Quad-Heliksi kasutamine

Dr. Tiina Sõlg
7. jaan 2002


Quad-Helix aparaatide kasutatakse peamiselt ülalõua laiendamiseks ning risthambumuse raviks. Millised on selle aparaadi kasutamise näidustused? Mille poolest erineb see Bi-Helix aparaadist?

Quad-Helix on suust mitte eemaldatav ortodontiline aparaat ülalõua laiendamiseks ja risthambumuse raviks.

Risthambumust võib jagada:
1)külgmine risthambumus, mis võib olla nii ühe-kui kahepoolne
2)dentoalveolaarne risthambumus
3)skeletaalne risthambumus
4)funktsionaalne risthambumus

Risthambumuse puhul on ülalõug võrreldes alalõuaga kitsam. Funktsionaalne risthambumus on tavaliselt sundhambumus, kus hammaskaared on oma laiuselt sobivad, kuid kokku hammustades liigub alalõug ühele või teisele küljele risthambumusse. See on tingitud risthambumuse poolel olevate piimahammaste eelkontaktidest. Dentoalveolaarse risthambumuse korral on baasisluu piisavalt lai, kuid ülemine hammaskaar on kitsam ja kujuneb välja ühe-või kahepoolne risthambumus. Skeletaalse risthambumuse põhjuseks on liiga kitsas ülalõualuu skeletaalne baasis võrreldes alalõuaga või liiga lai alalõug, mille tõttu võib risthambumusse lõikuda ka ülalõua eesmine piirkond ning kujuneb välja progeenia (etteulatuv alalõug). Sagedamini lõikuvad risthambumusse ülemised külgmised lõikehambad kuna ülalõug on kitsas ja neile puudub ülemises hammaskaares vajalik ruum.

Ülalõua kitsenemise põhjused

Ehituselt kitsas ülalõug: Need inimesed on kitsa näoga ja neil on kitsad hambakaared. Ülalõug ei pea olema alati väga kitsas, et tekiks külgosas risthambumus. Lastel võib esineda harjumus piimahammaste kokkupuutel libistada alalõuga küljele. Lõuats on nihkunud risthambumuse poolsele küljele ja näos on märgatav asümmeetria.

Ülalõua ahenemist mõjutavad mitmesugused ülemiste hingamisteede ja ka neelupiirkonna haigused või muutused: sagedased kurgumandlite põletikud(tonsilliidid), suurenenud ninaneelumandel(adenoidid), kitsenenud ninakäigud, hingamisteede allergiad jpt. Varajases lapsepõlves pidurdub ülalõua ja ninaõõnte kasv ning muutub keele asend. Keel ei asu enam suulaes, et ülalõuga laiendada, vaid on suu põhjas. Need asjaolud takistavad ülalõua kasvu laiusesse ja ülalõug jääb külgedelt kitsaks, häirub luu moodustumine ninapõhjas ning suulagi muutub kõrgeks ja kitsaks. Pikaajalised imemisharjumused põhjustavad ülalõua kitsenemist külgedelt kuna põselihased rõhuvad hambakaart kitsamaks ja keel asub suu põhjas. Tuleb üritada halvast harjumusest loobuda. Iseeneslikult see risthambumus ei parane kuigi imemiskomme lõpetatakse.

Quad-heliksit (QH) kasutatakse kõikide nende risthambumustüüpide varajases ravis. QH  kasutatakse mesiaalsele pöördunud ülemiste esimeste jäävmolaaride pööramiseks. Ülemiste 6-te suulaepoolsed köbrud ei hammusta alumiste 6-te fissuuri, tekib köber-köbruga kontakt või A II 6-te hammaste suhe.

Quad-helix koosneb:
1)võrudest, mis kinnitatakse esimestele jäävmolaaridele või piimahammastele. 
2)võrusid ühendavast vastavate keermetega traadist
3)külgmised puutujad-õlad on pikad (kasutatakse eesmise osa risthambumuse raviks), lühikesed (külgmise osa risthambumuse raviks) või puuduvad (esimeste jäävmolaaride pööramiseks).

QH suhu asetamine. 2-3 päeva enne võrude proovi tuleb 6-te või piima V-te hammaste vahele asetada separatsioonikummid, et tekkiks nende hammaste vahele vahe, siis saab hammastele hõlpsalt võrusid proovida. Sobivate võrude valik, mis peavad olema tihedalt ümber hammaste ning seejärel võetakse koos võrudega ülakaarest jäljend. Võrud eemaldatakse hammastelt ning asetatakse jäljendisse, mis saadetakse laborisse. Uued separatsioonikummid asetatakse suhu, et vahe säiliks hammaste vahel kuni aparaadi suhu paigaldamiseni. QH aktiveeritakse ja tsementeeritakse spetsiaalse klaasionomeertsemendiga suhu.

QH suus. Esimene kontroll toimub umbes 3 nädala pärast. Kontrollitakse, et QH ei rõhuks limaskestale. Vajadusel aktiveeritakse aparaati vastavate tangidega. Järgmine visiit toimub 1 kuu pärast. QH hoitakse suus vastavalt vajadusele 0,5-2 aastat, kontroll toimub iga 1-2 kuu järel. Keskmine aparaadi kandmise aeg  on 1 aasta.

QH toime varajases ravis:
1)Ülalõug laieneb suulaeõmbluse kohalt, õmblusi stimuleeritakse jõuga, milline tekib normaalse kasvu korral. Väikesel lapsel on õmblused veel lahti ja kohanemisvõimelised. QH-ga laiendamise tulemusena saame ülalõua osad eralduma ja selle tagajärjel moodustub uut luukudet suulaeõmbluse ja ninapõhja kohale. Kui uus luu moodustub ninapõhja siis laienevad ka ninakoopad vähesel määral. See on oluline patsientidele, kes kannatavad ülemiste hingamisteede obduratsiooniprobleemide all. Peale ülalõua laiendamist kergeneb neil hingamine. Suu kaudu hingajatel, kellel keel asetseb suupõhjas, annab ülalõua laiendamine võimaluse keelel tõusta suulakke.
2)Ülalõua ja ülemise hambakaare laiendamine parandab sundhambumust st, et patsient saab hambaid kokku panna ilma külglibisemiseta. See tagab hiljem alalõualiigesele normaalse funktsiooni ja kasvu. Risthambumuse poolne liigesetrajektoor on palju järsem ja piiratum kui normaalse külgliikumise korral.  Liigesetrajektooril on otsene seos kogu näo alumise kolmandiku ebasümmeetriaga. Risthambumuse poolse alalõualuu ramuse kasv pidurdub ja see jääb madalamaks. Täiskasvanute külgosa risthambumuse parandamine on võimalik ainult kirurgiliselt - avatakse suulaeõmblus ning kasutatakse kiiret palatinaalset laiendajat. Täiskasvanutel esineb palju liigeshaigusi tänu ravimata risthambumusele.
3)Ülalõua kitsenemise tagajärjel lõikuvad üks või mõlemad lateraalsed intsisiivid risthambumusse või resorbeerivad lõikudes piimakaniine, mille tagajärjel võib ruumipuudus kanduda jäävhammaskonnas silmahammaste piirkonda. Samal ajal võib pidurduda ka alumise hambakaare normaalne kasv ja areng. Need muutused on väikestel lastel veel suures osas moodustamata ja neid ei teki, kui risthambumus kõrvaldatakse.
4)Ülemiste esimeste molaaride pööramine QH-ga distaalsele kergendab AI hambumussuhte kujunemist ning hambakaares tekib ruumi. Mesiaalselt pöördunud 6-ndad hambad võtavad sagitaalselt hambakaares rohkem ruumi kui õiges asendis olev 6 hammas.

BI-HELIX

Bi-helix (BH) on suust mitte-eemaldatav alumise hambakaare laiendaja(QH modifikatsioon). Võimalused alalõua laiendamiseks on väiksemad, sest alalõuas pole õmblusi. Alalõua laiendus on praktiliselt hammaste püsti tõstmine. Kõige parem toime on, kui alumised külgmised lõikehambad pole veel lõikunud, või on lõikumas, sest siis saavad hambad lõikuda spontaanselt hambakaarde.

BH varajases ravis:
1)käärhambumuse ja kitsa hambakaare likvideerimine
2)suur ruumipuudus alalõua eesmises osas. Samas tuleb laiendada ka ülakaart, kui käärhambumust ei esine.
3)kohahoidjana, kui alumise hammaskaare eesosas on ruumipuudus ja piima V-hambad ei ole veel vahetunud, sest jääv 5-ndad hambad on oma mesiodistaalsetelt mõõtmetelt väiksemad kui piimaV-ndad ja 6-ndad hambad ei nihku mesiaalsele. BH asetatakse piimaV-le või 6-tele.

NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.