ZL Robolocki kasutamine - 2.osa

23. aug 2002


Jätk artiklile

Loe eelmist osa
----------

 • Valmistage valumudel. Matriitsi ja valumudeli vaheline kleepimisvahemik ei tohi olla suurem kui 0,2 mm. Lõhestage matriitsi ümbris lukuküljel basaalselt nii, et valumudel sobitub pingevabalt kroonile ja selle küljes olevale lukule.

zl15.jpg (16950 bytes)

 • Keerake lukk matriitsi küljest lahti. Vältimaks tahtmatut luku poltide lahti tulekut, kasutage kindlustamiseks instrumenti nr. 642.

zl16.jpg (15437 bytes)

zl17.jpg (12716 bytes)

 • Eemaldage luku poldid ja rõhkvedru.

zl18.jpg (12445 bytes)

 • Valumudel ja lahti monteeritud matriits (ülevaade üksikosadena). Pöörake tähelepanu sellele, et lukupoldi suur kooniline puuriauk oleks alati rõhkluku suunas. Väikese puuriauguga luku poldipind on alati suunatud lukustamiskruvi poole.
 • Kõik valumudeli ja matriitsi (oklusaalne, lukupoolne, basaalne sisestamisavause lähedal) joaga mittetöödeldavad pinnad katke vahaga. Töödelge kleebitavaid pindu alumiiniumoksiidi 250 teralise joaga, 5 baari.

zl19.jpg (11866 bytes)

 • Eemaldage vahakate ja veenduge, et kõik osad on rasvavabad (niiskuspihustamine).

zl20.jpg (15608 bytes)

 • Monteerige lukk kokku. Asetage matriits patriitsile ja täitke nende vaheline lünk vahaga. Ümbritsege rõhklukk vahakihiga, et vältida komposiidi tahtmatut sissevoolamist.

zl21.jpg (15767 bytes)

 • Segage valmis Durobond vastavalt tootja juhistele.

zl22.jpg (16149 bytes)

 • Asetage komposiit matriitsile ja kleepepind valumudelisse. Asetage valumudel kroonile ja kontrollige täpset sobitumist.

zl23.jpg (17658 bytes)

 • Pärast komposiidi tahkumist vabastage valumudel kroonilt ja eemaldage liigne komposiit. Kontrollige luku töökorras olekut.

zl24.jpg (15616 bytes)

 • Pärast valumudeli baasise vormist välja võtmist ja valmistamist asetage see mudelile. Siinjuures eemaldage kõigepealt matriitsilt dubleerimiskruvi. Kontrollige nüüd polümeerisatsioonitelje nr. 641 abil valumudeli baasise avaust ja laiendage seda vajadusel.
 • Punktkeevitusseadme olemasolu korral eraldage valumudeli baasis matriitsi apendiksi läheduses T-kujuliselt. Kontrollige seejärel valumudeli baasise sobivust matriitsile ja kroonile. Ebatäpsuste vältimiseks kruvige lukutelg läbi valumudeli plaadi matriitsile.
 • Tekkinud metallsegmendid kinnitage punktidena matriitsi apendiksile suunaga seest väljapoole.
 • Enne jootmist kruvige matriitsilt rõhklukk välja ja eemaldage poldid ja vedru.
 • Katke kruvikeere ja matriitsi lukujuhtija valumassivastase vahendiga.
 • Kandke matriitsi välispindadele ja valumudeli plaadile valumassivahend.
 • Et valumass saaks voolata jootmisvahesse, rihveldage valumudeli baasist vastava instrumendiga.
 • Pöörake tähelepanu sellele, et valumass ei voolaks kruvikeermetesse ja matriitsi sisepinnale. Jootke nagu tavaliselt.
 • Kontrollige kas jootis on täielikult voolanud lukumatriitsi. Töödelge jootmispinda ja poleerige valumudeli baasis. Paigaldage vedru, poldid ja rõhulukk ning kontrollige töökorras olekut.
 • Hamba ülesehitamiseks vahetage lukk polümerisatsioonitelje nr 641 vastu välja. Vahatamisprooviks paigaldage originaal-lukk tagasi.
 • Vahatamisproovi järgselt eemaldage kang ja kruvige selle jaoks matriitsi polümerisatsioonitelg nr 641.
 • Valmistage silikoonist eesvall ja kastke see kuuma vette nagu tavaliselt.

zl26.jpg (17523 bytes)

 • Katke lukk vahaga ja laske kunstainel peale voolata. Siinjuures tuleks polümerisatsioonitelg katta kergelt vaseliiniga.

zl27.jpg (13778 bytes)

 • Pärast kunstaine tahkumist eemaldage polümerisatsioonitelg. Vabastage lukk, valmistage ja poleerige enne lõplikku luku paigaldamist.

zl28.jpg (16361 bytes)

 • Kinnitage pärast töö valmimist luku juhtimishülsi kruvi ühe kruvikinniti tilgaga nr 391, et vältida luku tahtmatut välja keerdumist. 

zl29.jpg (17731 bytes)

Vajaduse korral katke avamismehhanism valge kunstainest kattega.

zl30.jpg (15975 bytes)

Info: AS Magnum Dental; tel 07 367261, 0 6501945