Kui hambakape ei aita ... ehk Bruksismi ravi ebatraditsiooniliste vahenditega - 3.osa

Dr Moti Nissani, Wayne State University
23. jaan 2002


Artikli 3.osas vaadeldakse seniseid meditsiinilisi kogemusi hambakapede kasutamisel bruksismi raviks.

Loe artikli esimest ja teist osa

Kapede kasutamine

Bruksismi kõige levinumaks ravivormiks on aastakümneid peetud kape kasutamist. Ainuüksi USA-s kasutavad hambaarstid igal aastal bruksismi raviks 1,6 miljonit kapet (ingl.keeles on selle kohta levinud hulgaliselt termineid: nightguard, biteguard, occlusal splint, bitplate, interocclusal orthopedic appliance jmt). Ka paljud tänapäevased bruksismialased uuringud keskenduvad ainult kape kasutamisele.

Kapel on mitmeid variatsioone, kuid enamasti on need individuaalselt valmistatud kõvast akrüülist kapede variatsioonid.


Joonis 3. Siin on näha 1942.a pärit kummikape
hammaste krigistamise vastu


Joonis 4. Ajutine akrüülist kõvakape

Mõned hambaarstid eelistavad individuaalse kape valmistada kummilaadsest pehmest elastomeerist. Teised valmistavad ebapopulaarsemaid hüdrostaatilisi kapesid, mis vastavalt tekitatud rõhule eritavad vett (Lerman, 1987). See kokkupandav ühekordselt kasutatav kape ei nõua hammastest jäljendi valmistamist ning patsiendi hammaste individuaalsete eripärade järgimist. Vastupidi - patsient saab selle valmiskujul otse hambaarstilt, ning enamikel juhtudel "peab" see patsiendi suhu sobima.


Joonis 5. Hüdrostaatiline kape

Kapede laialdase kasutusega seoses kerkib küsimus: kuivõrd efektiivsed on need bruksismi ravimisel? Antud hetkel pole sellele veel selgepiirilist vastust. Holmgren ja Riise (1986) näiteks teatavad oma uurimuses, et vähemalt 6 kuud kapet kandnud bruksistidel vähenesid haigusilmingud pikemsks ajaks. Seevastu väidavad mõned teised uurijad, et kape ei aita pikemas perspektiivis üle saada hammaste krigistamise ja kokku surumise harjumusest, veel vähem selle sümptomitest ja põhjustest. Sel põhjusel nõutakse, et kapet kasutataks ainult hammaste kaitsmise eesmärgil ja ainult neil bruksistidel, kel kaasneb krigistamisega koos ka heli tekitamine. Ja ka sel juhul on ravil oma hind - kapet on ebamugav kanda, mõned eemaldavad selle magamise ajaks ning lisaks võib kape negatiivselt mõjutada patsiendi hambumust, suurendada kaarieseohtu ja viia degeneratiivsete liigeshaiguste tekkeni (Messing, 1992).

Et kape kasutamise populaarsust ja ebapopulaarsust veelgi paremini esile tuua, tasub siinkohal välja tuua tsitaate erinevatest uuringutest:

  • Bruksismi levinuim raviviis on kummist kape, mida kantakse öösel hammastele asetatuna ning mida kutsutakse hambakaitseks. Tegelikkuses ei enneta ega ravi see bruksismi, kuid hoiab ära bruksismist tingitud hammaste kahjustumise. (Hartmann, 1994)
  • Öösiti kantav oklusaalne kape ei vähenda märkimisväärselt bruksismist tingitud hammaste kokku surumist. (Kydd&Daly, 1985)
  • Pierce ja Gale (1988) leidsid, et bruksismi ilmingud vähenevad kape kandmise tagajärjel 50% ulatuses vaid esimese 2 nädala jooksul, kuid pärast seda taastub bruksism oma endisel tasemel. Nad märgivad, et "kape kulub bruksistil üsna kiiresti ning hakkab loksuma, mis viitab harjumuse jätkumisele, kuigi patsient võib väita hammaste krigistamise lõppemist. Pikema-ajalised uuringud näitavad, et bruksism taastub oma endisel kujul sõltumata sellest kas kape kandmist jätkatakse või mitte."
  • Rugh et al (1989) kohaselt aga "kape kandmise järel võivad bruksismi ilmingud nii väheneda kui ka suureneda, mistõttu selle kasutamine pole soovitav".
  • Dao & Lavigne (1998) teatavad, et "kuigi kape võib vähendada hammaste kahjustumist, on selle bruksismivastane efektiivsus kindlaks tegemata".

Veelgi enam - kape kandmine võib patsiendil põhjustada maloklusiooni teket nt lahihambumust (open bite). Lisaks oklusiooni muutustele, kaasneb kape kandmisega katu kogunemine selle alla, mistõttu sagenevad kaariesekahjustused nign igemehaigused. Kaasneda võivad ka degeneratiivsed liigeshaigused (Messing, 1991).


Joonis 6. Kape 1-aastasest kandmisest tingitud lahihambumus -
see patsient ei suuda enam oma esihambaid kokku viia.

Loe järgmist osa