Hambaarst.ee › Hambaraviuudised › 2007.a hambaraviuudised › Erakondade arvamused hambaravihüvitise kohta

Erakondade arvamused hambaravihüvitise kohta

 0 häält
Postimees
http://tartu.postimees.ee/230207/esileht/olulised_teemad/riigikogu_2007/246271.php
23.veebr. 2007
Tartu Postimees küsis kuuelt riigikokku kandideeriva erakonnalt: Neli viiendikku täiskasvanutest ei kasuta neile ette nähtud hambaravihüvitist. Ühe peamise põhjusena on väidetud, et mullune 150-kroonine ja ka jaanuarist kehtiv 300-kroonine hüvitis on liiga väike, et võimaldada lisaks läbivaatusele ka ravi. Kas ja millise määrani tahate hüvitist tõsta? Keskerakond Keskerakonna programm peab väga oluliseks tööd haiguste ennetamisel ja tervishoiusüsteemile tervise-, sh hammaste kontrolli läbiviimiseks vajaliku raha eraldamist. Töö algab juba tulevase ema, samuti lasteaialaste ja kooliõpilaste tervisekontrollist. Meie valimisplatvormis on kirjas: «Asendame praeguse 300-kroonise üheaastase hambaravi hüvituse 3000-kroonise hüvitusega kolme aasta peale. Kahekordistasime hambaravi ja hambaproteeside hüvitisi. Hüvitame hambaproteeside kulud kõigile pensionäridele, sh ka töövõimetuspensionäridele. Loome omavalitsustele täiendavalt võimaluse toetada hambaravi vastavalt inimeste sissetulekule ja vajadusele.» Paralleelselt tõhustame terviseõpetust. Enamik meist teab, et lagunenud hambad toovad omakorda kaasa väga mitmesuguseid haigusi ja hädasid. Kui inimene on hooletu ja ärkab alles siis, kui hammaste asemel on suus vaid haisvad varemed, ei piisa muidugi ka meie planeeritud rahast. Reformierakond Terved hambad on hea tervise eelduseks. Sedavõrd suures osas hüvitise kasutamata jätmine viitab pigem sellele, et suurendada tuleks teavitus- ja ennetustööd. 300-kroonine hüvitis võimaldab peale läbivaatuse ka vajaliku plommi panna, kuid nii tervisele kui rahakotile on pikas plaanis kasulikum regulaarne ülevaatus ja probleemide varane avastamine. Rahvaliit Rahvaliidu üks põhilubadusi on tõsta hambaravihüvitis 1000 kroonini. Eestimaa Rohelised Hüvitise määra tuleks tõsta, sidudes selle tehtud kulutuste suurusega. Näiteks ühe hamba plombeerimise või väljatõmbamise korral võib hüvitis olla kordades väiksem kui protseeside paigaldamisel. Sellega muutub stomatoloogiateenus, mis on lahutamatu igasugusest muust arstiabist, kättesaadavamaks. Hambad või nende puudumine ei tohi olla vaadeldav üksnes esteetilise probleemina, inimese organism on tervik. Isamaa ja Res Publica Liit Viletsad hambad mõjutavad üldse inimese tervist. Seetõttu tuleb ühiskonnal teha hambaravi tagamisse täiendav panus. Keskmiselt 1,3 visiidi puhul inimese kohta aastas kulub igal patsiendil umbes 700–1000 krooni. Seetõttu teeme ettepaneku näha ette täiskasvanutele tasuliste hambaraviteenuste (ravi ja sellega seotud taastusravi menetlused ) kompenseerimine aastas 1000 krooni ulatuses, jättes inimesele endale otsustada, millised meditsiiniteenused tal konkreetsel aastal enam vajalikud on. Lastele ja pensionäridele jätkuvad ka senised soodustused. Kaaluda tuleks ka võimalust, et tööandjad teeksid töölepingusse kande selle kohta, et aastas tasutaks töötajal mingi summa ulatuses hambaraviteenuseid. Sotsiaaldemokraatlik Erakond Sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et hambaproteesihüvitist tuleb maksta kõikidele pensionäridele (nii töövõimetus- kui vanaduspensionäridele, ootamata ära 63. eluaastat) üks kord kolme aasta jooksul. Neile pensionäridele, kes proteesihüvitist ei vaja, tahame hüvitada hambaravi kulud kuni 4000 krooni ulatuses 3-aastase perioodi jooksul. Ideaalis näeme, et kõik ravikindlustusega hõlmatud täiskasvanud saaksid 3-aastase perioodi jooksul 4000 krooni ulatuses hambaravi, sest ega tänase tudengi, miinimumpalka saaja ega ka paljulapselise pere ema-isa hambad kiita ole. Mis puudutab hambaravihüvitise suurust täna, siis on see topelt narrimäng: esiteks on keeruline kõiksugu pabereid täita ja saata naeruväärse kompensatsiooni pärast, teiseks ei saa selle raha eest plommigi suhu. Hüvitamise süsteem tuleb muuta patsiendikeskseks ja hüvitatav summa peab olema nii suur, et peale konsultatsiooni ka korraliku plommi suhu saaks.

Kommenteeri, mida arvad sina erakondade seisukohtadest?