Hambaarsti eetika põhimõtted

Marek Vink
25. sept 2002


Hambaarsti suhted ametiga, avalikkusega, kolleegidega, alluvatega. Patsiendi-arsti suhted. Kümme käsku ebameeldivuste vältimiseks. Hea teeninduse kiirkursus.

Hambaarsti suhted ametiga

 • pidevalt ennast täiendada
 • kõik ravisse puutuv on konfidentsiaalne
 • tõendeid ja kommentaare andes tuleb olla erapooletu
 • abiandmise kohustus (abi andmast ei saa keelduda ilma mõjuva põhjuseta; kui ei suuda ise abi anda, tuleb suunata mujale)
 • hambaarst ei tohi hambaravitööga taga ajada üleliia suurt isiklikku ainelist kasu
 • patsiendi ühiskondlik positsioon ei tohi mõjutada arsti–patsiendi suhteid

Hambaarsti suhted avalikkusega

 • hambaarst on professionaal ja tal tuleb vajaduse korral anda avalikkusele suu ja hammaste ravi puudutavaid nõuandeid vältides samal ajal iseenda esiletõstmist
 • ravi alguses tuleb patsiendile selgitada ravi plaani ja patsiendi soovi korral esitada kalkulatsioon ravikulude kohta; ravikuuri käigus esile kerkivatest raviplaani muutustest tuleb informeerida ka patsienti

Hambaarsti suhted kolleegidega

Kollegiaalsus - ametivendade vastastikune austamine, abistamine ja koostöö, mille eesmärgiks parem ravikvaliteet, kogemuste vahetus ja ebaterve konkurentsi vältimine.

 • patsiendi kolleegi juurde ravile saatmisel tuleb kirjutada saatekiri, kus oleks hea ära tuua ka senini antud ravi
 • hambaarst ei peaks alustama ravi sellisel patsiendil, kelle ravikuur on pooleli teise hambaarsti juures; patsiendile tuleb siiski anda vältimatu esmaabi
 • hambaarst ei tohiks kolleegi tööd (ilma mõjuva põhjuseta) kritiseerida; kommenteerides teise arsti tööd tuleks enne välja selgitada kõik antud ravi(plaani) mõjutanud tegurid ning asja arutada ka asjasse puutuva hambaarstiga
 • kui hambaarstide vahel ilmneb arusaamatusi asjadest, mis puudutavad nende tööd, tuleb neil kõigepealt asjad selgeks rääkida omavahel; kui see ei õnnestu, siis anda probleem lahendada eriala liidu vastavatele organitele; ravitööd puudutavaid erimeelsusi ei peaks tooma avalikkuse ette

Hambaarsti suhted alluvatega

 • Alluvatega suheldes tuleb olla asjalik ja kontrollida et nad tegeleksid oma tööülesannetega
 • Töötulemuste eest vastutab arst

Patsiendi-arsti suhted

 • hea hambaarst on oma alal pädev ja täiendab ennast pidevalt
 • arst peab kuulama patsienti, samal ajal vaatlema teda “kõrvalt” ning tegema vajalikke tähelepanekuid
 • patsient ootab tema isiku eripära ja soovide arvesse võtmist (patsiendi personaalsus, vanus, sotsiaalne taust, varasemad kogemused)
 • patsienti solvab hambaarsti kiirustamine, rutiinsus, vähene jutt ja ainult haiguse sümptomitele keskendumine
 • tänapäeval ei taha patsient olla rollis, kus ta peab kannatlikult ja küsimata alistuma “eksimatu” hambaarsti poolt heaks arvatud ravile
 • haigusega kaasnevad hirm ja mure on normaalsed reaktsioonid, millele isiksusest sõltuvalt võivad lisanduda häbi ja süüdlase tunne (patsienti ei tohiks noomida ega teda naeruvääristada, sest haiguse tõttu alaneb patsiendi võime naljast aru saada)
 • patsiendi motiveerimine koostööks sõltub paljus hambaarsti võimest parandada patsiendi enesetunnet (vähendada hirmu) ja vältida tema alandamist
 • TELL - SHOW - DO: kõigepealt seleta ja näita ning alles siis tegutse (ka täiskasvanuid ravides)

Hambaarsti kümme käsku ebameeldivuste vältimiseks

 • Kindlusta, et antud ravi oleks võimalikult kõrge kvaliteediga!
 • Ära anna liigseid lubadusi ega asjatuid lootusi!
 • Informeeri patsienti kõigist raviga võimalikult kaasaskäivatest negatiivsetest ilmingutest (näiteks välimuse muutus, funktsiooni häirumine, mööduv tundmuse muutus).
 • Ole kindel, et patsient on aru saanud raviplaanist ja sellest tulenevatest ravikuludest.
 • Ürita püsida lubatud ravikulude kalkulatsioonis ja lepi eelnevalt kokku selle maksugraafiku suhtes.
 • Pea meeles, et arstina, pead patsiendile ka inimesena kaasa tundma (empaatia).
 • Sinul võib päevas olla palju patsiente, kuid patsiendile oled sina selle päeva ainuke hambaarst; patsient pole süüdi kui sul kodus või tööl probleeme esineb, nii et ole patsiendi suhtes sõbralik!
 • Ära nõustu sellise raviga, millest tead, et see pole patsiendile parim (on vähe kasulik või kasutu); mõned patsiendid on väga iseteadvad ja nõudlikud; (näiteks vana proteesi parandus kui tuleks teha uued, hamba eemaldamine kui see oleks säilitatav; hamba suhu jätmine kui on teada, et sellest enam asja ei saa).
 • Seleta patsiendile ravi ajal, mida teed ja miks!
 • Sulle ei meeldi oodata? Ära arva, et see patsiendile rohkem meeldib!

Hea teeninduse kiirkursus

 • naerata
 • vaata silma
 • kõneta klienti nimepidi
 • pühenda kogu oma tähelepanu kliendile
 • reageeri kliendi ilmetele ja zhestidele
 • räägi sama kiiresti ja kõvasti kui klient
 • näita välja, et austad klienti
 • ole rahulik ja lõdvestunud
 • ole hoolitsetud ja puhas

Vaata lisaks:

hambaarst
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.