Virtuaalse CAD/CAM tehnoloogia abil hambakroonide disainimise õppimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnikaõppes

Heli Kuuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkool hambatehnika õppetooli õppejõud
12. märts 2014


CAD/CAM tähendab arvutisüsteemi abil disainimist ja seejärel arvuti abil tootmist. Nüüd on see tehnoloogia kasutusel ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
Vaata lisaks:

Hambatehniku eriala omandatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Tehnoloogia kiire areng mõjutab meid kõiki. Selge on see, et elame kiirelt uueneva tehnoloogia ajastul, millega sammu pidada on keeruline just eriala õpetamise seisukohast lähtudes. Eriti olulist rolli omab tehnoloogia ettevõtluses ja tootmises.

Õppeasutustel ei ole rentaabel soetada kõikvõimalikke pidevalt uuenevaid tehnoloogiaid juba seetõttu, et näiteks hambatehnika õppelaboratooriumis õppetöö käigus ei toimu tootmist, mis oleks kõrgtehnoloogia soetamise ja pideva uuendamise seisukohalt tulutõhus. Oluline on siiski tagada tudengitele võimalused, tehnoloogiaga tutvumiseks.

CAD/CAM sõnalühendite taga seisavad computer aided designing ja computer aided manufacturing, mis tähendab arvutisüsteemi abil disainimist ja seejärel arvuti abil tootmist.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppetooli soetati 13.septembril 2013, CAD/CAM simulatsioonprogramm, firma Sironalt inLab 3.60, mis loob võimaluse hambatehnika eriala õppivatel tudengitel aru saada, kuidas toimub hambakroonide virtuaalne disainimise protsess ja millised on erinevad hambaproteeside virtuaalsed valmistamise võimalused. Simulatsiooniprogramm ei võimalda anda tervikpilti kogu protsessist.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhiväärtustest ja õppekava väljunditest lähtuvalt, korraldati hambatehnika eriala tudengitele õppekäik töömaailma, eriala õppejõudude Heli Kuuse ja Indrek Linnamägi juhtimisel.

Õppivate tudengite õppekäigud töömaailma võimaldavad integreerida teooriat ja praktikat omavahel. Teooria ja praktika omavaheline integreeritus aitab õppival tudengil paremini mõista tervikpilti. Hambatehnika erialakontekstist lähtuvalt vaadatuna, hambaproteeside virtuaalse ehk arvuti abil disainimise ja automatiseeritud kujul tootmise protsessi.

Kliinilise CAD/CAM ja hambalaboratoorse CAD/CAM tehnoloogiaga valmib esteetiline ja funktsioneeriv hambaprotees.

Koostöös IDent Hambakliinikuga, eesotsas dr. Veikko Keimaniga, (kes on endine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika eriala õppejõud) võimaldati hambatehnika eriala tudengitele lisaks virtuaalse disainimise tajule, mida võimaldas hambatehnika õppetool, veel näha töömaailma poolt, kuidas toimub eelnev töö patsiendiga, millega tuleb proteesi planeerimisel arvestada, kuidas disainida dentaalrestauratsiooni ja milliseks kujuneb lõpptulemusena eelnevalt kujundatud hambaprotees.

Dentaalrestauratsiooni, hambaproteesi disainimist hambatehnika erialal õppivatele üliõpilastele esitles ja teostas hambatehnik ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane Andry Tulp.


Õppejõud Indrek Linnamägi presenteerib virtuaalset hambaproteesi
disainimist hambatehnoloogia õppelaboratooriumis.Dr. Veikko Keiman selgitab IDent Hambakliinikus tudengitele
intraoraalse kaameraga pildistamise iseärasusi ja metoodikat.Hambatehnik Andry Tulp selgitab tudengitele virtuaalse
hambaproteesi disainimise põhimõtteid IDent Hambakliiniku hambalaboratooriumis.