Hambaravihüvitise lepingu ABC

Haigekassa
22. mai 2017


Haigekassa poolt hambaarstidele edastatud ülevaade, mis selgitab kas, miks ja kuidas sõlmida 2017.a 1.juulist jõustuvat täiskasvanute hambaravihüvitise lepingut

Hambaarstid on oodatud haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele tänavu 1. juulist jõustuvat hambaravihüvitist. Ootame partneriks kõiki tegevusloa ja haigekassasse elektroonse infoedastamise võimalusega hambaarste – ühtegi muud tingimust lepingu sõlmimiseks ei ole.

 

Kuidas lepingut sõlmida?

Lepingu sõlmimiseks tuleb saata digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus meiliaadressile hambaravi@haigekassa.ee. Samale aadressile on oodatud ka kõik lepingu ja hambaravihüvitiste teemalised küsimused. Lepinguga saab eelnevalt tutvuda ja sooviavalduse blanketi alla laadida haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi (Partnerile - Lepingu info).

Need hambaarstid, kellel juba on haigekassaga laste hambaravi osutamise leping, saavad teha täiskasvanute ravimise lepingu kolmeks aastaks. Nende hambaarstidega, kes täna veel ei ole haigekassa partnerid, sõlmime täiskasvanute hambaravi lepingu üheks aastaks. Kui mõlemad osapooled soovivad, pikendatakse lepingut kahe aasta võrra. Leping hakkab kehtima 1. juulist 2017.

Leping on olemuselt väga paindlik – seda on võimalik sõlmida kõigil soovijatel ning lõpetada 30 kalendripäevase etteteatamisega, kui selleks peaks tekkima vajadus.

 

Mida leping sisaldab?

Leping on ülesehituselt sarnane laste hambaravi rahastamise lepingule ning selles kokkulepitavad tingimused on kirjas ravikindlustuse seaduses, millega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Leping reguleerib muu hulgas tervishoiuteenuse osutamise tingimusi, andmete esitamise ja nende alusel tasu maksmise korda, lepingu muutmise ja lõpetamise võimalusi ning rikkumise korral poolte vastutust puudutavaid küsimusi.

Võrreldes laste hambaravi rahastamise lepinguga ei piira täiskasvanute hüvitise leping kindlal ajaperioodil osutatava teenuse mahtu. Samuti ei tule hambaarstil esitada täiskasvanud patsientide kohta perioodilisi ravijärjekorra aruandeid. Sõlmitav leping reguleerib ainult hüvitist, mitte näiteks vältimatu abi osutamist.

 

Kuidas liiguvad andmed haigekassasse?

Hambaarstil tuleb esitada teenuse osutamise kulud haigekassale elektroonselt samal kalendripäeval, kuid soovitav on arve esitada kohe pärast teenuse osutamist, et infosüsteemis oleks pidevalt ajakohased ja õiged andmed patsiendi hüvitise jäägi osas. Selle saab mugavalt korraldada arsti soove maksimaalselt arvestava hambaarsti tarkvara abil ning see välistab hambaarsti jaoks riski, et patsient kasutab hüvitise ära teises raviasutuses näiteks järgmisel päeval, mistõttu haigekassa ei saa teenuse eest tasuda.

Juhul, kui arst osutab visiidil nii haigekassa hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad saadetaval arvel kajastuma ainult need teenused, mida haigekassa hüvitab. Arvel tuleb näidata nende hulk teenuste kaupa ja saata see elektroonselt haigekassa infosüsteemi, kus registreeritakse koheselt arvel esitatud teenused. Haigekassas lisatakse teenustele hind, arvutatakse välja hüvitise maksimaalne määr ja tagastatakse arsti infosüsteemile teave EHK tasuta­ va täpse summa kohta, mida saab kasutada patsiendile arve esitamisel. Arve kogusumma ja haigekassa hüvitise vahe tasub patsient.

Ka koondaruannete saatmine ja kinnitamine toimub elektroonselt. Haigekassa koostab hambaravi teenuseosutajale koondarve, mille sisuga saab arst tutvuda oma tarkvara abil. Koondarve esitatakse mitte harvem kui kord nädalas. Haigekassa tasub arve mõne tööpäeva jooksul, hiljemalt 20 kalendripäeva sees.

 

Teenused ja hinnakiri

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele, mis on koos hinnakirjaga sätestatud haigekassa tervishoiuteenuste loetelus, mh esmane ja korduv vastuvõtt, diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, amputatsioon ja hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimenetlused, juureravi, küretaaž ning pinna- ja injektsioonanesteesia.

Hüvitise raames pakutavate teenuste hindade korrigeerimine on pidev protsess: jälgime esimese kuue kuu teenuste osutamist ja uuendame hindasid vastavalt vajadusele.

Julgustame soovijaid lepingut sõlmima juba praegu, et olla aegsasti valmis hüvitiste rakendumiseks juuli alguses. Haigekassa partneriks võib soovi korral hakata ka hiljem, lõputähtaega ega konkurssi lepingu sõlmimiseks ei ole.

Alates 1. juulist 2017 hakkab haigekassa hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele praegu hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%). Täiskasvanute hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassa lepingupartnerite juures tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele.

 

Kaidi Kasenõmm
Eesti Haigekassa
Tervise edenduse ja kommunikatsioonitalitus
Tel: 6208415

NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.