Retensioon üksikkrooni puhul

2. nov 2001


Preparatsiooni käsitleva artiklisarja 1.osas vaadeldakse näitejooniste varal kuidas valida üksikkrooni korral retensiooni kaldenurka ning milliste meetmete abil saab retensiooni suurendada.
Vaata lisaks:
Retensiooni põhimõtted silla preparatsioonil

Preparatsioon metallokeraamiliste kroonide ja sildade ning koonuskroonide korral

Krooni retensioon on selle vertikaalsuunaline vastupanu krooni eemaldamise jõududele. Rusikareegel on, et prepereeritud osa hambast peab olema vähemalt 4 mm kõrge, mis praktikas peaks olema vähemalt kaks korda nii kõrge. Ka kaldenurk mõjutab retensiooni. Retensioonisilinder peaks olema minimaalselt 3 mm kõrge. Tservikaalne (hambakaela) retensioonisilinder kindlustab kroonile hea retensiooni isegi siis, kui krooni osa preparatsioon on koonilisem (joon. 1).


Joonis 1

Joonis 2

Kaldenurk

Kui hammas on prepareeritud nagu joonisel 2 ja kui me pikendame vertikaalsed preparatsioonipinnad mõeldavate joontega, siis moodustavad need nurga, mida nimetatakse kaldenurgaks (konvergentsnurk). Mida suurem see on, seda halvem retensioon kroonil on. Jooniselt 3 nähtub, et retensioon väheneb tunduvalt, kui nurk on suurem kui 10 kraadi. Praktiliselt kliinikus prepareerimise ajal ei ole võimalik seda nurka mõõta, kuid tuleb olla ettevaatlik, et koonilisus ei tuleks liiga suur. Väike konvergentsnurk peaks olema eelistatud (s.t. paralleelsed seinad). See aga on praktilises töös ebareaalne, sest iga väike eksimus valmistamisprotsessis võib raskendada krooni kohale asetamist. Isegi kui kroon sobib, tulevad probleemid proovimisel ja tsementeerimisel. Preparatsioon võiks oIla selline nagu joonisel 4B. Joonisel 4A on vale preparatsioon, sest liiga suur kaldenurk ei kindlusta piisavat retensiooni.


Joonis 4

Joonis 5

Ka preparatsiooni põhimiku diameeter koos prepareeritud hamba pikkuse ja kaldenurgaga mõjutab krooni retensiooni (joonis 5).

Molaaridel on enamasti suur põhimiku diameeter, aga lühike kroon. Kui preparatsioon on liiga suure kaldenurgaga, siis on suur võimalus, et kroon läheb lahti (joonis 6).

Roteerivatele jõududele vastupanuks tuleb mõelda ka oklusioonipinna prepareerimisele (joonis 7). Tuleks prepareerida katusekujuliselt, seda ka premolaaride puhul. Mõnikord prepareerimise käigus saavad preparatsioonid siiski koonilise kuju ja on lühikesed. Selle parandamiseks on rida meetmeid. Preparatsiooni põhimiku diameetrit ei saa muuta. Saab aga mõjutada pikkust ja kaldenurka, kui prepareerida nii vähe hambakudet kui võimalik.


Joonis 6

Joonis 7

Retensiooni suurendavad meetmed

a) Preparatsiooni piir paigutada tservikaalselt madalamale, et saavutada pikka vertikaalset pinda. Samal ajal vähendatakse ka preparatsiooni kaldenurka (vertikaalsem preparatsioon) (joonis 8).

Insisiivide ja kaniinide puhul on eriti tähtis, et tuberkulumpind ei oleks prepareeritud liiga lühikeseks ja kooniliseks (joonis 9).


Joonis 8

Joonis 9

Veel mõned retensiooni suurendavad meetodid on:

b) parapulpaalsed tiftid

joonis 10
c) paralleelsed rennid

joonis 11
d) sahtlid

joonis 12

e) kui prepareeritakse teemantiga, saavutatakse pinna ebatasasus, mis samuti suurendab tsemendi ja krooni retensiooni