Hambaarst.ee › Hambaraviuudised › 2013.a hambaraviuudised › Tööealiste hambaravihüvitis võidakse taastada

Tööealiste hambaravihüvitis võidakse taastada

 1 häält
Tarbija24
31.okt. 2013
Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross tunnistas eile, et haigekassas on arutluse all tööealiste inimeste hambaravi kulude kompenseerimine.

2009. aastast kaotati hambaraviteenuse hüvitis enam kui 19-aastastele isikutele. Hüvitise suuruseks oli 300 krooni.

«Eesti haigekassa arengukava aastateks 2014-2017 näeb muuhulgas ette, et hambaravihüvitiste praegune kord vajab ulatuslikku analüüsi,» kinnitas Postimehele Tanel Ross.

«Samuti peame vajalikuks hinnata hüvitamise seniste põhimõtete mõju kindlustatute hambaravi kättesaadavusele ning vaadata üle nii rahalise kui mitterahalise hüvitamise põhimõtted,» lisas Ross.

Haigekassa on analüüsi alustanud ning nõukogule esitatakse analüüsi tulemused 2014. aastal.