Raviprotseduur CBW kroonideta sildade abil

2. nov 2001


Crownless Bridge Works (CBW) on kroonideta sildade tehnika. Artikkel annab animeeritud piltide abil ülevaate selle tehnika kasutamise etappidest.
Vaata lisaks:
Crownless Bridge Works


Kroonideta sillasüsteemi CBW kliinilised aspektid


CBW silla kasutamise kliinilise näide

1.Diagnoos. CBW (Crownless Bridge Works) sildade paigaldamise eel tuleb röntgenpildilt hinnata tugihammaste apikaalset ja periodontaalset  seisundit ning hambapulbi suurust ja kuju.
The Crownless Dental Bridge - Anchor Implant System.


2. Tugihammaste aproksimaaltasapinnad tuleb saada nii paraleelseks kui võimalik. Keerulistemates olukordades või juhul, kui hambaarstil pole CBW sildadega veel piisavalt kogemusi, on soovitav järgnevalt kirjeldatud protseduure A-C harjutada eelnevalt katsemudelil. Sel eesmärgil tuleks hammastest teha alginaatjäljendid. Puurimispunktide täpsustamiseks tuleks need samuti jäljenditele kanda, et tagada nende võimalikult täpne paralleelsus, kuna sellest sõltub suuresti CBW sildade vastupidavus.

A) aproksimaalpindade tasandamine

Erinevate puuriotsikute abil või muud moodi tuleb aproksimaapinnad saada võimalikult tasaseks.

CBW
B) CBW ankurimplantaatide valik

Üldiselt on siin kaks võimalikku valikut:

  • posterioorselt (tagaosas) - CBW ankrud 1 ja 2
  • anterioorselt (eesosas) - CBW ankur 3
CBW
C) Ankurimplantaatide asukoht tugihammastel

Ankurimplantaat peab asuma oklusaal/intsisaalpinnast vähemalt 1 mm kaugusel. Enamasti on optimaalseimaks asukohaks tugihamba kontaktpind, millele tuleb kanda ankruimplantaadi optimaalseima asukoha märk.

CBW

3. Ankurimplantaatide kanali ettevalmistus

Kanali (süvendi) jaoks sobivaimas kohas tuleb emaili perforeerida teemandist kerapuuriga (0,9 mm, õhkrootor).

   CBW
Seejärel tuleb implantaatide kanaleid prepareerida spetsiaalse CBW puuri abil: ankrute 1 ja 2 korral CBW puur nr 2012, ankru 3 korral CBW puur nr 2003. CBW

4. CBW ankrute adhesiivne sobitamine

Enne adhesiivset sobitamist, tuleb ankrud spetsiaalse ankruhoidja abil keerata implantaadikanalitesse. Ankurimplantaadi põhiosa peab jääma täpselt vastu tugihamba aproksimaalpinda, sobitudes sinna sujuvalt ja tihedalt, kattes kanali servad.

CBW
Söövitage ankurimplantaatide kanal ning tsementeerige ankrud vaikkomposiittsemendi (resin composite cement) abil. Suurima võimaliku adhesiooni saavutamiseks, kasutage bonding-ainet oma äranägemise järgi. CDB
Kasutades ankruhoidjat, tuleb ankurimplantaadid reastada teineteisega paralleelseks. ;CDB

5. Jäljend ja ajutine sild
  • individuaallusika abil võetakse ankurimplantaatidest jäljend; sobivad kõik elastsed jäljendmaterjalid v.a hüdrokolloidid ja alginaadid.
  • vajadusel tuleb tingimustele vastavust kontrollida nt Frasaco krooni abil

6. CBW silla adhesiivne sobitamine CDB
  • Kontrollige ettevaatlikult CBW silla retensioonijätkude täpset istumist ankurimplantaatidele ning tugihammaste aproksimaalpindadele (hambatehniline protseduur).
  • Kontrollige veel igaks juhuks üle, et CBW silla kõik tsementeerimist vajavad pinnad on hambalaboris korralikult prepareeritud (karestatud 110 µm alumiiniumoksiidiga) ja on kontaminatsioonivabad
  • puhastage ankurimplantaatide nähtavad pinnad etüülalkoholiga ning tugihammaste pinnad naatriumhüpokloritiga, seejärel loputage ja kuivatage
  • Hambaemaili kohad, kuhu kinnituvad CBW silla retensioonitiivad, tuleb söövitada
  • Vaikkomposiittsemendi abil kinnitatakse CBW sild mõlema tugihamba küljes asuvate ankurimplantaatide ning tugihammaste söövitatud pindade külge.