Preparatsioon metallokeraamiliste kroonide ja sildade ning koonuskroonide korral

2. nov 2001


Retensiooni põhimõtteid käsitleva artiklisarja 3.osa käsitleb retensiooni nüansse metallokeraamiliste ja koonuskroonide korral.
Vaata lisaks:
Retensioon üksikkrooni puhul


Retensiooni põhimõtted silla preparatsioonil

Metallokeraamilised kroonid ja sillad

Arvestades portselani vähest elastsust ja plastilisust, peab metallkarkass olema piisavalt jäik. Seda on võimalik saavutada kui prepareerida nii palju hambakudet, et oleks piisavalt ruumi nii metalli kui portselani jaoks. Metalliosa peaks olema vähemalt 0,4 mm üksikkroonide puhul, ning 0,5 mm kroonide jaoks, mis on sillakonstruktsiooni osad.

NB! Need on miinimumväärtused. Individuaalsetel juhtudel võib olla vajalik metalli suurem läbimõõt. Portselani paksus peaks olema 1 mm. Tähtsam kui portselani paksus on selle ühtlane läbimõõt kogu krooni piires. See vähendab portselani sisepinget ja parandab selle tehnilist kvaliteeti. Et mitte vähendada portselani esteetilisi eeliseid ei tohiks selle paksus oIIa alla mm.

Eemaldatava hambekoe paksus metallokeraamiliste kroonide puhul on 1‚5 mm. Koonuskroonide preparatsiooniks tuleb eemaldada rohkem hambakudet, kui metallokeraamiliste kroonide jaoks.

Järgnevad ligikaudsed mõõdud on:

  • primaarkroonil 0,4 mm
  • sekundaarkroonil 0,4 mm
  • plast 1,5 mm

s.t. kõik kokku ligikaudu 2,5 mm

Paralleelsed seinad ei ole absoluutne nõue, aga mitteparalleelsus peaks olema nii väike kui võimalik. Prepareerida tuleks nii, et sisekroonidel oleks maksimaalne retensioon tugihammastele. Konvergentsnurk ei tohiks olla liiga suur.

31.gif (1321 bytes)
Joonis 1
32.gif (1292 bytes)
Joonis 2

Intsisiividel ja kaniinidel prepareeritakse nagu fassettkroonide jaoks (joonis 1). Miinuseks selle preparatsiooni puhul on see, et metalläär on nähtav. Selle krooni kasutamise võimalused määravad ära patsiendi nõuded, kui palju ta paljastab ja näitab rääkimisel, naermisel seda piirkonda. Mida laiem äärelõikus, seda laiem metalläär tservikaalselt. Üks alternatiiv sellele preparatsioonitüübile on sügav chamferpreparatsioon, mis vähendab metalläärt. Kuna metallosa vastutab krooni jäikuse eest, siis ei tohiks portselani kihiga üle pingutada. Nii esteetilistel kui ka vastupidavuslikel kaalutlustel on joonisel 2 näidatud konstruktsioon sageli eelistatud. Prepareeritakse kas äärelõikusega õlgprerparatsioon või sügav chamferpreparatsioon. Kui äärelõikusega õlgpreparatsioon on valitud, siis aproksimaalselt ja linguaalselt peaks see üle minema chamferpreperatsiooniks.

33.gif (1589 bytes)
Joonis 3
34.gif (1583 bytes)
Joonis 4

Viimaste aastate jooksul on sügav chamferpreparatsioon saanud tavalisemaks kui äärelõikusega õlgpreparatsioon. (joonis 3 ja 4).

Preparatsioon koonuskroonidele

Koonuskroon on efektiivne fiksaator, mis toetab tugihambaid, kandes oklusaalseid jõude edasi piki prepareeritud hammaste vertikaalseid telgi. Kui hambad, mis kuuluvad koonuskonstruktsiooni, on enam-vähem ühesuunalised (paralleelsed), prepareeritakse kõik hambad nagu üksikkroonide korral. Seejärel korrigeeritakse vastavalt pealeasetamise suunale. Kui hambad on aga algusest peale erisuunalised, tuleb seda arvestada juba koonuskonstruktsiooni planeerimisel ja prepareerimisel.

Joonis 5Väga tähtis on kontrollida vahemaad antagonisthammastest. Selleks, et kontrollida hammaste paralleelsust, võetakse vahejäljend alginaadiga (joonis 35). Mudelit analüüsitakse - pannes mudeli mudelilauale (= silla paigaleasetuspositsioonis) selgub, et 33 mesiaalsel aproksimaalpinnal on enda alla minev pind. Mida teha?

1. Muuta mudellaua kaldenurka, s.t. muuta paigaleaetuse suunda. Tuleb meeles pidada, et valitud suund peab olema reaalne (joonis 6). Iga mudellaua kaldenurga muutuse järel tuleb uuesti analüüsida vertikaalseid preparatsioonipindasid, et kindlaks teha kas teistes piirkondades ei ole tekkinud uusi “enda alla minevaid pindasid”

36.gif (4449 bytes)
Joonis 6

2. Kui ei ole võimalik leida teist sobivat paigaleaetussuunda, tuleb see preparatsioonipind ümber prepareerida (joonisel 7 peab selle kohaselt 33-1 koonilisust suurendama). Kui on vajalikud ulatuslikumad korrektsioonid, siis oleks targem teha uus paralleelsuse analüüs.

37.gif (4350 bytes)
Joonis 7

a) Preparatsiooni väljanägemine ei tohi olla juhuslik, vaid teadlikult läbi viidud.
b) Preparatsiooninurgad ja kaared peavad olema pehmelt ümardatud.