Hambaarst.ee › Hambaraviuudised › 2013.a hambaraviuudised › Mehed käivad naistest harvemini hambaarsti juures

Mehed käivad naistest harvemini hambaarsti juures

 0 häält
21.veebr. 2013
Sotsiaalministeeriumi täna avaldatud uuringust «Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012» selgus, et naised käivad vähemalt kord aastas hambaarsti juures, mehed aga harvemini kui kord kolme aasta jooksul.

Hambaarsti juures soovitatakse käia vähemalt kord aastas ning 42%  elanikest nii ka teeb. Samas üle poole elanikest seda soovitust ei järgi ning 21% käib hambaarstil isegi harvem kui kolme aasta tagant, vahendab Postimees.

Kui naised vastavad keskmisest enam, et käivad vähemalt kord aastas, siis mehed käivad keskmisest enam harvem kui kord kolme aasta jooksul.

Hambaarstil harvem kui kord aastas käivad inimesed nimetavad selle peamiste põhjustena hambaravi kõrget hinda. Kui 2011. aastal tõi 39 protsenti inimestest teenuse kallidust peamise põhjusena, siis aastal 2012 vastas nii 52 protsenti inimestest.

Paljudel inimestel ei ole siiski ka harjumust käia hambaid kontrollimas, kui ei ole selleks otsest vajadust ja kaebusi. Aastatega on põhjuste vahekord muutunud: järjest suuremaks takistuseks on majanduslikud põhjused ning sellevõrra vähem nimetatakse vajaduse ja kaebuste puudumist.

Kui sageli käid hambaarstil?
35%
13%
28%
23%
Hambaarstil soovitatakse käia vähemalt 1 kord aastas, kuid kuidas on tegelik olukord?
Hääleta!

Positiivsena võib välja tuua, et arstiabiteenuse osutajatest ollakse kõige rohkem rahul just oma hambaarsti teenustega.

Sel aastal küsitles GfK Custom Research Baltic ajavahemikul 15. november – 9. detsember 2012 suulise intervjuu vormis 1501 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

 

Vaata lisaks: