Obturatsiooni tähtsusest

28. jaan 2002


Endodontilise teraapia üheks peamiseks eesmärgiks on saavutada juurekanalite süsteemi eeskujulik obturatsioon. Mida juurekanalite prepareerimisel silmas pidada ning kuidas paremaid tulemusi saavutada?
Vaata lisaks:

Endodontilise teraapia üheks peamiseks eesmärgiks on saavutada juurekanalite süsteemi eeskujulik obturatsioon. Uuringud näitavad, et puudulikult teostatud obturatsioon on juureravi ebaõnnestumise üks peamisi põhjuseid. Kuna juurekanalite süsteem võib koos oma õnaruste, lateraalsete kanalite jmt lisaprobleemidega olla küllalkti keerukas, on juurekanali täidismaterjali ja tehnika valikul äärmiselt oluline, et see suudaks tagada kanalite 100%-lise obturatsiooni.

Väidetakse, et see, mis ja kuidas hambast eemaldatakse, on tunduvalt olulisem kui see, mida ja kuidas sinna tagasi pannakse. See võib olla tõsi, kuid korraliku obturatsiooni tähtsust ei saa siiski alahinnata, kuna sellest endodontia lõppfaasist sõltub edu või ebaedu. Selleks on mitmeid põhjusi:

  • Uuringud näitavad, et ükski endodontiline meetod ei taga orgaanilise materjali täielikku eemaldamist juurekanalist ning kanalisüsteemi lõplikku steriliseerimist
  • Juurekanali ebaühtlused ja õnarused võivad tekitada uusi potentsiaalseid endodontilisi lesioone
  • perforatsioonid, eendid jmt peavad olema adekvaatselt suletud

Juurekanalite põhilise täidimaterjalina kasutatav gutta percha säilitab endiselt oma rolli. Et selle materjaliga õigesti manipuleerida, peavad õigesti olema täidetud kaks kriteeriumit: soojus ja rõhk. Gutta percha'le tuleb anda piisavas koguses soojust, et see muutuks sobivalt pehmeks. Seejärel tuleb sellele pehmenenud massile rakendada sobivat rõhku, et see suudaks sulgeda kogu juurekanalite süsteemi ning täita ka pisimad anatoomilised detailid.

Kuna täiuslik sulgemine on võimatu, võib sellega kaasneda lesiooni uus laienemine. Ühest küljest on see seotud ühendatud anumate teooriaga. Teisalt võib põhjus olla järgnev: koevedelik siseneb ebatäiuslikult suletud avade kaudu ning hakkab täidist lahustama ning puutub lõpuks kokku orgaanilise debrise jäänustega. Nüüd saavad mikroroganismid oma toksiinide ja teiste lagundavate ainetega hakata lõhkuma apikaalset/lateraalset luukude.

Juurekanalite süsteem võib olla komplekssem kui arvata oskate ning hammas võib mõnikord sisaldada rohkem kanaleid kui "teooria" seda ette näeb:

  • Ülemistes ja alumistes lõikehammastes võib olla 2 kanalit
  • Ülemistes ja alumistes premolaarides võib olla 3 kanalit
  • Molaarides (eriti alumistes) võib olla 5 kanalit

Kui need kanalid pole korralikult puhastatud ja täidetud, on hamba edasine tervis küsimärgi all. Seetõttu tuleb kasutusele võtta kõik abinõud, et seda komemõõtmelist süsteemi täita korralikult tahke homogeense täidismaterjaliga.

Kõigist tänapäeval kasutatavatest obturatsioonitehnikatest suudab vaid soojendatud gutta percha tehnika tagada konstantselt pehme apikaalse gutta percha, andes vajaliku kontrollivõimaluse kanalite efektiivseks apikaalseks ja lateraalseks täitmiseks.