Kaariese radiograafiline tuvastamine - Näited

Dr Joen Haring, DDS
17. dets 2001


Artikli viimases osas on lugejatel võimalus näidete varal hinnata oma oskusi kaariese tuvastamisel radiograafilistelt ülesvõtetelt. Iga näiteküsimusega kaasneb ka vastust näitav pilt.

Järgnevate piltide näitamise eesmärk on pakkuda võimalust hinnata oma oskusi radiograafiliste ülesvõtete tõlgendamisel, et kindlaks määrata kaariese olemasolu. Algselt tuleks uurida kõige tõenäolisemaid kaariese leviku alasid. Seejärel tuleb vaadelda alasid, mis nõuavad põhjalikumat kliinilist vaatlust. Sel juhul võib vaja minna mitmeid lisauuringuid, mida käesoleva artikli piires pole võimalik vaadelda.

Tähelepanu! Järgnevalt esitatavad ülesvõtted võivad muuhulgas sisaldada ka ülesvõtte ebakorrektsest tesotusest tingitud vigu, mida ei tohiks segi ajada diagnoosiks vajaliku infoga. Mõnel ülesvõttel puudub karioosne defekt üldse, kuid see ülesvõte illustreerib olukorda, mis võib kaariese sarnasena tunduda. Mõnedel ülesvõtetel on alad, millel asuva kaariese olemasolu on küsitav, kuna seda pole ainult ülesvõtte abil võimalik lõplikult kindlaks teha ning pole seega värviliselt tähistatud.

NB! Järgnevate ülesvõtete võimalikult adekvaatseks tõlgendamiseks on detailide parema nähtavuse huvides soovitav neid vaadelda pimendatud ruumis ning korralikult kalibreeritud heleduse ja kontrastsusega monitoriga.

Püüdke vasakpoolselt ülesvõttel kindlaks määrata karioosse lesiooni olemasolu ja ulatust. Parempoolsel pildil on kaaries tähistatud järgnevalt:
PUNANE = algav kaaries
SININE = mõõdukas kaaries
ROHELINE = arenenud kaaries
KOLLANE = hulgikaaries

Algav interproksimaalne kaaries - ulatub vähem kui 1/3 kaugusele emaili paksusest

 


Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline) ja mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)

 


Ulatuslik rekurrentne kaaries - tume radiolutsentne ala ulatub läbi dentiini kuni restoratsioonini

 


Ulatuslik oklusaalne kaaries - antud juhul paistab oklusaalne kaaries rohkem kui lihtsalt peenikese joonena ning klassifitseeritakse seetõttu ulatuslikuks

 


Algav interproksimaalne kaaries

 


Mõõdukas oklusaalne kaaries (sinine) on nähtav peenikese tumeda joonena, mis ulatub dentiinini. Tumenenud ala asub oklusaalpinna emailist allpool ning on radiograafiliselt märkamatu. Ulatuslik sekundaarkaaries (kollane) - suur tume ala ulatub läbi dentiini kuni restoratsioonini

 


Ulatuslik interproksimaalne kaaries (kollane) - ulatub läbi emaili ja dentiini ning rohkem kui poole kauguseni pulbist. Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine) ja mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)

 


Ulatuslik oklusaalne kaaries - ulatub läbi dentiini ja on nähtav laia tumeda alana

 


Ulatuslik interproksimaalne kaaries

 


Algav interproksimaalne kaaries (punane)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)
Ulatuslik interproksimaalne kaaries (kollane)

 


Kattunud kontaktalasid (punased nooled) ei saa siin tõlgendada kaariese kahjustusena

 


Arenenud interproksimaalne kaaries

 


 

Algav interproksimaalne kaaries (punane)
Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)

 


Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)
Ulatuslik interproksimaalne kaaries (kollane)

 


Algav interproksimaalne kaaries (punane)
Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)

Algav interproksimaalne kaaries (punane)
Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)

 


Ulatuslik interproksimaalne kaaries (kollane)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)

 


Algav interproksimaalne kaaries (punane)
Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)

 


 


Mõõdukas interproksimaalne kaaries (sinine)
Ulatuslik interproksimaalne kaaries (kollane)

 


Algav interproksimaalne kaaries (punane)
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)
Sekundaarkaaries (kollane)

 


 


Mõõdukas oklusaalne kaaries (sinine)

 


Bukaalne kaaries (sinine) - radiograafilisel ülesvõttel paistab bukaalseid või linguaalseid pindu mõjutav kaaries väikse ümara tumenenud alana. Lesiooni täpse asukoha määramiseks tuleb seda ala uurida ka kliiniliselt sondi abil.

 


Juure pinnal asuv kaaries (kollane) paistab ülesvõttel kolmnurkse tumeda alana tsemendi-emaili piirjoone lähedal. Algava kaariese lesioone võib olla ülesvõttel raske märgata

 


Ülesvõttel on oranzide ja mustade nooltega tähistatud täidismaterjalid, mis paistavad tumedana ning võivad jätta karioosse lesiooni mulje. Selliste materjalidega täidetud anterioorse kaviteedi välimus erineb interproksimaalsest kaariesest (roheline), kuna sel on hästi välja joonistunud serv.
Arenenud interproksimaalne kaaries (roheline)

 


Täidismaterjalid (tähistatud oranzide nooltega) paistavad tumedana ning meenutavad kaariest, kuid erinevad sellest siledama äärejoone poolest.

 


Abrasioon - sinised nooled viitavad hambaharja väärast kasutamisest tingitud abrasioonile, mida võidakse ülesvõttel segi ajada juure pinnal asuva kaariesega. Abrasiooniala joonistub välja selgepiirilise horisontaalse tumeda alana. Kaariesekahjuste kahtluse korral tuleb seda ala uurida hoolsalt kliinilise läbivaatuse teel.
Märkus: antud näites toodud ülesvõttel pole kaariest näha

 


Atritsioon ehk hammaste mehaaniline kulumine võib ülesvõttel paista kaariesena. Kulumist võib märgata jääv- ja piimahammaste intsisaal- ja oklusaalpindadel. Kui neilt aladelt on email maha kulunud, hakkavad kiiretsi välja arenema väiksed konkaviteedid, mida on ülesvõttel märgata oklusaalse või intsisaalse kaariesena. Olukorra täpsustamiseks on vajalik kliiniline läbivaatus.
Lisaks on märgatavad ulatusliku (kollane) ja arenenud (roheline) interproksimaalse kaariesega alad

 


Tservikaalne tumenemine (punased nooled) võib ülesvõttel paista kaariese sarnane - võib esineda kiilukujulise tumeda alana mesiaalsetel ja distaalsetel juurepindadel
Antud pildil pole kaariest näha

Vaata lisaks:

kaaries diagnoos röntgen
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.