Hambaarst.ee › Hambaraviuudised › 2005.a hambaraviuudised › Eesti vangide hambaid ravitakse tasuta

Eesti vangide hambaid ravitakse tasuta

 0 häält
Päevaleht
http://www.epl.ee/artikkel_283229.html
21.jaan. 2005

Pärast kaebusi kulub Tartu vanglas tasuta tehtavale hambaravile 100 000 krooni aastas. Erinevalt ravikindlustusega inimestest, kellele haigekassa hüvitab aastas hambaravi eest 150 krooni, ravivad vanglad kinnipeetavate hambaid tasuta.

Tartu vangla ravis 2003. aasta jaanuaris avatud hambaravikabinetis kinnipeetavaid ravikindlustatutega samadel põhimõtetel, mis tähendas, et nende erakorraline abi oli tasuta ja muud raviteenused haigekassa hinnakirja alusel. Pärast vangide kaebusi kaotas vangla tasulise hambaravi.

Õiguskantsler võttis toona seisukoha, et ravi tasuliseks muutmine oli õiglane, kuid kehtivate õigusaktidega vastuolus.

Vangla direktor Andrus Kõre märkis, et tasuta ravi pakkumisega on hambaravi järjekord vanglas pikenenud. "Erakorralist hambaravi osutatakse väljaspool järjekorda, aga plaanilise ravi järjekorrad on keskmiselt neli kuud," lausus ta.

Hambad kehvas seisus

Hambaravikabinet töötab neljal päeval nädalas. "Kinnipeetavate väga halb suuhügieen on põhjuseks, miks ravijärjekorrad püsivad pikad," lausus Kõre. "Tuginedes hambaarsti hinnangule võib öelda, et kinnipeetavad ei hooli oma tervisest. Nad pole aastaid enne vanglasse sattumist kontrollil ega ravil käinud."

Tallinna vangla direktor Toomas Malva nentis, et neil pole nii pikki järjekordi kui Tartu vanglas, küll aga on üsna suur nõudlus proteesidele. "Kuus saame umbes kümme proteeside taotlust, mis kõik vaadatakse väga hoolikalt läbi," ütles Malva. "See on pigem eetiline ja moraalne küsimus. Paljud sooviks endale lihtsalt kena naeratust, kuid vanglate keskhaigla peaarst vaatab soovijad ikka väga täpselt üle ning proteesi saavad aastas keskmiselt kaks."

Harku naistevangla juhi Janek Leppiku sõnul oli neil aastaid vana hambaarstitool ning siis oli huvi ravi vastu väga leige. "Näis, kuidas nüüd minema hakkab. Saime just uued aparaadid. Aga anname ikkagi minimaalset ravi ning riigi raha eest proteese ega iluravi ei hakka me kindlasti tegema," ütles Leppik.

Harku vangla eelmise aasta meditsiinieelarve oli 60 000 krooni, hambaravi moodustas sellest 10 000–15 000 krooni.

Läinud aastal kulus Tartu vanglas hambaravile 34 912 krooni, lisaks hambaproteesidele 41 300 krooni. Kokku seega 76 212 krooni, millele lisandub ravimitele kuluv üldsumma (tuimesti, juureravim jm). Kokku suurusjärgus üle 100 000 krooni.

Tartu vanglas on tasuta proteesid saanud 18 kinnipeetavat. Kogu hambaraviteenus on Tartus olnud üle aasta tasuta, välja arvatud proteeside paigaldamine, mis on tasuta vaid siis, kui selleks on arsti hinnangul põhjust – kui hammaste olukord võib põhjustada terviserikkeid ning pole võimalik näiteks korralikult süüa. Põhjus ei saa olla kosmeetiline ja lähtutakse konkreetsest näidustusest.

Ka vabaduses olijail olgu ravi tasuta
Pille Ilves, patsientide esindusühingu juht

Selge see, et inimene, kes on vangis ja kel puudub teenimisvõimalus, peab saama oma hambad ravitud. Samuti peaks aga ka vabaduses olevad inimesed, kes maksavad makse, saama tasuta hambaravi ning neil on samuti õigus sellele teenusele.

Oleme olnud õiguskantsleriga sel teemal pikas kirjavahetuses. Meie seisukoht on, et igal inimesel on õigus tervisele ja üldine tervishoiupakett peab vastama inimeste vajadustele ning teise punktina tõstma inimeste elukvaliteeti. Hambaravi peab olema selles paketis.

Mõiste "vajalikkus" ei ole paketis absoluutne, sest näiteks ilukirurgia ning elustiiliravimid pole vältimatud, kuid pakett peab järgima põhimõtteid, mida aktsepteeritakse arenenud riikides, ning Eestigi peab sellele tasemele jõudma.

Nii vangid kui ka väljas olevad inimesed peavad saama hambad ravitud. Ei ole mõtet tekitada ühiskonnas vaenu, miks vangid saavad tasuta ning vabaduses olevad inimesed mitte, vaid tuleb pigem arutleda laiemalt inimeste õigusest tervisele. T.K.