Hambaarst.ee › Hambaraviuudised › 2012.a hambaraviuudised › Meeldetuletus hambaproteeside kohta

Meeldetuletus hambaproteeside kohta

 0 häält
Haigekassa
25.jaan. 2012
Haigekassa pöördumine asutuste ja arstide poole, kes pakuvad hambaproteesimise teenust

 

Head partnerid, kes Te osutate hambaproteesi teenuseid!

Tuletame Teile meelde - hambaproteeside hüvitise taotlemisel hambaraviteenuse osutaja kaudu peab hüvitist taotlev isik vormistama avalduse teenuse osutaja juures ja märkima avaldusele:
1) nõusoleku avalduse haigekassale edastamiseks (läbi infosüsteemi X-tee);
2) taotluse hüvitise ülekandmiseks hambaraviteenuse osutaja arveldusarvele.
Teenuse osutajale on haigekassast isiku eest proteesihüvitise saamise aluseks proteesisaaja kirjalik taotlus (ehk volikiri). Haigekassa kontrollib vajadusel taotluse olemasolu.
Hambaraviteenuse osutajal on kohustus säilitada talle esitatud taotlusi 3 aastat.

Hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ning dokumentide esitamise kord on kehtestatud sotsiaalministri 16.12.2002 määrusega nr 145 https://www.riigiteataja.ee/akt/123122010009
Hambaproteesi teenuse arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile tartu@haigekassa.ee (märkides e-kirja teemaks „proteesihüvitis“) või helistada E, T, K, R 8.30-16.30 ja N 8.30-18.00 telefonidel 744 7440 või 744 7449.

Meeldiva koostöö jätku soovides,
Mari Mathiesen
Eesti Haigekassa juhatuse liige