Hambaarst.ee › Hambaraviuudised › 2010.a hambaraviuudised › EHL pooldab hambaravi korraldamist vaimupuudega inimestele

EHL pooldab hambaravi korraldamist vaimupuudega inimestele

 1 häält
09.dets. 2010
Eesti Hambaarstide Liit esitas sotsiaalministeeriumile soovitused vaimupuudega inimestele hambaravi korraldamiseks.

Eesti Hambaarstide Liidu presidendi dr Piret Väli hinnangul on puudega inimestele hambaravi tagamine esmase tähtsusega küsimus.

„See, et puuetega inimestele pole tagatud elementaarsetki hambaravi, on arenenud ühiskonna jaoks erakordne. Vaimupuudega inimestele hambaravi tagamine riiklikul tasandil on esmane ja edasilükkamatu eesmärk, sellest järgmine samm oleks hambaravi tagamine füüsilise puudega inimestele. Tunnustame kõiki, kes on kaasa aidanud selle valupunkti päevakorda jõudmisel ning oleme kõigiti valmis koostööks lahenduse välja töötamisel,“ lausus dr Väli.

Praegu on puuetega inimestel võrdsustatuna pensionäridega võimalik taotleda vaid 300 krooni aastas hambaravihüvitist ning saada proteesihüvitist – ka seda juhul, kui neile on määratud töövõimetuspension.

Sotsiaalministeeriumile esitatud ettepanekus kirjeldas Eesti Hambaarstide Liit vajalikke samme vaimupuudega inimestele hambaravi korraldamiseks.

„Oleme arvamusel, et selleks võiks olla vähemalt üks või kaks hambaravikeskust haiglate juures, sest narkoosijärgne vaimupuudega patsient vajab jälgimist ning sageli ka erikohtlemist. Edasi tuleks nende keskustega läbi rääkida, kas neil on valmidust vaimupuudega patsientidele spetsialiseeruda,“ kirjeldas dr Väli.

"Kõige suurem takistus on praegu rahastamise süsteemis. Haigekassa saab tasuda küll narkoosi, ent mitte hambaravi eest – seda ei luba seadus. Seega on vajalik muuta ravikindlustuse seadust. Samuti tuleks kindlalt ära määratleda, millise vaimupuudega saab hambaravi Haigekassa kulul erihinnakirja alusel.“

Erialaliit peab oluliseks ka hooldajale konkreetse käitumisjuhise loomist, millega saaks aidata vaimupuudega inimese hambahaigusi kontrolli all hoida. „Vaimupuudega inimene endale menüüd ise ei koosta, seega hoiab kaariese kontrolli all hooldaja. Igemehaiguste ohjamiseks peab samuti hooldaja patsiendi hambad puhtaks harjama. Kuidas seda kõike aga täpselt teha tuleks ja saaks – siin oleks ametlik juhis suureks abiks,“ märkis dr Väli.

Eesti Hambaarstide Liit avaldab lootust, et valuline probleem leiab sotsiaalministeeriumi, Riigikogu sotsiaalkomisjoni ning Haigekassa koostöös positiivse lahenduse, ning on valmis lahenduse realiseerimisele omalt poolt igati kaasa aitama.

 

Lisainfo:

Piret Väli
Eesti Hambaarstide Liidu president
Tel: 50 76 337
E-post: piret.v@online.ee
www.ehl.ee

Kristjan Gutmann
Eesti Hambaarstide Liidu juhatuse liige
Tel: 56 49 1499
E-post: kristjan@eurodent.ee