Lihtsate lukkude kasutamine partsiaalproteeside valmistamisel

18. veebr 2002


Antud artiklis vaatleme proteesi valmistamise etappe ja hilisemat fikseerimist lukkude kasutamise korral. Selgitatakse, miks on partsiaalproteeside planeerimisel on otstarbekas kasutada sama liiki lukke.

Artikli konsultant: Viive Sarapuu (Dentes Hambalabor)

Tugiproteesiks nimetatakse osaliselt eemaldatavaid proteese, mis fikseeruvad lõualuudel tänu hoide-tugiklambrite, lukkude (attachment) ning kroonide ja sildade kasutamisele, mis võimaldavad osaliselt kanda mälumisrõhku tugihammastele ja osaliselt alveolaarharja jätkele. Antud artiklis vaatleme proteesi fikseerimise võimalusi lukkude kasutamise korral. Attachment – täpne ühendaja on valmistatud kahest või enamast osast. Üks osa ühendub hamba juure, krooni või implantaadiga. Teine osa on ühenduses hambalaboris valmistatud proteesiga ja on kasutusel kui mehhaanilise püsiühenduse loomise vahend patsiendi enda hammaste ja proteesi vahel. Oma olemuselt on lukud märkimisväärselt esteetilisem ja funktsionaalsem ühendamise ja hoidevahend kui aktiivne klamberkinnitus.

Lukud omavad ka teatud eeliseid: standardsed vahetatavad osad, aktiveerimise võimalus, parandamise võimalus. Kõiki lukke võib klassifitseerida vastavalt valmistamise viisile. Samuti klassifitseeritakse lukke vastavalt paigutamise kohale: kroonisisesed, kroonivälised, juuresisesed tiftlukud ning vastavalt fiksatsiooni meetodile hõõrde-, mehhaanilise retensiooni ja magnet- ning vintlukkudeks. Võtame vaatluse alla lihtsaimad plastikust valmistatud lukukonstruktsioonid, mis on oma odavuse tõttu laialt levinud.

Selliste lukkude konstruktsioonilised iseärasused annavad mõninga eelise nii tehnikule kui patsiendile: odavus ja lihtne valmistamise metoodika, samuti aga ka hilisem patsiendi poolne kasutamine. Selliste lukkude erinevus seisneb vaid patriitsi konfiguratsiooni ja kasutatava materjali erinevuses. Matriits võib olla valmistatud teflonist, nailonist ja muudest kulumiskindlatest materjalidest. Seda tüüpi lukud kujutavad endast jäika ekstrakoronaarset lukuühendust.

Tehnoloogilise protsessi etapid

Esmalt modelleerib hambatehnik tugikroonid ja seejärel kasutades parallelomeetrit asetab ja fikseerib patriitsi eelnevalt modelleeritud krooniosa külge. Ratsionaalsuse ja püsivuse mõttes haaratakse ühendusse tavaliselt kaks tugihammast korraga ning täiendavalt freesitakse stabiliseeriva õla koht mis on vajalik tugihammastele ühtlase koormuse edasikandmise seisukohalt. Stabilisaator omakorda välistab jõudude teket, mis võivad viia luku pöördesse või väändesse. Seega nii lukk kui stabiliseeriv õlg peavad asetsema teineteise suhtes paralleelselt. Selleks, et lukk ja stabiliseeriv tapp muutuksid ühtseks tervikuks, peavad nad olema ühendatud kas metallivalu, jootmise või laserkeevituse abil.

Parallelomeetri kasutamine
Parallelomeetri kasutamine

Seejärel eemaldatakse parallelomeetri vahendusel luku fikseerimiseks vajalik hoidevarras. Ruumi puuduse korral võib teostada luku kõrguse vähendamine 40% ulatuses.

Freestehnika Ettevalmistus metallivaluks
Freestehnika ja ettevalmistus metallivaluks

Järgneb sisestamine, metallivalu ja metallivalu töötlus. Patriitsi pinnatöötlus peab olema äärmiselt ettevaatlik ja säästev, selleks et vältida patriitsi kuju muutumist, mis võib omakorda viia selleni, et matriitsi proteesi hoidev ja fikseeriv funktsioon saab häiritud. Patriitsi ülemist serva lihvitakse 45-kraadise nurga all, et vältida edaspidi selle osa kahjustumist proteesi paika asetamisel ja eemaldamisel. Peale hoolikat lihvimist ja poleerimist sisestatakse matriitsi osa ja blokeeritakse (fikseeritakse) vaha abil enne dubleerimise alustamist.

Järgmise etapina teostame mudeli dubleerimise protseduuri silikooni abil ning saame tulekindla mudeli, mis on valmis partsiaalproteesi valu teostamiseks. Tulekindla mudeli patriitsi ja matriitsi piirkonnas teeme vahast modelleeringu. Juhul, kui proteesi metalliosa hilisem katteümbris saab olema plastmass või komposiit, on otstarbekas kasutada retensioonigraanuleid.

Modelleering Valmistöö
Modelleering ja valmistöö

Peale valu sooritamist karkass puhastatakse ja poleeritakse. TÄHELEPANU – mitte mingil juhul teostada tugevat matriitsi sisepinna töötlust, kuna vastasel juhul võib hilisem matriitsi ja patriitsi haarde (ühinemise) tugevus olla tavapärasest väiksem.

Kasutades spetsiaalset instrumenti paigaldame nailonist matriitsi metallist patriitsi kesta sisse. Seda on aga otstarbekas teostada peale baasise (hammastega) valmimist kuumpolümeriseeruva akrüüli kaasabil. Sagedamini kasutatakse siiski külmpolümeriseeruvaid plastmasse.

Ekspluatatsiooni käigus võib kulunud matriitse kergelt asendada uute vastu. Matriitse valmistatakse tavaliselt kolme erineva tugevusastmega, mis on eristatavad värvi alusel. Iga kliinilise juhtumi korral on võimalik nii retentsiooni vähendamine kui suurendamine erinevate matriitside kasutamise teel.

Partsiaalproteeside planeerimisel on soovitatav arvestada, et patsiendi puhul on otstarbekas kasutada sama liiki lukke. Erinevate lukkude või lukusüsteemide kasutamisel toimub proteeside eemaldamisel ühepoolne enneaegne friktsioon sel ajal kui teine pool veel töötab. Selle tulemusena võib tekkida kangi efekt, mil proteesi mahavõtmisel patsiendi poolt võib tekkida partsiaalproteesi deformeerumine ning seeläbi proteesi ja lukkude kasutusea vähenemine.