Juureravi ümberravi

Toimumisaeg 24.sept 2016
Toimumiskoht Tallinn
Lektor Dr. Igor Noienko, Ukraina.
Korraldaja Plandent Eesti OÜ, HanzaDent OÜ
Osavõtutasu Kuni 31.08.2016 120 eur +KM, alates 01.09.2016 160 eur +KM.
Lisainfo Dr. Igor Noienko on maailmas tuntust koguv andekas juureravi eriarst.
Ta väidab: "Kui ma seda kanalit ei leidnud ja ei läbinud, seda hambas ei ole!".
Vaata lisaks koolituse sisu!

Loeng on vene keeles, sünkroon tõlkega Eesti keelde.
Лекция на русском языке с синхронным переводом на эстонский язык.
Veebileht https://www.facebook.com/plandentee/events

Täiendav info ja registreerimine :

plandenteesti@plandent.com
tel. + 372 5089470 või +372 6630970

Endodontia- juureravi ümberravi

9.30-18.00

9.30 Registreerumine

10.00 Loengu algus.
11.30 Kohvi paus
12.00 Loeng
13.30 Lõuna
14.30 Loeng
16.00 Kohvi paus
16.30-18.00 Loeng

Juureravi edu ja ebaõnnestumise arusaamad
• Eduka juureravi ja eduka implantatsiooni arusaamede võrdlus
• Kuidas osata valetada statistika abiga
• Kas Strinbergi juureravi edu kriteeriumid töötavad ka täna?
• Edu või elulemus, mis on õige ?

Juureravi järgsed endodontiliste patoloogiate põhjused
• Intraradicular infection (juuresisene infektsioon).
• Diagnosti ja ravi protsessi käigus tehtud vead.
• Extraradicular infection, juure väline infektsiood.
• Võõrkeha granuloom – kaasaegne kliiniline tähendus.


Apikotoomia või ümberravi
• Tänapäeva näidustuste ja võimaluste ülevaade.

Juureravi ümberravi tehnilised aspektid
• Ümberravi läbi hambakrooni.
• Juuresiseste metall ja klaasfiiber postide eemaldamine.
• Valatud tihvtköntpanuste eemaldamine.

Täidismateriali eemaldamine:
o Guttapercha.
o Guttapercha kandjal(Termafil, Softcore).
o Fosfaattsement.
o Resortsiin formaliin.
o Pasta.
o Kas kliinikusse on vaja täidiseid lahustavaid aineid? Kui jah siis mis on kas kalliste ja mürgiste lahustel alternatiiv?

Murdunud instrumendid
• Nende mõju raviprognoosile
• otsuse vastuvõtmine instrumentide eemaldamiseks. Positiivse tulemuse tõenäosus e. mida ei ole kindlasti aja teha.
• Instrumendist «mööda minemis» meetod
• Teoreetilised ja praktilised murdunud instrumentide eemaldamise meetodid ( kas kõik see, mida loengutes näidatakse reaalselt töötab ?).
• Minimaalne optimaalne instrumentide kompleks murdunud endo nõelte eemaldamiseks juurekanalitest.
• Terauchi metoodika. Kuidas toimetada kui instrumendi kätte ei saa ?

Perforatsioonid
• Kaasaegne kvalifikatsioon, faktorid, mis mõjutavad ravi tulemuse prognoosi, ravi meetodid. Kasutatavad materialid : IRM, Super EBA, MTA.
• Perforatsiooni lokalisatsioonist sõltuv selle sulgemise meetod ( apikaalne, koronaalne, furkatsiooni perforatsioon).

Läbimatud kanalid, kas need ekssisteerivad ?

• Juurekanali preparatsiooni astmed kliinilises praktikas.
• Kanalite läbimise meetodid käsi ja roteeruvate instrumentidega.
• «Labimatute» kanalite diagnostika ja nende läbimise nipid.

Kuidas vältida obturatsiooni raskusi kui kanalis on preparatsiooni astmeid?


Materiali sattumine üle juuretipu.
Kas see on probleem? Kuidas seda lahendada?

Valu peale ravi lõppu kas tüsistus või norm?

Игорь Ноенко Таллинн 2016
26 сентября

9.30-18.00

9.30 Регистрация

10.00 Ленция
11.30 Перерыв
12.00 Ленция
13.30 Обед
14.30 Ленция
16.00 Перерыв
16.30-18.00 Ленция

Понятие успеха и провала в эндолечении
• Сравнение понятий успеха в эндодонтии и имплантологии.
• Как научится врать с помощью статистики.
• Критерии успешности Стриндребга в эндодонтии, есть ли им место сегодня?
• Успех против выживаемости. Как правильно?

Причины эндодонтических патологий после лечения

• Intraradicular infection (внутриканальная инфекция).
o Ошибки в процессе лечения и диагностики.
• Extraradicular infection

• гранулема инородного тела- клиническое значение, согласно последним данным.Апикальная хирургия или / и перелечивание
Краткий разбор современных возможностей и показания.

Технические аспекты перелечивания
• Перелечивание через коронку.
• Удаление штифтов: металлических и стекловолоконных.
• Удаление литой вкладки, как удалить разборную вкладку.
• Распломбировка:
o Гуттаперчи.
o Гуттаперчи на носителе (Termafil, Softcore).
o Фосфат цемента.
o Резорцин формалина.
o Пасты.
o Нужны ли в клинике растворители? Если да то есть ли альтернативы дорогим и ядовитымрастворам?

Сепарированные инструменты
• Влияние на прогноз
• Принятие решения о необходимости извлечения. Процент успешности в зависимости от уровня поломки, за что не надо браться однозначно.
• Методика байпасс
• Теоретические и практические методики извлечения(работает ли то, что показывают на лекциях)
• Минимальный и оптимальный наборы инструментов для извлечения
• Методика Й.Тераучи.
Что делать при невозможности извлечь?

Перфорации
• Современная классификация, факторы, влияющие на прогноз, методы лечения, разбор материалов для лечения: IRM, Super EBA, MTA (ProRoot, MTA-angelous).
• Применение апикальных матриц.
• Выбор методики закрытия перфораций в зависимости от клинической ситуации( апикальная, корональная, фуркационная)

Непроходимые каналы, существуют ли они?

• Ступени в клинической практике.
• Методика прохождения ручными и ротационными инструментами.
• Диагностика непроходимых каналов, и «фишки» помогающие в прохождении.

Как бороться с сложностями обтурации после прохождения ступени?


Выведение материала за верхушку
Проблема ли ? И как ее решить?

Боль после лечения- норма или осложнение?


Дополнительная информация и регистрация : plandenteesti@plandent.com или regina@hanzadent.ee
тел: + 372 6630970Viimati muutis: Hambaarst.ee 29.12.2016

Vaata ka neid koolitusi

12.nov 2016
Tallinn
Dr. Dàvid Botond Hangyàsi praktiline kursus-igemeretsessioonid
Lektor: Dr. Dàvid Botond Hangyàsi
Korraldaja: ProImplant OÜ
11.nov 2016
Tallinn
3D Kirurgiakonverents. Loengupäev
Lektor: Dr. Alon Rass, dr. Dàvid Botond Hangyàsi, dr. Mikkeli Ro Larsen
Korraldaja: ProImplant OÜ
11.-12.nov 2016
Tallinn
3D Kirurgiakonverents. Loengupäev. Dr. Dàvid Botond Hangyàsi praktiline kursus-igemeretsessioonid
Lektor: Dr. Alon Rass, dr. Dàvid Botond Hangyàsi, dr. Mikkeli Ro Larsen
Korraldaja: ProImplant OÜ
11.-12.nov 2016
Tallinn
3D Kirurgiakonverents. Loengupäev. Dr. Mikkeli Ro Larseni praktiline kursus-implantatsiooni- ja luu augmentatsioonitehnikad
Lektor: Dr. Alon Rass, dr. Dàvid Botond Hangyàsi, dr. Mikkeli Ro Larsen
Korraldaja: ProImplant OÜ
4.nov 2016
Tallinn
22.-23.okt 2016
Tallinn
Direct Composite Restorations
Lektor: Dr Rodrigo Castillo (Spain)
Korraldaja: DrClass Baltics
21.okt 2016
Tallinn
Artex Study Group 2016, sessioon 1 ja 3
Lektor: Katrin Meikar CDT
Korraldaja: Dental Marketing OÜ
15.okt 2016
Tallinn
Hambaraviõdede sügishooaja loengupäev
Lektor: Dr.Timo Paberit, Hede-Kerstin Luik, Karl Pärjamäe
Korraldaja: Ortostuudio PRAKTIKUM OÜ