FDI tegevus ja ülemaailmne hambaarstide kongress

Mare Saag
4. märts 2002


Dr. Mare Saag selgitab ülemaailmse hambaarstide organisatsiooni FDI tööpõhimõtteid ning annab ülevaate 2001. sügisel toimunud FDI kongressist, millest ka Eesti esindajad osa võtsid.

FDI ühendab 140 riigi rahvuslikud hambaarstide organisatsioonid ja 30 rahvusvahelist organisatsiooni. Aastal 2001 loeti üle 700 000 üksikliikme. Eesti võeti FDI liikmeks vastu 1995.a Hongkongis. Assambleel viibisid dots. Silvia Russak ja dots. Taavo Seedre.

Alates 01.01 2002 loetakse üksikliikmeks kõik rahvuslike liikmesorganisatsioonide ja assotsieerunud organisatsioonide s.h. Eesti Stomatoloogia Seltsi liikmed.

FDI on maailma hambaravi juhtiv organisatsioon, millise missioon on: olla autoriteetne, professionaalne, sõltumatu ülemaailmne hambaravi häälekandja; edendada kõigi rahvaste suu- ja üldist tervist, kaitsta liikmesorganisatsioonide ja nende üksikliikmete huve; arendada hambaravi kunsti, teadust ja praktikat.

FDI tegevuse eesmärgid aastateks 2001-2005

 • Seista Maailma tasemel hea tervise ja hammaste tervishoiu eest koostöös WHO ja WMO-ga
 • Tervise edendamine ja haiguste ennetamine
 • Hambaarstide ühendamine ühte organisatsiooni üle kogu maailma
 • Ühenduse hoidmine ja parandamine oma liikmetega
 • Vähese hambaravi kättesaadavusega piirkondade toetamine
 • Hambaarstide täienduskoolituse programmide arendamine üle kogu maailma

FDI tegevust koordineerib 30 liikmeline nõukogu:

 • President: Dato dr. Ratnanesan (Malaisia)
 • President-Elect: dr Heung-Ryul Yoon (Korea)
 • Varahoidja: dr. Jo Willmes (Saksamaa)
 • Nõunikud: dr. Burton Conrod (Kanada), dr. Yutaka Kikuchi (Jaapan), dr. Brent Stanley
 • Nõunik Euroopas: Dr. Eric Schmolker (Taani)
 • mitmesuguste komisjonide liikmed

 

Mis iseloomustab liikmesorganisatsiooni?

See on regulaarne rahvuslik organisatsioon, millise on FDI tunnistanud juhtivaks erialaseks organisatsiooniks antud maal esindamaks legaalselt tegutsevaid hambaarste oma riigis.

 

Liikmesorganisatsioonide esindatus FDI peaassambleel

Liikmete arv Delegaate Alternatiivdelegaate Kuni 3000 1 1 3001-10 000 2 2 10 001- 20 000 3 3 20 001 - 40 000 4 4 üle 40 000 5 5

 

Liikmesorganisatsiooni kohustused

 • Määrab delegaadid ja alternatiivdelegaadid
 • Varustab FDI –d vajaliku informatsiooniga
 • Kommenteerib ja teeb ettepanekuid FDI programmide läbiviimiseks
 • Propageerib FDI aasta kongressi – FDI World Dental Congress
 • Edastab FDI informatsiooni oma liikmetele
 • Tasub aastamaksu igal aastal enne 28. veebruari


n= nõukogu poolt määratud kordaja; mida võib igal aastal muuta)

Peaassambleel Kuala Lumpuris (25-27.09.2001) võeti vastu uusi liikmesorganisatsioone: regulaarseks liikmeks said Bulgaaria (Bulgaaria Hambaarstide Liit) ja Liibanon (Ordre des Dentistes du Liban), assotsieerunud liikmeks said Valgevene, Tshiili, Moldaavia, Usbekistan ning afilieeritud liikmeks International Association of the History of Dentistry.

 

Hetkel kuulub FDI koosseisu

 • 115 regulaarset liikmesorganisatsiooni
 • 37 assotsieerunud liikmesorganisatsiooni: ilma liikmemaksuta ja hääletamisõiguseta = kontrollperiood enne liikmeks võtmist (statuut kuni kolmeks aastaks, võimalik pikendada)
 • 31 afilieeritud organisatsiooni : need on rahvusvahelised organisatsioonid, millised on tegevuse läbi hambaraviga seotud

 

Üksikliikmete privileegid

 • Võtta osa FDI assamblee tööst vaatlejana
 • Võtta osa FDI kongressidest ja teistest programmidest nõukogu poolt määratud (soodus)tingimustel
 • Saada nõukogu poolt kinnitatud liikmete soodustuste osaliseks
 • Õigus saada oma põhiorganisatsiooni kaudu informatsiooni FDI tegevuse kohta

 

2001.a FDI Ülemaailmne hambaravi alane kongress Kuala Lumpuris

Eesti Stomatoloogia Selts oli esindatud kongressil 4 osavõtjaga (pildil vasakult): Piia-Heidi Kreegimäe, Mare Saag, Ellen Lepasaar ja Taavo Seedre.

Ülemaailmne hambaarstide esindus (World Dental Parliament) töötas 22-30.09, kongress toimus 27. septembrist kuni 1.oktoobrini. FDI peaassamblee tööst võttis osa 106 delegaati 64 riigist + hulk vaatlejaid. Kongressist osavõtjaid oli kokku 8000 (Orlando rekord 50 000). 8000-st osavõtjast olid 2500 malaisialased ja 1500 mujalt Aasia-Vaikse ookeani piirkonnast. Näitusel oli esindatud 196 firmat. Loenguprogrammis olid 30 teema käsitlemiseks haaratud 50 Malaisia ja välismaa lektorit (vrdl. EHP 2001 esines 32 erinevat lektorit 11 riigist). Tutvumiseks olid välja pandud 63 stendiettekannet.

Loengute temaatika

 • Laste hammaste ravis kasutatavad materjalid ja tehnikad , uued seisukohad
 • Vähk ja prekantseroosid suuõõnes
 • Parodondi haiguste farmakoteraapia
 • Implantoloogia
 • Parodondi ja üldhaigestumiste vahelised seosed
 • Totaalproteeside valmistamise probleemid
 • Suust mitte-eemaldatavate proteeside valmistamisest
 • Endodontia valikküsimusi s.h. mikroskoopia endodontias
 • HIV/AIDS/Tuberkuloos
 • Andmetepõhine (evidence based) hambahaiguste diagnostika ja ravi
 • Hambaravi arengusuunad ja perspektiivid
 • Hammaste traumad
 • Laserid hambaravis, hammaste valgendamine, jt.

Järgmised FDI kongressid toimuvad

 • Viinis 1-5.oktoober, 2002
 • 2003 Sydney, Austraalia

Jälgige infot: www.fdi.org.uk, www.eststom.org.ee

-----------------

Artikkel ajakirjast "Hammas" nr 1/2002

Vaata lisaks:

organisatsioon
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.