaatiliselt joonistada.

 

Sülje uurimine

 • erituskiirus
 • pH
 • puhverkapatsiteet
 • laktobatsillide määr
 • S. mutansi määr

Sülje baasuuring (puhkeoleku ja stimuleeritud sülje erituskiirused, puhverduskapatsiteet, mutanskokkide ja laktobatsillide arvu määravad testid) oleks alati kasulik teha igale esmakordsele täiskasvanust patsiendile. Kindlasti vajaksid süljeuuringu läbiviimist hulgikaariesega, erosioonikahjustusega ja ortodontilist ravi saavad patsiendid ning need, kellele plaanitakse valmistada suhu keerulisi ja kalleid (implantaatidele rajatavaid) proteetilisi konstruktsioone. Vaesusest tingituna räägime süljeuuringust esialgu vaid teoreetiliselt. Vt lisaks artiklit: Süljetestid

Röntgenuuring

 • OPTG
 • periapikaalsed ülesvõtted
 • bite-wing ülesvõtted

Esmakordselt vastuvõtule saabunud täiskasvanud patsiendilt oleks alati kasulik võtta kogu hammaskonna olukorda kajastav panoraampilt (ortopantomogramm) ning vajadusel täpsustavad intraoraalsed (periapikaal või bite-wing) ülesvõtted. Peamiselt materiaalsetel põhjustel see veel nii ei toimu.

Röntgenpildilt saame hinnata võimalikku kaariest, juuretäidist, periapikaalset protsessi, marginaalset luud ja selle hävimist, vertikaalset luutaskut, furgatsioonikahjustust, parodontaalpilu laienemist, lõualuuliigese (kuju) muutusi jne. Juureravi puhul on rtg-ülesvõtted vältimatud.

Vaata lisaks:

diagnostika süljetest