Hambaarst.ee › Teie privaatsus

Teie privaatsus

Hambaarst.ee hindab kõrgelt oma kasutajate privaatust. Järgnevalt selgitame, millal, kuidas ja milleks Teie andmeid kogutakse. Käesolev kirjeldus võib aja jooksul muutuda, seetõttu palume Teil huvi korral aeg-ajalt seda lehekülge uurida.

Registreerudes Hambaarst.ee kasutajaks, tuleb Teil sisestada oma nimi, aadress, telefon ja ametialased andmed, mille õigsust me pisteliselt kontrollime. Teie isikuandmeid kasutatakse vaid teile mugavama kasutajakeskkonna loomiseks - nii ei pea Te kommentaaride lisamisel, foorumite ja veebipoe kasutamisel oma nime ja muid andmeid iga kord uuesti sisestama.

Hambaarst.ee registreerib oma kasutajateks eelkõige hambaravis tegutsevaid isikuid. Kui kasutaja esitab registreerumisel valeandmeid või ei sobi mingil põhjusel meie kasutajaks (nt kooliõpilased vmt), säiluvad tema esitatud andmed meie kasutajate andmebaasis, kuid kasutaja märgitakse "kustutatuks".

Hambaarst.ee garanteerib meile antud info turvalisuse ja kaitstuse kolmandate osapoolte eest. Kõik paroolid on ühesuunaliselt krüpteeritud st neid ei salvestata loetaval kujul, mistõttu Hambaarst.ee ei saa teile parooli ununemise korral vana parooli uuesti saata, vaid saadab alati uue suvalistest sümbolitest genereeritud parooli, mille saate soovi korral ära vahetada.

Kui te seda oma seadetes lubate, siis võidakse näidata Teie sünnipäeval teie nime portaali alumises vasakus nurgas kõigile sisse loginud kasutajatele, et soovijad saaksid teile õnnitluse saata. Sisse logimata kasutajad teie nime ei näe.

Hambaarst.ee server salvestab kõik sisselogimiskatsed, et saaksime blokeerida pahatahtlikke sisselogimisrünnakuid ning aidata kasutajaid, kellel sisselogimine ebakorrektse logimise tõttu korduvalt ebaõnnestub. Sisse loginud kasutaja andmeid hoitakse serveris sessioonimuutujates. Iga sisseloginud kasutaja sessioon aegub 30 minuti jooksul, kui ta pole selle aja jooksul avanud Hambaarst.ee-s ühtki uut lehte.

Hambaarst.ee-s liikudes salvestatakse kõik lehed, millel te olete käinud, ning saadud veateated, et saaksime selle põhjal analüüsida erinevate rubriikide populaarsust ning võimalikke probleeme.

Iga registreerunud kasutaja saab pärast sisse logimist oma seadetes määrata, kas ta soovib saada oma meilile Hambaarst.ee uudiskirja ning teateid ja reklaampakkumisi. Hambaarst.ee võib aga sellest sõltumata kasutada Teie meiliaadressi, et teavitada Teid portaali uutest võimalustest.

Kommentaaride lisamisel salvestatakse lisaks nimele iga külastaja IP ja arvutinimi (hostname), mida Hambaarst.ee võib kasutada pahatahtlike postituste tuvastamiseks ja blokeerimiseks.

Hambaarst.ee ei kingi, müü ega avalikusta mingil muul moel oma registreerunud kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

Meie internetilehekülgi kasutades nõustute eelpoolnimetatud tingimustel Hambaarst.ee-le infot andma.