Polüheksaniidi mõju dentaalsele biofilmile in vivo

19. aug 2011


Polüheksaniid (PHMB) on laialt kasutatav pindmine antimikroobne aine. Meditsiinilised kasutamisnäidustused on haavasidemed, haavaloputuslahused, silma antiseptiline ravi ja kõhuõõne loputamine. Käesoleva uuringu eesmärk oli hinnata PHMB kui suuloputuslahuse mõju de novo dentaalsele biofilmile in vivo.

Autorid: M.BRECX, E.-M.DECKER, H.-P.FREITAG, G.MAIER ja C.VON OHLE, Tübingeni 
Ülikool, Saksamaa.

Uuringu meetodid:

Topeltpimedas, randomiseeritud, kontrollitud kliinilises uuringus võrreldi PHMB sisaldava suuloputuslahuse (Prontolind®) mõju biofilmi formatsioonile 0,2% kloorheksidiini (CHX) loputuslahuse tõhususega (positiivne kontroll) ja 0,9% soolalahusega (NaCl) (negatiivne kontroll).

Kuus vabatahtlikku kandsid standardiseeritud steriilseid inimese hambaemaili lõigendiga kaetud intraoraalseid liiste biofilmi esile kutsumiseks 96 tunni kestel. Nad loputasid oma suuõõnt kaks korda päevas 30 sekundi jooksul.

Proovid võeti 24, 48, 72 ja 96 tunni möödumisel katse algusest. Biofilme kirjeldati kasutades mikroobide elulisuse hindamisel fluorestseerivat värvainet, mis märgistas elusad ja surnud bakterid. Lisaks sellele monitooriti, mitu protsenti nende emaililiistude pinnast oli kaetud biofilmiga. 


Tulemused:

Pärast PHMB (polüheksaniidi) aplitseerimist kahanes keskmine elulisus 31 protsendile (24h) ja 26-34 protsendile (48-96h) võrreldes kloorheksidiiniga loputamise järgse 33 protsendiga (24h) ja 23 protsendiga (48-96h).

Vastukaaluks kontroll-loputus naatriumkloriidiga andis tulemuseks kõrgema elulisuse 65-70% (24-
96h). Proovipindade mikroobne kolonisatsioon 24h pärast polüheksaniidiga loputamist oli 20% ja 48-96h järel 11-18%. CHX (kloorheksidiin) vähendas kolonisatsiooni 10 protsendini (24-48h) ja 21-30 protsendini (72-96h). Soolalahuse aplitseerimise ajal kasvas dentaalne biofilm püsivalt 48-64 protsendilt(24-48h) 80 
protsendile (72-96h).

Järeldus:

PHMB (polüheksaniidi) sisaldava preparaadi kasutamine suuloputuslahusena neli päeva kestnud testperioodi jooksul andis samasuguse antivitaalse mõju ja de novo biofilmi formatsiooni vähenemise suuõõnes kui CHX (kloorheksidiin), mida peetakse praeguseni antibakteriaalseks kuldstandardiks. 


Uuringut toetas Prontomed GmBh, Saksamaa. 
Uuringut esitleti 11.septembril, 2008: The Pan European Federation of the International Association for 
Dental Research (September 10-12, 2008) konverentsil.

Vaata lisaks:

polüheksaniid
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.